سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس چهارم مطالعات چهارم

سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس چهارم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۴ :: نقشه‌ی محله‌ی ما

۱- نقشه چگونه تهیه میشود؟
پاسخ: برای تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده میشود. عکس هوایی را با هواپیما از بالای زمین میگیرند.

۲- عکس هوایی چگونه گرفته میشود؟
پاسخ: از بالای زمین با هواپیما

۳- از نقشه چه استفاده ای میشود و چه کمکی به ما میکند؟
پاسخ: نقشه در پیدا کردن مکانها به ما کمک می کند، حتی اگر هیچ وقت به جایی نرفته باشیم یا راه را گم کرده باشیم، با استفاده از نقشه میتوانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و از چه راه‌ی میتوانیم به آنجا برویم.

۴- برای یافتن مکانها از چه وسیلهای استفاده میکنیم؟
پاسخ: نقشه

۵- راهنمای نقشه کجا قرار دارد؟
پاسخ: در کنار هر نقشه راهنما وجود دارد.

۶- اگر نقشه، راهنما نداشته باشد چه میشود؟
پاسخ: نمیتوانیم مکانهای مختلف روی نقشه را تشخیص دهیم.

۷- راهنمای نقشه چیست؟
پاسخ: راهنمای نقشه، معنای رنگها و علامت های روی نقشه را مشخص میکند و کوه، جنگل، دریا، پل، خیابان و چیزهای دیگر را روی نقشه نشان میدهد.

۸- چگونه میتوانیم نقشه را بخوانیم؟
پاسخ: با استفاده از راهنمای نقشه

بخش دوم سوالات مطالعات چهارم

۱- برای تهیه نقشه از چه چیزی استفاده می کنند؟
پاسخ: عکس هوایی

۲- عکس هوایی را چگونه می گیرند؟
پاسخ: عکس هوایی را با هواپیما از بالای زمین می گیرند.

۳- نقشه ها چه کمکی به ما می کنند؟
پاسخ: نقشه ها در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند، حتی اگر هیچوقت به جایی نرفته باشیم، با استفاده از نقشه می توانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و از چه راهی میتوانیم به آنجا برویم.

۴- چگونه می توانیم نقشه را بخوانیم؟
پاسخ: با استفاده از راهنمای نقشه

۵- راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟
پاسخ: در کنار هر نقشه یک راهنما وجود دارد.  اگر راهنما نباشد ، نمی توانیم مکان های مختلف را روی نقشه تشخیص دهیم. راهنمای نقشه، معنای رنگ ها و علامت های روی نقشه را مشخص می کند و کوه، جنگل، دریا، پل، خانه ها، خیابان، فرودگاه و چیزهای دیگر را روی نقشه نشان می دهد.

۶- جاهای خالی را با ک مات مناسب پر کنید.
-برای تهیه نقشه از … عکس هوایی … استفاده می کنند.
– راهنمای نقشه- .. معنای رنگ ها  … و… علامت های ... روی نقشه مشخص می کند.
– عکس های هوایی را با- .. هواپیما ... از … بالای زمین ... می گیرند.
– …نقشه ها… در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند.

سوالات تایپی کتاب مطالعات چهارم PDF
0.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۵ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس سوم مطالعات چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت درس ۴ مطالعات چهارم نیز دیدن فرمایید.