سوالات درس ۴ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوالات درس ۴ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس چهارم هدیه های آسمان چهارم

سوالات درس ۴ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس چهارم هدیه های آسمان چهارم

سوالات متن هدیه چهارم / درس چهارم: یک نماز و ده رکوع

۱- خواندن نماز آیات برای چه حوادثی واجب است؟
پاسخ: رعد و برق ترسناک، زلزله، سیل، ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی

۲- نماز آیات چه نمازی است؟
پاسخ: نمازی است دو رکعتی که در هر رکعت آن یک حمد میخوانیم و سوره را به ۵ قسمت تقسیم میکنیم و بعد از هر قسمت به رکوع میرویم.

۳- میان نماز صبح و نماز آیات چه تفاوت هایی هست؟
پاسخ: نیت کردن در نمازها متفاوت است، نماز صبح را هر روز میخوانیم ولی نماز آیات را در هنگام حوادث مهم طبیعی میخوانیم، نماز صبح دو رکوع دارد و لی نماز آیات ۱۰ رکوع دارد، در نماز صبح سوره‌ی توحید کامل خوانده میشود ولی در نماز آیات به پنج قسمت تقسیم میشود.

۴- آیا نماز آیات را به شکل دیگری هم میتوانیم بخوانیم؟ چگونه؟
پاسخ: بله. اول نیت میکنیم بعد تکبیر میگوییم و حمد و سوره را میخوانیم و به رکوع میرویم و این کار را تا ۵ دفعه ادامه می دهیم بعد از بلند شدن از رکوع پنجم، دو سجده را انجام میدهیم و برمیخیزیم و رکعت دوم را هم مانند رکعت اول انجام میدهیم و بعد از دو سجده، مثل نماز صبح تشهد میخوانیم و سلام می دهیم.

۵- نام پسر حضرت محمد (ص) که در کودکی از دنیا رفت، چیست؟
پاسخ: ابراهیم

۶- در زمان پیامبر بعضی از مردم درباره‌ی خورشید گرفتگی چه تصوری داشتند؟
پاسخ: پیامبر از مرگ فرزندش (ابراهیم) بسیار غمگین بود، اتفاقا همان روز، خورشید گرفت و بعضی از آنها تصور میکردند که خورشید در مرگ فرزند پیامبر عزادار شده است.

۷-پیامبر در جواب گمراه‌ی مردم درباره‌ی خورشید گرفتگی چه فرمود ؟
پاسخ: پیامبر فرمود: خورشیدگرفتگی به غم یا شادی ما ربطی ندارد بلکه نشانه ای از نشانه های قدرت خدا و نظم جهان است.

۸- …نماز آیات… مانند نماز پنچگانه، جزء نماز های واجب است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.