سوالات درس ۳ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۳ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس سوم پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۳ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس سوم پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم / درس سوم :: همه چیز در درست تو

۱- ویژگی های بهشت بر اساس آیات قرآن چیست؟
جواب: سرزمینی به وسعت تمام آسمان ها و زمین، پوشیده از باغ های بزرگ و قصرهای باشکوه و زیبا. رودهایی از شیر و عسل و آب زلال که به جای سنگ ریزه و خاک در آنها دانه های مروارید غلتان است.

۲- در چند جمله بهشت را توصیف کنید.
جواب: باغ های بزرگ ، رودهای زلال ، استقبال فرشتگان ، قصرهای زیبا ، بیماری و ترس و اندوه نیست ، خدمتکاران مؤدب و زیبا روی ، میوه ها و غذاهای گوناگون ، لباس های حریر ، همنشینی با نیکوکاران و پیامبران و امامان

۳- خداوند مهربان در باره ی وسعت نعمت های بهشتی چه می فرماید؟
جواب: در آنجا هرچه بخواهند برایشان فراهم است. و البته آنچه نزد ماست بیشتر از خواسته های آنها است.

۴- مصالح ساختمانی فرشتگان در بهشت چیست؟
جواب: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا اله الا اللّٰه و اللّٰه اکبر گفتن ما

۵- سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا اله الا اللّٰه و اللّٰه اکبر گفتن ما در بهشت تبدیل به چه می شود؟
جواب: خشت های طلا و نقره برای مصالح ساختمانی

۶- نعمت های بهشت نتیجه چیست؟
جواب: نتیجه اعمال نیک انسان ها در دنیا و لطف و بخشش فراوان خداوند به آنها آخرت است.

۷- نعمت های بهشتی چگونه به بهشت فرستاده می شود؟
جواب: به دست خود انسان ها

۸- عذاب های جهنم بخاطر چیست؟
جواب: بخاطر اعمال و رفتار و ظلم و ستم به مردم

۹- ویژگی های جهنم بر اساس آیات قرآن چیست؟
جواب: آتش از هر سو زبانه می کشد. ستمکاران مغرور مانند هیزم، آتش می گیرند و می سوزند. اینجا زندان آنهاست، جهنم. فریادهای گوش خراش جهنمیان و صدای مهیب آتش، از فاصله های دور، هر دلی را از ترس می لرزاند. ستمگرانی که در دنیا مؤمنان را آزار می دادند، اینجا با صورت های سیاه و زشت در میان آتش به دنبال آب و غذا می گردند؛ اما نه آبی هست و نه غذایی.

۱۰- جهنم سرانجام چه کسانی است؟
جواب: کسانی است که به خدا و فرستادگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار می کردند.
ستمکارانی که مردم را اذیت می کردند و از هیچ گناهی روی نمی گرداندند.

۱۱- چرا جهنّمیان در جهنّم عذاب می‌شوند؟
جواب: بخاطر نداشتن ایمان ، انکار روز قیامت ، اذیت و آزار مردم

۱۲- جهنم را خود جهنمیان با …اعمال و رفتار خود… به وجود آورده اند.

۱۳- به نظر شما چرا جهنّمیان در جهنّم عذاب می شوند؟
جواب: این عذاب ها همان کارهای زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستادند.
هر یک از این زشتی ها به صورت عذابی دردناک در می آید و به نزد صاحبش باز می گردد.

۱۴- جواب دوستان جهنمیان در مقابل این جمله آنها چیست؟ شما در دنیا ما را گمراه کردید، پس باید عذاب ما را هم به دوش بکشید.
جواب: ما که شما را مجبور نکرده بودیم. شما خودتان به دنبال ما می آمدید. ما عذاب خودمان را هم نمی توانیم تحمل کنیم.

۱۵- جواب شیطان در مقابل اینان چیست؟ تو بودی که همهٔ ما را گمراه کردی و به جهنم کشاندی.
جواب: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ. شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

۱۶- جهنّمیان وقتی به فرصت های از دست رفته دنیا فکر می کنند چه می گویند؟
جواب: ای کاهش در دنیا با فلان شخص دوست نمی شدیم. ای کاش، اصلا مشتی خاک بودیم و امروز چنین حالی نداشتیم. ای کاش ایمان داشتیم و عمل صالحی انجام می دادیم.

۱۷-عده‌ای در روز قیامت می‌گویند: «اگر ما به پندهای پیامبران عمل می‌کردیم یا به نتیجۀ کارهای خودمان می‌اندیشیدیم، اکنون در جهنم نبودیم»
به نظر شما این افراد از کدام یک از نعمت‌هایی که داشته‌اند به درستی استفاده نکرده‌اند؟

جواب:
۱- وجود پیامبران ۲- قدرت تفکر

۱۸- جهنمیان با دیدن عذاب ها و فرصت های از دست رفته چه آرزو می کنند؟
جواب: ای کاش با در دنیا با فلان شخص دوست نمی شدیم. ای کاش اصلا مشتی خاک بودیم و امروز چنین حالی نداشتیم. ای کاش ایمان داشتیم و عمل صالحی انجام می دادیم.

۱۹- عذاب‌های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟ توضیح دهید.
جواب: این عذاب‌ها همان کارهای زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستادند، مثلا کسی که در دنیا همیشه با زبانش دیگران را آزار می‌دهد، در جهنم همواره در محاصره مارها و عقرب‌های گزنده قرار می‌گیرد، پس جهنم را نیز خود جهنمیان با اعمال خود به وجود می‌آورند.

۲۰- وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند ، شیطان چه پاسخی به آنها می دهد؟
جواب: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ. شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید. پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

۲۱- آیا نعمتها و پاداش های همه ی بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟
جواب: خیر ، بسته به میزان ایمان و اعمال صالحشان متفاوت است.

۲۲- بنظر شما جهنمیان از کدام یک از نعمتها به درستی استفاده نکرده اند؟
جواب: از نعمت تفکر و اندیشه و تصمیم گیری و اختیار

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.