سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۴ اجتماعی ششم

سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۴ اجتماعی ششم

سوالات متن مطالعات ششم / درس چهارم : چگونه تصمیم بگیریم ؟

۱- مراحل تصمیم گیری را نام ببرید .
پاسخ: ۱- خوب فکر کردن و پرس وجو
۲- پیش بینی و بررسی راه حل ها
۳- انتخاب بهترین راه

۲- چرا گاهی اوقات نتایج تصمیمات ناگهانی زیان بار است ؟
پاسخ: زیرا تصمیم ناگهانی و با عجله گرفته شده است. و در باره آنها خوب فکر نشده است.

۳- چگونه می توانیم راه حل های متعدد در تصمیم گیری را بررسی کنیم ؟
پاسخ: با خوب فکر کردن و جمع آوری اطلاعات در مورد
آن و سپس پیش بین ی نتیجه ی هر انتخاب

۴- برای انتخاب بهترین راه در تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم ؟
پاسخ: ۱-برخلاف دستورهای دینی نباشد.
۲- برخلاف قوانین و مقررات خانه , مدرسه و اجتماع نباشد.
۳- باعث نگرانی و نارضایتی خانواده نشود.
۴- به سلامتی خود و دیگران لطمه نزند.
۵- برای خود و دیگران مشکل و دردسر ایجاد نکند.

۵- در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟
پاسخ: ۱- با بزرگترها مشورت کنیم .تحت تاثیر فشارهای روانی دوستان قرار نگیریم.
۲- به موقع تصمیم بگیریم.

۶- با بزرگترها و افراد با تجربه مثل پدر و مادر , معلم و مشاور مدرسه در چه مواردی می توانیم مشورت کنیم؟
پاسخ: در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهم خود

۷- چرا باید به موقع تصمیم بگیریم ؟
پاسخ: زیرا تصمیم نگرفتن با تصمیم گیری را به زمان آینده موکول کردن باعث از دست رفتن فرصت ها می شود.

۸- نتیجه ی انتخاب یعنی چه ؟
پاسخ: یعنی چیزی که بعد از تصمیم گیری اتفاق می افتد.

۹- آیه ی شریفه ی (( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ )) اشاره به کدام مورد دارد ؟
پاسخ: مشورت کردن

۱۰- مشورت کردن یعنی چه ؟
پاسخ: استفاده از فکر و تجربه ی دیگران مشورت کردن می گویند.

۱۱- از روی چه موضوعی به خوب بود ن تصمیم گیری پی می بریم ؟
پاسخ: نتیجه

۱۲- با چه کسانی می توان مشورت کرد ؟
پاسخ: پدر و مادر , مشاور , معلم مدرسه

۱۳- شرط خوب تصمیم گرفتن چیست ؟
پاسخ: این است که نتایج ها انتخاب را پیش بینی کنیم.