سوالات درس ۴ علوم ششم با جواب (سفر به اعماق زمین)

سوالات درس ۴ علوم ششم با جواب (سفر به اعماق زمین)

سوال متن درس چهارم علوم ششم ابتدایی

سوالات درس ۴ علوم ششم با جواب (سفر به اعماق زمین)

سوال متن درس چهارم علوم ششم ابتدایی

سوالات متن علوم ششم / درس چهارم :: سفر به اعماق زمین

۱- امواج لرزه ای چیست؟
پاسخ: به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شود، امواج لرزه ای می گویند

۲- کانون زمین لرزه چیست؟
پاسخ: به محل آزاد شدن انرژی زمین، کانون زمین لرزه می گویند

۳- سرعت امواج لرزه ای در مواد مختلف چگونه است؟
پاسخ: امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های سخت و متراکم، تندتر و از سنگ های نرم و کم تراکم، کندتر عبور می کند

۴- دانشمندان با استفاده از …تغییرات سرعت امواج لرزه ای… در بخش های مختلف درون زمین به ویژگی های لایه های درونی زمین پی بردند

۵- دانشمندان با استفاده از تغییرات سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف زمین به چه چیزهایی پی بردند؟
پاسخ: به ویژگی های لایه های درونی زمین پی بردند و آن ها از این طریق متوجه شدند که بعضی از لایه های زمین از مواد متراکم و بعضی از مواد کم تراکم تشکیل شده اند

۶- برچه اساس کره ی زمین به سه لایه ی پوسته، گوشته و هسته تقسیم بندی می شود؟
پاسخ: براساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده

۷- کره ی زمین بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده به چند لایه تقسیم بندی می شود نام ببرید؟
پاسخ: به سه لایه ی پوسته، گوشته، هسته

۸- در درون پوسته چه موادی قرار دارد؟
پاسخ: ذخایر نفت، گاز، زغال سنگ و معادن فلزی و غیر فلزی و سفره ی آب های زیرزمینی

۹- ذخایر نفت، گاز، زغال سنگ، سفره ی آب های زیرزمینی در کدام لایه ی زمین واقع شده است؟
پاسخ: پوسته

۱۰- لایه ی میانی زمین که از زیر پوسته آغاز می شود وتا هسته ادامه دارد چه نام دارد؟
پاسخ: گوشته

۱۱- جنس سنگ های گوشته با سنگ های پوسته و هسته …تفاوت… دارد

۱۲- لایه ای که در مرکز زمین واقع شده است چه نام دارد؟
پاسخ: هسته

۱۳- جنس سنگ های هسته بیشتر از …آهن… و …نیکل… تشکیل شده است

۱۴- بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده لایه های درونی زمین به چند بخش تقسیم بندی می شود؟
پاسخ: پنج لایه – سنگ کره، خمیر کره، گوشته ی زیرین، هسته ی خارجی، هسته ی داخلی

سفر به اعماق زمین 

۱۵- سنگ کره چیست؟
پاسخ: این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است ضخامت این بخش حدود ۱۰۰ کیلومتر است و روی قسمت خمیر کره حرکت می کند

۱۶- ویژگی های خمیر کره را بیان کنید؟
پاسخ: این بخش از کره ی زمین، حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق حدود ۳۵۰ کیلومتری ادامه دارد و منشأ بیشتر آتشفشان ها و زمین لرزه ها به این قسمت مربوط است

۱۷- به خمیر کره و بخش جامد بالای گوشته، مجموعاً ...گوشته ی بالایی… گفته می شود

۱۸- …گوشته ی زیرین… حالت جامد دارد و از زیر خمیر کره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد

۱۹- ...هسته ی خارجی… حالت مذاب دارد و از گوشته ی زیرین تا هسته ی داخلی ادامه دارد

۲۰- ...هسته ی داخلی… حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می دهد

۲۱- دانشمندان از چه طریقی متوجه شدند هسته ی خارجی حالت مایع و هسته ی داخلی حالت جامد دارد؟
پاسخ: با استفاده از اختلاف سرعت مواج لرزه ای در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین

۲۲- دانشمندان با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه ای دریافتند که هسته ی خارجی حالت…مایع… و هسته ی داخلی حالت …جامد… دارد

۲۳- حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره، باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟
پاسخ: ایجاد زلزله، به وجود آمدن رشته کوه، آتشفشان، جابه جا شدن قاره های زمین، پیدایش چین خوردگی، پدید آمدن سونامی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۴ علوم ششم با جواب (سفر به اعماق زمین) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۵ علوم ششم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ۳ علوم ششم استفاده نمایید.