سوالات درس ۵ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات درس ۵ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس پنجم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات درس ۵ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس پنجم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات جغرافیا یازدهم / درس ۵

۱- بوم سازگان (اکوسیستم) چیست؟ مثال بزنید؟
پاسخ: بوم سازگان اکوسیستم) یعنی مجموعه ای از موجودات زنده که با یک دیگر و با محیطی که در آن زندگی می کنند، در ارتباط و تعامل اند. یک جنگل، یک چمن زار، یک دریاچه ی آب شیرین و … ، یک بوم سازگان یا اکوسیستم است.

۲- هر بوم سازگان از چند بخش تشکیل شده است؟
پاسخ: ۱-بخش زنده: تولیدکنندگان (گیاهان)،
مصرف کنندگان رده‌ی اول (گیاه خواران)،
مصرف کنندگان رده‌ی دوم (گوشت خواران)،
تجزیه کنندگان (باکتری ها و …)
۲- غیر زنده: سنگ، خاک، آب و هوا و …

۳- تنها موجودات زنده ی تولید کننده در یک بوم سازگان چه می باشند؟
پاسخ: گیاهان.

۴- چرا گیاهان تنها موجودات زنده ی تولید کننده در یک بوم سازگان هستند؟
پاسخ: زیرا می توانند با عمل نورساخت (فتوسنتز )، غذا بسازند و به این ترتیب حیات دیگر موجودات زنده به آن ها وابسته است.

۵- زیست بوم از چه تشکیل شده است؟
پاسخ: از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد.

۶- زیست بوم (بیوم) چیست؟
پاسخ: زیست بوم ها نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آن ها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و به همین سبب، یک ناحیه را به وجود می آورند که از سایر نواحی متمایز می شود مانند زیست بوم توندرا یا زیست بوم جنگل های بارانی استوایی.

۷- چرا زیست بوم، یک ناحیه را به وجود می آورد؟
پاسخ: زیرا نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آن ها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند.

۸- نوع هر زیست بوم و ویژگی های آن به چه عواملی بستگی دارند؟
پاسخ: موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی (دما، تبخیر، بارش)، شکل ناهمواری ها و ارتفاع از سطح زمین و جنس خاک ها

۹- چرا زیست بوم های متنوعی پدید آمده است؟
پاسخ: زیرا که ویژگی ها و عوامل تشکیل دهنده ی یک زیست بوم در سطح زمین یک نواخت نیستند و متفاوت

۱۰- مطالعه ی زیست بوم ها، از موضوعات کدام رشته ی جغرافیاست؟
پاسخ: جغرافیای زیستی.

۱۱- متخصصان جغرافیای زیستی، زیست بوم ها را چگونه تقسیم بندی کرده اند؟ 
پاسخ: به طور کلی، بین متخصصان جغرافیای زیستی توافقی بر سر تعداد زیست بوم ها و تقسیم بندی آن ها وجود ندارد. برخی، زیست بوم ها را به دو دسته ی کلی زیست بوم های خشکی و زیست بوم های دریایی تقسیم کرده اند و برخی حتی تا ۱۶ بیوم خشکی و ۵ بیوم دریایی را در طبقه بندی خود ارائه کرده اند.

۱۲- وایتکر (Whittaker) ، جغرافی دان زیستی، در طبقه بندی معروف خود برای زیست بوم به چه عواملی توجه کرد؟
پاسخ: به دو عامل بارش و دما توجه کرد.

۱۳- براساس طبقه بندی گودی (S.A.Goudie)زیست بوم ها به چند طبقه تقسیم می شوند؟
پاسخ: هشت زیست بوم .

۱۴- با حرکت از مدار استوا به سمت مدار راس السرطان و راس الجدی و ناحیه قطبی چه تغییری در نوع و تراکم پوشش گیاهی پدید می آید؟
پاسخ: در مدار استوا به دلیل دمای زیاد و رطوبت کافی (بارش زیاد) امکان رشد انبوه گیاهان و به دنبال آن زندگی جانوری متنوع به وجود می آید و از استوا دور می شویم در اطراف مدارهای راس السرطان و راس الجدی به دلیل کاهش بارندگی و خشکی هوا از تنوع پوش گیاهی و جانوری زیست بوم ها کاسته می شود و در مدار قطبی به دلیل کاهش شدید دما و رطوبت و پوشش برف و یخ تنوع زیستی به حداقل می رسد.

۱۵- انبوه ترین و متراکم ترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم وجود دارد؟ 
پاسخ: زیست بوم جنگل های بارانی استوایی به علت وجود رطوبت و دمای کافی و یک نواختی آن در طول سال و بارش فراوان.

۱۶- فقیرترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم ها مشاهده می شود؟ چرا؟
پاسخ: در بیابان به علت دمای بسیار زیاد (نوسان زیاد دما)، بارندگی کم، خشکی زیاد هوا در طول سال و تبخیر شدید. و زیست بوم قطبی به دلیل سرمای شدید و تابش کم نور خورشید

۱۷- درختان در جنگل های مناطق معتدل و تایگا چه فرقی با هم دارند؟ چرا؟
پاسخ: جنگل های مناطق معتدل از نوع جنگل های خزان دار و پهن برگ و جنگل های تایگا به صورت درختان مخروطی و سوزنی برگ مثل سرو، کاج دیده می شود. زیرا مناطق معتدل در آب و هوای معتدل و بارش نسبتاً زیاد، برای رشد جنگل های پهن برگ مناسب است ولی منطقه تایگا به علت آب و هوای سرد و دمای پایین و بارش در فصل گرم برای جنگل های سوزنی برگ مناسب است

۱۸ آیا همه ی زیست بوم ها در همه ی قاره ها وجود دارند؟ توضیح دهید.
پاسخ: خیر، با توجه به عرض جغرافیایی، تابش نور خورشید و بارندگی، ممکن است در هر قاره فقط بعضی از این زیست بوم ها یافت شود.

۱۹- در روش های جدید، از چه معیارهایی برای تمایز زیست بوم ها استفاده می کنند؟
پاسخ: ۱ – میزان تولید ماه ی آلی
۲- سرعت رشد گیاهان.

۲۰- نقش گیاهان در یک زیست بوم چیست؟
پاسخ: گیاهان موجودات زنده ی تولید کننده ای هستند که با عمل نور ساخت (فتوسنتز ) ترکیبات آلی تولید و اکسیژن آزاد می کنند. به علاوه، هر چه سرعت رشد پوش گیاهی در یک ناحیه بیش تر باشد، میزان تولید ماده ی آلی در آن جا بیش تر است.

۲۱- چرا زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی و توده ی زیستی که از آن ها حاصل می شود، تفاوت دارند؟
پاسخ: زیرا انتشار و انرژی خورشید در سطح زمین یک نواخت نیست. انرژی دریافتی روزانه در مناطق نزدیک قطبی حدود ۱۰۰ کالری در سانتی مترمربع است در حالی که در مناطق معتدله حدود ۴۰۰ کالری و در مناطق استوایی ۸۰۰ کالری در سانتی متر مربع است.

۲۲- کدام زیست بوم بیش ترین میزان تولید مواد آلی و کدام زیست بوم ها کم ترین میزان را تولید می کنند. چرا؟
بیش ترین: زیست بوم جنگل های بارانی
استوایی: به دلیل دمای زیاد و یک نواخت بودن، رطوبت و بارش زیاد در طول سال امکان رشد گیاهان زیاد است و بیش ترین تعداد و تنوع پوشش گیاهی در این ناحیه دیده می شود.
کم ترین:
بیابان: به دلیل بارش بسیار کم و تبخیر شدید و دامنه ی زیاد، نوسان دما امکان رشد پوشش گیاهی کم است.

۲۳- چرا جنگل های بارانی استوایی، مهم ترین زیست بوم و ذخیره ی زیستی سیاره ی زمین محسوب می شود؟
پاسخ: زیرا این زیست بوم، بیش ترین میزان ترکیبات آلی و توده ی زیستی را تولید می کند. بیش ترین تولید کننده ی اکسیژن جهان است که جانوران و انسان به آن نیاز دارند. متنوع ترین و انبوه ترین پوشش گیاهی جهان را در خود جای داده است و در حفظ زندگی و بقای نسل جان داران در سیاره زمین نقش اساسی دارد.

۲۴- چه عواملی در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوری نواحی تاثیر می گذارند ؟
پاسخ: ۱ – عوامل آب و هوایی
۲- خاک
۳ -نوع ناهمواری ها
۴- ارتفاعات.

۲۵- چرا عوامل آب و هوایی و خاک در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوری نواحی تاثیر می گذارند؟ 
پاسخ: زیرا گیاهان و جانوران در ارتفاع معینی قادر به زیستن هستند.

۲۶- رابطه ی پراکندگی پوشش گیاهی با ارتفاع را بنویسید؟
پاسخ: هر چه ارتفاع افزایش می یابد، تعداد گونه ها، قد یا بلندی گیاهان، انبوهی و درجه ی رشد گیاهان و هم چنین فصل رویش آن ها کم تر و کوتاه تر می شود.

۲۷- رابطه شیب دامنه ها بر وضعیت خاک و آب دامنه ها را بنویسید؟
پاسخ: شیب دامنه ها بر عمق خاک و زهکشی آن اثر می گذارد. در دامنه های پرشیب، ضخامت خاک کم تراست و این دامنه ها کم تر می توانند آب را در خود نگه دارند.

۲۸- رکن مهم زیست کره (بیوسفر) را نام ببرید؟
پاسخ: انسان.

۲۹- چرا جوامع انسانی در چند سده ی اخیر تغییرات نامطلوبی در آب کره، سنک کره و هوا کره پدید آورده اند؟
پاسخ: به دلیل توسعه ی صنعتی و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری.

۳۰- قابلیت های نواحی بیابانی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – گردشگری(طییعت گردی)
۲- معادن (برای مثال بوکسیت در بیابان استرالیا، فسفات در صحرای بزرگ افریقا، الماس در کالاهاری، مس در بیابان آتاکاما و نفت در عربستان)
۳- انرژی ساعت های آفتابی زیاد و شدت تابش انرژی خورشیدی
۴- مناسب برای تحقیقات نجومی و صنایع هوا فضا (به دلیل آسمان صاف و بدون ابر)

۳۱- محدویت های نواحی بیابانی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ -کمبود آب و خاک برای کشاورزی
۲- شرایط نامناسب برای سکونت و فعالیت انسان مانند سرما یا گرمای شدید هوا، خشکی هوا، کمبود آب و دشواری آمد و شد و راه سازی به دلیل پوشش وسیع ماسه ای
۳- حرکت ماسه های روان و فرسایش خاکی.

۳۲- بیابانی شدن یعنی چه؟
پاسخ: یعنی گسترش بیابان ها و تبدیل مناطق بیش تری به بیابان.

۳۳- مهم ترین عوامل بیابانی شدن را بنویسید؟
پاسخ: ۱ -خشک سالی و گرم شدن هوا و کاهش بارندگی
۲- حفر چاه های عمیق و نیمه عمق در مناطق خشک و استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی
۳- از بین رفتن پوشش گیاهی برای مثال کندن بوته ها و علف ها برای تامین سوخت ساکنان حاشیه ی بیابان ها

۳۳- روش ها و راه کارهای پیش گیری از گسترش بیابان ها (بیابان زدایی) را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – کاشت گیاهان سازگار و مقاوم با نواحی خشک مانند بنه و گنار، آکالیپتوس و اقاقیا
۲- مقابله با برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و چرای بی رویه ی دام ها
۳- مالچ پاشی روی ماسه ها برای تثبیت آن ها و جلوگیری از حرکتشان.

۳۴ از چه نوع مالچی باید در نواحی بیابانی استفاده کنیم؟
پاسخ: برخی معتقدند استفاده از مالچ نفتی به دلیل تاثیرات بد و زیان آور آن مناسب نیست و بهتر است در این مناطق از مالچ های مناسب مانند ریگ یا بقایای گیاهان و … استفاده کرد.

۳۵- قابلیت های نواحی ساحلی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – ماهیگیری و فعالیت ها ومشاغل وابسته به صید آبزیان
۲- فعالیت های بازرگانی و بنادر و مشاغل وابسته به آن
۳- گردشگری (استراحت، تفریح و ورزش های آبی)
۴- انرزی حاصل از امواج و جزر و مد.

۳۶- مهم ترین عواملی که سواحل را تهدید می کنند را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – بالا آمدن سطح آب دریا
۲ -آلودگی.

۳۷- علل بالا آمدن سطح آب دریا چیست؟
پاسخ: ۱ – تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین موجب آن می شود که سطح آب دریاها بالا بیاید.
۲- وقوع توفان ها، هاریکن، و سونامی (زمین لرزه ی دریایی) موجب هجوم امواج به ساحل و تخریب تاسیسات ساحلی میشود.

۳۸- ساکنان نواحی ساحلی برای مقابله با بالا آمدن سطح آب دریا باید چه اقدامی انجام دهند؟
پاسخ: باید تاسیسات را به نواحی عقب تر منتقل کنند. این کار برای آن ها هزینه ی زیادی دارد.

۳۹- علل آلودگی دریاها چیست؟
پاسخ: ۱ – آلودگی های ناشی از عبور و مرور کشتی های نفت کش
۲- تخلیه ی پساب های صنعتی کارخانه ها و فاضلاب های شهری
۳- تولید انبوه زباله و انواع آلودگی ها در سواحل ناشی از تجمع گردش گران در نواحی.

۴۰- ویژگی های نواحی ساحلی را بنویسید؟
پاسخ: ناحیه ی ساحلی محل تلاقی زیست بوم خشکی و دریایی است. این ناحیه زندگی گیاهی و جانوری متنوع و خاص خود را دارد و گیاهان خشکی و آبزی، انواع ماهیان، مرجان ها و نرم تنان، پرندگان و حشرات و سخت پوستان را که در جزایر، آب ها و سواحل زندگی می کند، در بر می گیرد.

۴۱- چه عواملی تنوع زیستی نواحی ساحلی را در معرض خطر قرار داده است؟
پاسخ: تمرکز زیاد جمعیت در سواحل و فعالیت های انسانی.

۴۲- راه کارهای حفاظت از نواحی ساحلی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – حفاظت از سواحل در مقابل بالا آمدن آب و کاهش انرژی امواج با نصب و احداث انواع حفاظ های عمودی، موج شکن و دیواره های دریایی و نظایر آن
۲- حفاظت از تپه های ماسه ای، تثبیت تپه های ماسه ای از طریق کشت گیاهان سازگار با محیط روی آن ها، انتقال ماسه از نواحی دیگر به ساحل و ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی
۳- پاک سازی سواحل از انواع آلودگی ها، تدوین مقررات و قوانین و نظارت بر فعالیت های گردش گری و سایر فعالیت ها
۴- زهکشی اراضی ساحلی (خارج کردن آب از آنها).

۴۳- بیش ترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان در کجا دیده می شود؟
پاسخ: دامنه های کوه های آلب.

۴۴- قابلیت های نواحی کوهستانی را بنویسید؟
پاسخ: ۱- تنوع زیستی، تنوع فرهنگی بومی
۲- تامین منابع آب شیرین(رودها و چشمه ها) برای دشت ها و نواحی پایکوهی
۳- دامنه های مناسب برای پرورش دام و رمه گردانی
۴- جاذبه های گردشگری چشم اندازهای زیبا، هوای تمیز و معتدل، امکان کوه نوردی و ورزش های- زمستانی چشمه های آب گرم
۵- معادن.

۴۵- محدودیت های نواحی کوهستانی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – شرایط سخت طبیعی مانند سرمای شدید به ویژه در شب ها، کاهش اکسیژن و مشکلات تنفسی.
۲- مشکل بودن حمل و نقل و احداث راه ها، خطرات برف و یخ بندان
۳- منطبق بودن اغلب نواحی کوهستانی جوان بر گسل های فعال و وجود خطر زمین لرزه، آتش فشان های فعال و لغزش دامنه ها
۴- شی زمین و محدودیت خاک، که خانه سازی و فعالیت های کشاورزی را با مشکل مواجه می کند.

۴۶- امروزه چه عواملی مشکلاتی برای کوهستان ها پدید آورده است؟
پاسخ: ۱ – تغییرا آب و هوایی و ذوب شدن یخچال ها
۲ -از بین رفتن پوش گیاهی دامنه ها به سبب ساخت و سازهای غیر اصولی مسکونی و تاسیسات گردش گری و تفریحی
۳- چرای بی رویه ی دام ها، حفر تونل ها و جاده های خاکی برای گمانه زنی معادن
۴- آلودگی های ناشی از فعالیت های گردش گری مانند زباله و فاضلاب ها

۴۷- راه کارهای حفاظت از محیط های کوهستانی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ -کشت گیاهان بر روی دامنه ها برای جلوگیری از فرسایش خاک
۲- حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش
۳- ایجاد حوضچه های ذخیره و جمع آوری آب و جلوگیری از به هدر رفتن آب
۴- پاک سازی کوهستان ها از آلودگی ها
۵- تدوین قوانین و مقررات برای فعالیت های گردش گری
۶- افزایش آگاهی عمومی در زمینه ی مراقبت از محط کوهستان.

۴۸- چند گیاه سازکار با نواحی بیابانی برای مقابله با فرسایش خاک نام ببرید؟
پاسخ: بنه، کُنار، اُکالیپتوس، اَقاقیا، گَز، اِشُلن، خارشتر.

۴۹- از کدام قابلیت بیابان می توان برای حل مشکل تامین سوخت ساکنان این ناحیه به جای کندن بوته ها استفاده کرد؟
پاسخ: انرژی خورشیدی.

۵۰- چرا سواحل نسبت به بیابان ها و کوهستان ها جمعیت بیش تری را در خود جای داده اند؟
پاسخ: به علت آب و هوای مناسب، خاک حاصل خیز و جلگه ای، شیب ملایم، امکان تجارت دریایی و بازرگانی، حمل و نقل دریایی وجود مشاغل مربوط به صید آبزیان و شغل های وابسته به آن.

۵۱- کدام قابلیت محیطی در هر سه محیط ساحل، بیابان و کوهستان وجود دارد؟
پاسخ: گردشگری و تولید انرژی.

۵۲- کدام راه کار حفاظتی در هر سه محیط به کار گرفته می شود؟
پاسخ: کشت گیاهان و جلوگیری از آلودگی و پاک سازی محیط.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۵ جغرافیا یازدهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۶ جغرافیا یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.