سوالات درس ۴ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۴ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس چهارم هدیه های آسمان دوم

سوالات درس ۴ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس چهارم هدیه های آسمان دوم

سوالات متن هدیه دوم با جواب / درس چهارم : مهربان تر از مادر

۱- چگونه می توانیم با پرندگان مهربان باشیم؟
پاسخ: آن ها را اذیت نکنیم . جوجه هایشان را بر نداریم . برای آن ها در روزهای سرد زمستان دانه بریزیم .

۲- چرا مادر از جوجه هایش جدا نمی شد؟
پاسخ: چون مادر جوجه ها بی نهایت نسبت به جوجه هایش مهربان بود.

۳- پیامبر در مورد مهربانی مادر نسبت به جوجه هایش چه گفت؟ آیا از محبت این مادر تعجب می کنید؟
پاسخ: بدانید که خداوند از این مادر مهربان تر است. او بنده هایش را خیلی دوست دارد.

۴- همه ی ما افراد مهربانی را اطراف خود داریم ، اما خدا از همه ی مهربانان هم مهربان تر است . 

۵- پرندگان و جانوران دیگر نیز مثل ما انسان ها به محبت نیاز دارند، پس نباید آن ها را اذیت کنیم . 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.