سوالات درس ۴ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۴ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل چهارم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۴ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل چهارم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است. موفق باشی

فصل چهارم :: تنظیم عصبی

 سوالات علوم درس ۴ هشتم سری اول

۱- هماهنگی و تنظیم دستگاه های بدن در شرایط مختلف به چند صورت انجام می‌شود؟
پاسخ: به دو صورت عصبی و شیمیایی (هورمونی)

۲- دستگاه عصبی از چند بخش تشکیل شده است؟
پاسخ: از دو بخش دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی

۳- دستگاه عصبی مرکزی از چند بخش تشکیل شده است؟
پاسخ: مغز و نخاع

۴- دستگاه عصبی محیطی از چند بخش تشکیل شده است؟
پاسخ: از اعصابی که از مغز و نخاع منشعب می‌شوند، تشکیل شده است.

۵- دستگاه عصبی مرکزی چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: دستگاه عصبی مرکزی اعمال ارادی و غیر ارادی بدن را کنترل می‌کند و اطلاعات دریافت شده از محیط بیرون و درون بدن را تفسیر می‌کند به آن ها پاسخ می دهد.

۶- دستگاه عصبی محیطی چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: بین دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و بخش های مختلف بدن ارتباط برقرار می‌کند.

۷- منظور از اعمال ارادی چیست؟
پاسخ: اعمالی مانند: فکر کردن، راه رفتن، مطالعه کردن، تصمیم گرفتن و … چون با اراده و خواست ما انجام می‌شوند به آن ها فعالیت ارادی می گوییم.

۸- فعالیت های غیر ارادی انعکاسی چیست؟
پاسخ: اعمالی مانند: پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک که به صورت غیر ارادی و بدون تفکر انجام می‌شوند، فعالیت های غیرارادی یا غیرارادی انعکاسی نامیده می‌شوند.

۹- برای فعالیت های ارادی دستگاه عصبی مثال بزنید.
پاسخ: برداشتن مداد از زمین

۱۰- برای فعالیت های غیر ارادی دستگاه عصبی مثال بزنید.
پاسخ: ضربان قلب

۱۱- برای فعالیت های غیر ارادی غیر انعکاسی دستگاه عصبی مثال بزنید.
پاسخ: عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ

۱۲- انعکاس چیست؟
پاسخ: در بدن ما گاهی اوقات کارهایی صورت می گیرد که به صورت غیرارادی، بسیار سریع، بدون تفکر و اغلب جهت حفاظت از بخش های بدن به کار می رود. به چنین اعمالی انعکاس گفته می‌شود. اعمالی مانند عقب کشیدن دست از جسم داغ، ترشح بزاق با مشاهده غذا، پلک زدن چشم، ریزش اشک در مقابل گرد و غبار وارد شده به آن، سرفه کردن، خمیازه کشیدن یا تغییر مردمک چشم در برابر نور از انعکاس ها هستند.

۱۳- ویژگی های اعمال انعکاسی را بنویسید.
پاسخ: بسیار سریع – بدون تفکر – حفاظت از بدن

۱۴- مغز و نخاع در کدام قسمت بدن قرار دارند؟
پاسخ: مغز درون جمجمه و نخاع درون کانال ستون مهره ها قرار دارد.

۱۵- قسمت های سازنده مغز را نام ببرید.
پاسخ: ۱) نیمکره های مخ (بیشتر حجم مغز را نیمکره های مخ تشکیل می دهند)
۲) مخچه
۳) ساقه مغز

۱۶- بزرگترین قسمت مغز چه نام دارد؟
پاسخ: مخ

۱۷- وظایف مخ چیست؟
پاسخ: ۱) مخ حرکات ارادی بدن را کنترل می‌کند.
۲) از اندام های حسی مانند چشم، پوست، بینی و زبان اطلاعات را دریافت و دستورهای لازم را برای آن ها ارسال می‌کند.
۳) نیمکره های مخ به ما توانایی فکر کردن، صحبت و حل مسئله را می دهند.

۱۸- نقش مخچه چیست؟
پاسخ: باعث حفظ تعادل بدن می‌شود.

۱۹- چگونه می توان مخچه را تقویت کرد؟
پاسخ: با تمرین بیشتر، مانند بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می‌کنند.

۲۰- ساقه مغز در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟
پاسخ: بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می‌کند.

۲۱- ساقه مغز شامل چه بخش هایی است؟
پاسخ: مغز میانی، پل مغزی، و بصل النخاع است.

۲۲- بصل النخاع چیست؟
پاسخ: پیام مغز یا بصل النخاع بخشی از ساقه مغز است که در بالای نخاع قرار دارد و پایین ترین بخش مغز است.

۲۳- نقش بصل النخاع را بیان کنید.
پاسخ: فعالیت های غیرارادی مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون را کنترل می‌کند، به دلیل اهمیت به این مرکز در بصل النخاع گره حیات گفته می‌شود.

۲۴- نخاع کجا قرار دارد؟
پاسخ: نخاع شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره ها قرار دارد و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد.

۲۵- بخش محیطی شامل اعصابی است که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می‌کند.

۲۶- بخش محیطی دستگاه عصبی از چه قسمت های تشکیل شده است؟
پاسخ: شامل اعصابی است؛ اعصاب حسی و حرکتی که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می‌کند.

۲۷- دستگاه عصبی مرکزی پیام را از بیرون و درون بدن دریافت می‌کند.

۲۸- کدام یک از اعمال زیر انعکاسی نیست؟
الف) پلک زدن ب) عطسه کردن ج) دویدن د) ریزش اشک
پاسخ: ج) دویدن

۲۹- آیا نیمکره های مخ با هم ارتباط و یا هماهنگی دارند؟ مثال بزنید.
پاسخ: بله وقتی به جسمی نگاه می‌کنیم، هر دو چشم و هر دو نیمکره با همکاری هم عمل می‌کنند.

۳۰- مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن کجاست؟
پاسخ: قشر مخ

۳۱- هر یک از فعالیت های زیر مربوط به کدام یک از قسمت های دستگاه عصبی می باشد؟
الف- تنفس
ب) حفظ تعادل بدن
د) انقباض ارادی ماهیچه های دست
پاسخ: الف) بصل النخاع / ب) مخچه / ج) قشر مخ

۳۲- مخچه از دو نیمکره تشکیل شده که توسط بخشی به نام کرمینه به یک دیگر متصل می‌شوند.

۳۳- نقش نخاع چیست؟
پاسخ: نخاع رابط بین مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است. اطلاعات را به مغز و فرمان های مغز را به اندام های بدن می رساند. همچنین نخاع مرکز برخی از انعکاسی های بدن نیز می باشد.

۳۴- چرا افرادی که دچار آسیب دیدگی نخاع می‌شوند ناتوانی حسی حرکتی متفاوت دارند؟
پاسخ: چون به هر قسمت نخاع از گردن تا کمر اعصابی وارد و خارج می‌شوند که ماهیچه ها و اندام های مختلفی از بدن را کنترل می‌کنند و بسته به محل آسیب دیدگی نخاع، ناتوانی حسی و حرکتی هم متفاوت خواهد بود.

۳۵- اگر نخاع کمر فردی آسیب ببیند چه نوع اختلالی ممکن است در این فرد دیده شود؟
الف) ناتوانی حرکتی در پاها ب) ناتوانی حسی و حرکتی در پاها ج) ناتوانی حسی در پاها
پاسخ: ب)ناتوانی حسی و حرکتی در پاها

۳۶- آیا در بدن ما هم جریان الکتریکی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب محل آن را بگویید؟
پاسخ: بله در سلول های عصبی

۳۷- نام سلول عصبی چیست؟
پاسخ: نورون

۳۸- سلول های سازنده بافت عصبی را نام ببرید.
پاسخ: ۱) نورون (سلول عصبی)
۲) سلول پشتیبان

۳۹- سلول های پشتیبان چه وظیفه ای دارند؟
پاسخ: وظیفه حمایت از سلول های عصبی را به عهده دارند و مواد غذایی مورد نیاز سلول های عصبی را فراهم می آورند.

۴۰- سه قسمت یک نورون را نام ببرید.
پاسخ: جسم سلولی، دندریت و آکسون هستند.

۴۱- به دندریت ها یا آکسون ها بلند چه گفته می‌شود؟
پاسخ: تار عصبی

۴۲- اجزای تشکیل دهنده یک سلول را بنویسید.
پاسخ: جسم سلولی – دندریت – آکسون هسته

۴۳- عصب چیست؟
پاسخ: مجموعه ای از تارها در کنار هم که توسط غلافی احاطه شده‌اند عصب را تشکیل می دهند.

۴۴- جهت پیام عصبی چگونه است؟
پاسخ: پیام عصبی فقط در یک جهت یعنی از دندریت به جسم سلولی و از آن جا به انتهای آکسون هدایت می‌شود.

۴۵- پیام عصبی چگونه ایجاد می‌شود؟
پاسخ: تحریک یک نقطه از نورون باعث ایجاد پیام عصبی می‌شود.

۴۶- نقش اعصاب حسی و حرکتی را بیان کنید.
پاسخ: اعصابی که پیام را به مراکز عصبی می برند به آن ها عصب حسی می گویند. و اعصابی که پیام از مراکز عصبی به اندام های دیگر می برند را عصب حرکتی می نامند.

۴۷- سیناپس چیست؟
پاسخ: به محل نزدیک شدن رشته های عصبی سیناپس می گویند در محل سیناپس سلول ها به هم متصل نیستند ارتباط آن ها را از طریق آزاد شدن مواد شیمیایی خاص برقرار می‌شود.

۴۸- کدام نوع ارتباط در یک سیناپس قابل مشاهده است؟
پاسخ: به محل ارتباط یک نورون با سلول دیگر سیناپس می گویند.

۴۹- چرا خمیازه می کشیم؟
پاسخ: وقتی سطح اکسیژن تنفسی ما کاهش یابد، دستگاه تنفسی ما باز شده و مار خمیازه می کشیم تا این کاهش اکسیژن جبران شود.

۵۰- خمیازه کشیدن ما ارادی است یا غیر ارادی انعکاسی؟
پاسخ: غیرارادی انعکاسی

۵۱- کدامیک از موارد زیر به طور کامل قسمت سر وجود ندارد؟
الف) مخ ب) مخچه ج) عصب بینایی د) نخاع
پاسخ: د) نخاع

۵۲- به دندریت ها یا آکسون های بلند تار عصبی گفته می‌شود.

۵۳- جهت حرکت پیام عصبی در یک رشته ی عصبی دندریت به آکسون می باشد.

۵۴- دندریت ها گیرنده نورون هستند و اطلاعات یا پیام ها را دریافت می‌کنند و به جسم سلولی می آورند و آکسون ها پیام عصبی را از جسم سلولی به بیرون انتقال می دهند.

سوالات فصل ۴ علوم هشتم

 سوالات علوم درس ۴ هشتم سری دوم

فصل چهار

۱- دستگاه عصبی نیز مانند بقیه دستگاه های بدن از ….. و ….. ساخته شده است.
پاسخ: اندام ها- بافت ها

۲- دو بخش اصلی دستگاه عصبی را نام ببرید. هر بخش از چه بخش‌هایی تشکیل شده و چه وظیفه ای دارد؟
۱- بخش مرکزی، شامل مغز و نخاع است و مرکز کنترل فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن محسوب می شود.
۲- بخش محیطی، شامل اعصابی است که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می‌کند .این اعصاب هم پیام های حسی را از دستگاه های مختلف و محیط به بخش مرکزی می‌رسانند و هم پیام های حرکتی را از بخش مرکزی به دستگاه های دیگر بدن به ویژه اندام های حرکتی منتقل می‌کنند.

۳- منظور از فعالیت ارادی چیست؟ مثال بزنید. 
پاسخ: به فعالیت هایی که با اراده و تصمیم ما انجام میشود فعالیت های ارادی گفته میشود مثال: وقتی مداد از روی میز زمین میافتد و ما خم میشویم و آن را بر میداریم یک فعالیت ارادی انجام داده‌ایم.

۴- منظور از فعالیت غیر ارادی انعکاسی(بازتابی) چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ مثال بزنید.
تعریف: به واکنش ها یا فعالیت هایی که بدون اراده صورت میگیرد غیر ارادی انعکاسی گفته میشود.
ویژگی ها: پاسخ های انعکاسی بسیار سریع، بدون اراده و تفکر و اغلب برای حفاظت از بدن انجام میشوند.
مثال: عقب کشیدن دست پس از برخورد با اتوی داغ، پرتاب پا بر اتر برخورد چکش لاستیکی به زیر زانو، پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک

۵- وقتی ورزش می کنید، با دخالت دستگاه عصبی ضربان قلب و تنفس زیاد میشود. تنظیم این فعالیت ها ………… است.
پاسخ: غیرارادی غیر انعکاسی

۶- مغز درون ………… و  نخاع درون ………… قرار دارد. 
پاسخ: جمجمه- کانال ستون مهره

۷- مغز و نخاع چه وظیفه ای به عهده دارند؟
پاسخ: این دو اندام همانند مرکز فرماندهی در بدن عمل می‌کنند که ضمن دریافت و درک اطلاعات، آن ها را بررسی می‌کنند و در صورت نیاز، دستور لازم را به اندام‌های بدن می‌دهند.

۸- مغز شامل چه قسمت هایی میباشد؟
پاسخ: نیمکره های مخ، مخچه و ساقه مغز است.

۹- بیشتر حجم مغز ما را ………… تشکیل می‌دهند.
پاسخ: نیمکره های مخ

۱۰- نیمکره های مخ چه وظایفی دارند؟
پاسخ: نیمکره های مخ اطلاعات اندام‌های حسی مانند چشم، گوش، پوس، بینی و زبان را دریافت و دستورهای لازم را برای آن ها ارسال می‌کند، همچنین نیمکره های مخ به ما توانایی فکرکردن، حرف زدن و حل مسئله را می‌دهند.

۱۱- هریک از نیمکره های مخ وظیفه کنترل کدام قسمت بدن را به عهده دارند؟
پاسخ: نیمکره چپ فعالیت های نیمه راست بدن و نیمکره راست فعالیت های نیمه چپ بدن را کنترل می‌کند ولی با هم مرتبط اند و فعالیت های مشترک هم دارند مثلا وقتی به جسمی نگاه می‌کنیم، هر دو چشم و هر دو نیمکره با همکاری هم عمل می‌کنند.

۱۲- قشر مخ چیست و چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: قشر مخ(بخشش خاکستری رنگ و بیرونی نیمکره های مخ) مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن است.

۱۳- مخچه چه وظیفه دارد؟ مثال بزنید.
پاسخ: وظیفه مخچه حفظ تعادل بدن است، در حالتهایی مانند راه رفتن، نشستن و حرکات ورزشی

۱۴- بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می‌کنند، با تمرین بیشتر، …….. خود را تقویت کردهاند.
پاسخ: مخچه

۱۵- ساقه مغز چیست، چه ساختمانی دارد و در کجا قرار دارد؟
پاسخ: بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می‌کند به این بخشش، ساقه مغز می‌‌گویند.

۱۶- بصل النخاع چیست و در کجا قرار دارد؟
پاسخ: بصل النخاع بخشی از ساقه مغز است که در بالای نخاع قرار دارد.

۱۷- گره حیات در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می‌دهد؟
پاسخ: مرکزی است که در بصل النخاع قرار دارد و کنترل فعالیت های غیر ارادی مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون را به عهده دارد. با توجه به اهمیت آن در فعالیت های حیاتی، به این مرکز، گره حیات گفته میشود.

۱۸- الف) نخاع چه ساختمانی دارد؟
پاسخ: نخاع شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره ها قرار گرفته است.
ب) در کجا قرار دارد؟
پاسخ: از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد.
پ) وظیفه آن چیست؟
پاسخ: نخاع رابط بین مغزو بخش محیطی دستگاه عصبی است، اطلاعات را از اندامها به مغز و فرمان های مغز را به اندام‌های بدن می رساند و همچنین نخاع، مرکز برخی از انعکاس های بدن نیز هست.

۱۹- اعصابی که از نخاع خارج شده اند چه وظیفه ای دارند؟ و آسیب نخاع چه مشکلی ایجاد می‌کند؟
پاسخ: به هر قسمت نخاع از گردن تا کمر، تعدادی عصب وارد و خارج میشود که ماهیچه ها و اندام‌های بخشی از بدن را کنترل می‌کند. مثلا اعصابی که از کمر خارج میشوند، حرکات و احساس های پا را کنترل می‌کنند. به همین دلیل در افرادی که نخاع آن ها آسیب دیده، ناتوانی حسی و حرکتی متفاوت است. بعضی از آن ها فقط در پاها حس و حرکت ندارند ولی در بعضی در کمر و دست ها نیز حس و حرکت کاهش یافته است.

۲۰- بافت عصبی از چه سلول هایی تشکیل شده؟ توضیح دهید.
پاسخ: ازدو نوع سلول:
۱- نورون: سلول های اصلی تشکیل دهنده مراکز عصبی و اعصاب نورون نام دارند، در این سلول ها جریان الکتریکی ضعیفی وجود دارد.
۲- سلول های پشتیبان: در بافت های عصبی، سلول های دیگری نیز وجود دارند به نام پشتیبان که فعالیت عصبی ندارند و به نورون ها کمک می‌کنند.

۲۱- نورون چه ساختمانی دارد؟
پاسخ: در نورون، هسته و بیشتر اندامک ها در بخشی به نام جسم سلولی قرار دارند. دندری و آکسون رشته های عصبی اند که به جسم سلولی متصل اند و پیام عصبی در آن ها جریان دارد. جهت جریان عصبی در دندریت و آکسون نسبت به جسم سلولی با هم متفاوت است. دندریت و آکسون
۲۲- تار عصبی چیست؟
پاسخ: به دندریتها یا آکسونهای بلند، تار عصبی گفته میشود .

۲۳- عصب چیست؟
پاسخ: عصب مجموعه‌ای از تارهای عصبی است که در کنار هم توسط غلافی احاطه شده اند.

۲۴- پیام های عصبی چگونه در نورون ها منتقل میشود؟
پاسخ: نورون ها نیز تقریبا مانند افتادن پشت سر هم دومینو عمل می‌کنند. تحریک یک نقطه از آن باعث ایجاد پیام عصبی میشود و این پیام تا انتهای نورون هدایت میشود.

۲۵- نورون ها چگونه با نورون های دیگر و سلول های بدن در ارتباط اند؟
پاسخ: نورون ها از طریق انتهای آکسون با نورون ها و سلول های دیگر مثل سلول های ماهیچه‌ای در ارتباط اند.

۲۶- سیناپس چیست؟
پاسخ: به محل ارتباط دو نورون یا یک نورون با اندام‌های دیگر بدن سیناپس می‌‌گویند.

۲۷- اعصاب حسی و حرکتی هر یک چه کاری انجام می‌دهند؟
پاسخ: عصب حسی پیام را به مراکز عصبی می برد در حالی که عصب حرکتی پیام را از مراکز عصبی دریافت می‌کند و به اندام‌هایی مانند دست و پا میبرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.