سوالات درس ۴ علوم پنجم با جواب

سوالات درس ۴ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس چهارم علوم پنجم

سوالات درس ۴ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس چهارم علوم پنجم

سوالات علوم پنجم /درس چهارم :: برگی از تاریخ زمین

۱- اگر در محلی فسیل ماهی پیدا شود نشانه ی چیست؟
جواب: نشان می دهد که آن محل در گذشته در آن محل دریا بوده است.

۲- فسیل چیست؟
جواب: به آثار و بقایایی که از گیاهان و جانوران بسیار قدیمی در سنگ ها باقی مانده است، فسیل می گویند.

۳- فسیل از چه تشکیل شده است؟
جواب: فسیل یا قسمتی از بدن موجودات زنده مانند استخوان، دندان و صدفها است و یا از اثری از بدن جانداران مانند ردّ پای آنها تشکیل شده است.

۴- چرا از همه ی قسمت های بدن جانوران فسیل درست نمی شود؟
جواب: بعضی از قسمت های بدن جانوران نرم است و خوراک جانوران دیگر می شود و یا می پوسد.

۵- در کجاها فسیل بیشتری درست شده است؟
جواب: در دریاهای کم عمق و گرم.

۶- چرا در دریاهای کم عمق و گرم فسیل بیشتری درست شده است؟
جواب: به علت عمق کم آب، جسد موجود زودتر به ته آب می رسد وروی آن را گل و لای می پوشاند. در این مناطق نور خورشید سبب رشد گیاهان شده و جانوران زیادی را جذب می کند.

۷- اگر به ترتیب قرار گرفتن لایه ها توجه کنیم، کدام لایه ی سنگ های رسوبی قدیمی ترند؟
جواب: لایه های زیرین، زیرا زودتر تشکیل شده اند..

۸- برای تشکیل بعضی از فسیل ها چه مقدار زمان لازم است؟
جواب: میلیون ها سال.

۹- فسیل چگونه تشکیل می شود؟
جواب: وقتی جانوری می میرد جسدش در ته دریا قرار می گیرد. بخشهای نرم بدن جانور تجزیه یا توسط جانداران دیگر خورده شده اما قسمتهای سخت باقی می ماند. روی قسمتهای باقیمانده توسط گل و لای یا رسوبات پوشیده می شود.لایه های بالایی روی لایه های پایینی فشار آورده و اثری از اسکلت جانور روی لایه های رسوبی باقی می ماند که توسط املاح معدنی موجود در آب دریا که مانند سیمان محکم است، پر می شود و فسیل جانور در بین سنگ‌ها به وجود می آید. فسیل گیاهان نیز مانند جانوران تشکیل می شود.

۱۰- علاوه بر دریاها در کجاها فسیل تشکیل می شود؟
جواب: در یخچال های طبیعی، غارها، معادن نمک، زیر خاکسترهای آتش فشانی و در شیره ( صمغ ) درختان.

۱۱- سنگ های رسوبی چگونه تشکیل شده اند؟
جواب: گل و خاک رود ها وارد آب دریا ها شده، ته نشین شده، و بر اثر فشار لایه های بالاتر و در طی سالیان دراز به سنگ های رسوبی تبدیل شده اند.

۱۲- چرا بعضی از لایه های سنگ های رسوبی از بعضی از دیگر نازک تر هستند؟
جواب: چون در زمان تشکیل شدن لایه، خاک و گل کمتری در کف دریا ته نشین شده است و یا از رسوبات دانه ریز مانند خاک رس درست شده اند.

۱۳- چرا در بین رسوبات دانه ریز مانند خاک رس، فسیل بهتری تشکیل می شود؟
جواب: چون در بین این رسوبات طرح بهتر و کاملتری از بدن جانداران ساخته می شود.

۱۴- حشرات از دیگر جانوران بیشتر هستند. چرا از حشرات فسیل کمتری یافت می شود؟
جواب: زیرا بدن حشرات اسکلت استخوانی ندارد و بدنشان زود تجزیه شده واز بین می رود.

۱۵- در کجاها فسیل هایی از حشرات باقی مانده است؟
جواب: در شیره ( صمغ ) درختان.

۱۶- دایناسور چه معنایی دارد؟
جواب: سوسمار ترسناک.

۱۷- دایناسور ها در حدود چند میلیون سال قبل از میان رفتند؟
جواب: ۶۵ میلیون سال قبل.

۱۸- از ردپای جانوران چه اطلاعاتی به دست می آوریم؟
جواب: نوع جانور یعنی پرنده بوده یا پستاندار یا …، محل زندگی آن، نوع غذایش که گوشتخوار بوده یا گیاهخوار، بزرگی و کوچکی جثه ی حیوان، نحوه ی حرکت کردن آن، وزن جانور و …..

۱۹- اگر در محلی فسیل برگ درخت خرما پیدا شود، نشانه ی چیست؟
جواب: آن محل قبلا آب و هوای گرمسیری داشته است.

۲۰- اگر در محلی فسیل صدف پیدا شود، نشانه ی چیست؟
جواب: آن محل قبلا دریای کم عمق و گرم بوده است.

۲۱- اگر در محلی فسیل سرخس پیدا شود، نشانه ی چیست؟
جواب: آن محل قبلا ناحیه ی گرم و مرطوب بوده است.

۲۲- به چه چیزی کتاب تاریخ زمین می گویند؟
جواب: سنگ های رسوبی.

۲۳- زمین شناسان درباره گذشته زمین از چه راه هایی اطلاعات زیادی به دست می آورند؟
جواب: با استفاده از آثاری که در سنگ ها وجود دارد.

۲۴- چرا زمین شناسان لایه های رسوبی را مطالعه می کنند؟
جواب: زیرا لایه های رسوبی در دریاها تشکیل می شوند و بیشترین تعداد فسیلها نیز از جاندارانی درست می شود که در دریاها زندگی می کرده اند.

۲۵- زمین شناسان با مطالعه ی فسیل ها چه اطلاعاتی به دست می آورند؟
جواب: اطلاعاتی درباره ی تغییرات آب و هوا، شکل و وضعیت خشکی ها و دریاهای زمین، محل دریا ها، نوع گیاهان و جانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کرده و امروزه از بین رفته اند و نوع غذایشان، به دست می آورند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.