سوالات درس ۴ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۴ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۴ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم / درس چهارم :: پیوند جاودان

۱- ترجمه ی آیه زیر چیست؟
( ثُمَّ لَتُسأَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النََّّعیم )
جواب: پس در آن روز درباره نعمت از شما سوال خواهد شد.

۲- طبق فرموده امام صادق از غذا و نعمتی که می خوریم در روز آخرت سئوال خواهد شد؟
جواب: خداوند کریم تر و شأنش بالاتر از آن است که طعامی به بنده‌اش بدهد و آن را برایش حلال و گوارا سازد، آن گاه از آن بازخواست نماید

۳- منظور از نعیم در فرمایش امام صادق(ع) «ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ» چیست؟
جواب: نعمت محمد و آل محمد

۴- به نظر شما علت تأکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟ 
جواب: چون خداوند قرآن را فرو فرستاده اما تفسیرش با اهل بیت تا مفهوم و مقصود هر آیه را برای ما روشن کنند.

۵- در قرآن تمام چیزهایی که برای رستگاری انسان لازم است گنجانده شده است و هر کس به آن مراجعه کند می تواند در سطح فهم و درک دانش خود… از آن بهره ببرد.

۶- چرا خداوند حکیم، پیامبر اکرم را اوّلین معلم قرآن قرار داد؟
جواب: به دلیل اینکه ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه در چه زمانی و با چه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر واقعی آن چیست.

۷- چه کسی می توانست شایسته ترین فرد برای هدایت مردم پس از رسول خدا باشد؟
جواب: علی(ع) . چون ایشان در آغوش پرمحبت پیامبر خدا پرورش یافته بود و نزدیک ترین فرد به پیامبر بود. و در اثر تربیت کامل پیامبر از علوم الهی برخوردار شده بود.

۸- پیامبر اکرم برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ایی را طراحی کرده بود؟
جواب: تربیت معّلّمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق قرآن

۹- علی(ع) در مورد یادگیری علم و دانش از پیامبر چه می فرماید؟
جواب: من از کودکی با رسول خدا بودم و او هر روز دری از علم به رویم می گشود و اخلاق و آداب نیک را برایم آشکار می ساخت و دستور میداد پیوسته از او پیروی کنم.

۱۰- پیامبر آیه ای که بر او نازل می شد را برای چه کسی قرائت می کرد؟
جواب: امام علی (ع)

۱۱- بعد از نازل شدن آیات قرآن پیامبر چه می کرد؟
جواب: آن را برای حضرت علی (ع) قرائت می کرد.
او هم با خط خود می نوشت.
تفسیر و تأویل آن را به حضرت علی می آموخت.
از خداوند درخواست می کرد که قدرت فهم و حفظ آن را به حضرت علی عطا کند.

۱۲- دعای پیامبر بعد خواندن و آموزش آیات قرآن به حضرت علی چه بود؟
جواب: قدرت فهم و حفظ آن را به حضرت علی عطا کند. حتی یک حرف از آن آیات را فراموش نکند.

۱۳- چرا پیامبر اسرار و نکات عمیق قرآن را به حضرت علی (ع) آموخت؟
جواب: تا پس از رحلت ایشان، مردم بتوانند با کمک امیر مؤمنان و امامان پس از ایشان از آموزه های قرآن بهره گیرند و بر مشکلات خود غلبه کنند.

۱۴- چرا پیامبر به حضرت علی فرمود که آیات قرآن را بنویسید؟
جواب: برای امامان بعد از او

۱۵- خدا خواسته بود که چه کسی را حافظ احکام و معارف دین قرار دهد؟
جواب: امام علی (ع)

۱۶- سایر امامان از فرزندان چه کسی هستند؟
جواب: امام حسین (ع)

۱۷- چیزهای گرانبهایی که پیامبر بعد از خود باقی گذاشته بودند. را بنویسید.
جواب: یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیت پیامبر

۱۸- کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیت پیامبر چگونه اند؟
جواب: این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در کنار چشمه کوثر به پیامبر ملحق شوند.

۱۹- تنها راه رسیده به سعادت و راه‌یابی به بهشت زیبای خداوند، …پناه بردن به قرآن… و …اهل بیت پیامبر… است.

۲۰- حدیث ثقلین را بنویسید.
جواب: ای مردم من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میا ن شما باقی می گذارم . تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد. یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمه ی کوثر به من ملحق شوند . پس خوب مراقب باشد که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

۲۱- تنها را رسیدن به سعادت و راه‌یابی به بهشت زیبای خداوند چیست؟ و رها کردن هریک از این امانتها چه نتیجه ایی دارد؟
جواب: پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر سرگردانی و گمراهی

منبع: سوالات درس ۴ پیام هشتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.