سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس چهارم مطالعات هفتم

سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس چهارم مطالعات هفتم

سوالات متن درس ۴ هفتم

۱- چگونگی شکل‌گیری مقررات در جامعه را نام ببرید و مثال بزنید.
پاسخ: گاهی به صورت عادت و رسم از مقررات پیروی می‌کنند مانند ایستادن در صف اتوبوس

۲- قانون چیست؟مثال بزنید.
پاسخ: گاهی مقررات به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت مانند مجلس تصویب می‌شود نام قانون به خود می‌گیرد. مثال ممنوعیت عبور از چراغ قرمز

۳- مهمترین قانون هر کشور چه نام دارد؟
پاسخ: قانون اساسی

۴- قانون اساسی را تعریف کنید؟
پاسخ: قانون اساسی مادر همه قوانین است و سایر قوانین در چهارچوب آن تصویب می شود.

۵- پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدام مجلس برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد؟
پاسخ: مجلس خبرگان

۶- قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی گذاشته شد و مردم به آن چه نظری دادند؟
پاسخ: در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد و مردم به آن رای مثبت و آری دادند.

۷ وظیفه قوه مقننه چیست؟
پاسخ: تهیه و تصویب قوانین عادی در چارچوب قانون اساسی

۸- قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است؟
پاسخ: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان

۹- مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده و وظیفه آنها چیست؟
پاسخ: از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و قوانین عادی را تهیه و تصویب می کنند.

۱۰- نمایندگان مجلس برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟
پاسخ: برای یک دوره چهار ساله از سوی مناطق مختلف کشور انتخاب می‌شوند.

۱۱- نمایندگان مجلس در ادای سوگند چه چیزهایی را مد نظر قرار می دهند؟
پاسخ: استقلال کشور ، آزادی مردم و تامین منافع و مصلحت های آنان

۱۲- رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟
پاسخ: نمایندگان مجلس از بین خود افرادی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می‌کنند.

۱۳- دو وظیفه شورای نگهبان چیست؟
پاسخ: الف این شورا بر مصوبات مجلس نظارت می کند
ب این شورا به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت می کند.

۱۴- وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
پاسخ: در مواردی که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به توافق درباره تصویب یک قانون نمی رسند مجمع تشخیص مصلحت نظام است نیمه نهایی را می گیرد.

۱۵- نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
پاسخ: شجاعت ، دلسوزی، تخصص، دینداری، طرفداری از حقوق محرومان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.