سوالات درس ۵ علوم ششم با جواب (زمین پویا)

سوالات درس ۵ علوم ششم با جواب (زمین پویا)

سوال متن درس پنجم علوم ششم ابتدایی

سوالات درس ۵ علوم ششم با جواب (زمین پویا)

سوال متن درس پنجم علوم ششم ابتدایی

سوالات متن علوم ششم /

درس پنجم :: زمین پویا

۱- وقوع زمین لرزه باعث…آزاد شدن انرژی درونی زمین… می شود

۲- مواد تشکیل دهنده ی زمین در برخی از قسمت ها مانند …پوسته… حالت شکننده دارند

۳.سالانه حدود چند زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد؟
پاسخ: ۱۰۰۰۰ زمین لرزه خفیف

۴زمین لرزه توسط دستگاه …لرزه نگارها… ثبت می شود

۵- زمین لرزه های خفیف چه فوایدی دارند؟
پاسخ: این زمین لرزه ها باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگتر می شوند

۶- چرا زمین لرزه، در محل شکستگی ها خسارت بیشتری ایجاد می کند؟
پاسخ: وقتی به پوسته ی زمین نیرو وارد می شود، زمین لرزه ایجاد می شود و در اثر آن جاهایی که شکستگی دارند، راحت تر از سایر قسمت ها جابه جا می شوند بنابراین زمین لرزه در محل شکستگی ها خسارت های بیشتری ایجاد می کند

۷.کوه آتش فشان از چه اجزایی تشکیل شده است؟
پاسخ: مخروط آتش فشان، مجرا ها، دهانه

۸.آتش فشان چه زمانی اتفاق می افتد؟
پاسخ: آتش فشان زمانی اتفاق می افتد که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورد

۹- مواد خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها به چند دسته تقسیم می شود؟
پاسخ: سه دسته جامد: خاکستر مایع: مواد مذاب گاز: کربن دی اکسید و بخار آب

۱۰.آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند؟
پاسخ: سه دسته فعال، نیمه فعال، خاموش

۱۱- به چه آتش فشانی فعال گفته می شود؟
پاسخ: به آتش فشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی (جامد، مایع، گاز) از دهانه ی آن ها خارج شده است آتش فشان فعال گفته می شود

۱۲.به چه آتش فشانی نیمه فعال گفته می شود؟
پاسخ: به آتش فشانی که در گذشته فعالیت داشته ولی امروزه فقط گاز از دهانه ی آن خارج می شود

۱۳- دو آتش فشان نیمه فعال نام ببرید؟
پاسخ: تفتان و دماوند

۱۴.به چه آتش فشانی خاموش گفته می شود؟
پاسخ: به آتش فشان هایی که هیچ گونه ماده ای از دهانه ی آن ها خارج نمی شود، آتش فشان خاموش گفته می شود

۱۵.دو آتش فشان خاموش نام ببرید؟
پاسخ: سهند و سبلان

۱۶- موارد کاربردی سنگ های آتش فشانی مانند پوکه ی معدنی و سنگ پا را بیان کنید؟
پاسخ: پوکه ی معدنی: به علت عایق بودن و سبک بودن در ساختمان سازی کاربرد دارد
سنگ پا: مصارف بهداشتی، به عنوان ساینده در صنعت چوب بری استفاده می شود

۱۷.مهم ترین گازهای خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها چیست؟
پاسخ: کربن دی اکسید، بخار آب

سری دوم سوالات علوم ششم👇

۱- زمین لرزه یکی از پدیده های...طبیعی.. است.

۲- زمین لرزه باعث چه خسارت هایی می شود ؟
پاسخ: خسارت های جانی و مالی

۳- زمین لرزه باعث چه چیزی می شود ؟
پاسخ: وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود.

۴- چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد ؟
پاسخ: زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند.

۵- زمین لرزه چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود ؟
پاسخ: انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسند و باعث تغییراتی در سطح زمین می شوند.

۶- زمین لرزه ی خفیف یعنی چه ؟
پاسخ: یعنی زمین لرزه با قدرت کم

۷- سالانه چند زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد ؟
پاسخ: حدود ده هزار زمین لرزه ی خفیف رخ می دهد.

۸- چرا مردم زمین لرزه های خفیف را حس نمی کنند ؟
پاسخ: چون قدرت آن ها بسیار کم است و فقط توسط لرزه نگارها ثبت می شود.

۹- اثرات بهداشتی حاصل از زمین لرزه چیست ؟
پاسخ: ۱ـ آلودگی آب ها ۲ـ آلودگی برخی مواد غذایی ۳ـ شیوع بیماری های واگیردار ۴ـ جمع شدن زباله در سطح شهر ۵ـ زیاد شدن جانوران منتقل کننده ی بیماری

۱۰- آثار ساختمانی حاصل از زمین لرزه را بیان کنید.
پاسخ: ۱ـ خراب شدن ساختمان ها (ریزش آوار) ۲ـ شکستن شیشه ها ۳ـ شکستن سد ها ۴ـ افتادن تیرهای برق ۵ـ خراب شدن آسانسورها و پله ها

۱۱- اثرات اجتماعی حاصل از زمین لرزه چیست ؟
پاسخ: ۱ـ از دست دادن عزیزان ۲ـ بیکاری ۳ـ خراب شدن مکان های تاریخی ۴ـ تخریب ادارات و بیمارستان ها

۱۲ _چرا هرچه زمین لرزه های خفیف بیشتر داشته باشد بهتر است ؟
پاسخ: زمین لرزه های خفیف باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگ تر می شوند.

۱۳ ـ در چه جاهایی از کره ی زمین احتمال وقوع زمین لرزه بیش تر است ؟
پاسخ: جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است-

۱۴ـ فعالیت های انسان دوستانه ی بعد از وقوع زمین لرزه را نام ببرید.
پاسخ: ۱ـ کمک به مصدومین ۲ـ ارسال کمک های مالی و غیر مالی ۳ـ اهدای خون ۴ـ کمک به افراد امداد رسان ۵ـ پیداکردن و کمک کرد ن به افراد مانده در زیر آوار

۱۵ ـ بعد از زمین لرزه چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم ؟
پاسخ: ۱ـ قطع جریان برق ساختمان ۲ـ استفاده نکردن از آسانسور ۳ـ بستن شیر گاز اصلی ۴ـ باز نگه داشتن خیابان ها ۵ـ آمادگی داشتن برای پس لرزه ها

۱۶ ـ مهم ترین زمین لرزه های ۵۰ سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده را نام ببرید.
پاسخ: زلزله ی طبس سال ۵۷ با ۱۹۶۰۰ نفر کشته ، زلزله ی رود بار و منجیل سال ۶۹ با ۳۵۰۰۰ نفر کشته ، زلزله ی بم سال ۸۲ با ۴۱۰۰۰ نفر کشته و زلزله ی اهر سال ۹۱ با ۳۱۰ نفر کشته

۱۷ ـ ساختمان یک کوه آتش فشان چگونه است ؟
پاسخ: هر آتش فشان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است- ۱ـ مخروط آتش فشان ۲ـ مجراها ۳ـ دهانه

۱۸ ـ چه زمانی آتش فشان اتفاق می افتد ؟ 
پاسخ: زمانی که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و سنگ های آتشفشانی را به وجود می آورند.

۱۹ ـ مواد خارج شده از دهانه ی آتش فشان به چند دسته تقسیم می شوند ؟
پاسخ: نام ببرید. سه دسته- ۱ـ جامد ۲ـ مایع ۳ـ گاز

۲۰ ـ آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند ؟
پاسخ: نام ببرید. سه دسته ۱ـ فعال ۲ـ نیمه فعال ۳ـ خاموش

۲۱ ـ به چه آتش فشانی فعال گفته می شود ؟
پاسخ: به آتش فشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی (جامد ، مایع و گاز) از دهانه ی آن ها خارج شده است ، آتش فشان فعال گفته می شود.

۲۲ ـ چه آتش فشانی نیمه فعال است ؟
پاسخ: آتش فشانی که فقط گاز از دهانه ی آن خارج شود.

۲۳ ـ به چه آتش فشانی خاموش گفته می شود ؟
پاسخ: به آتش فشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد ، آتش فشان خاموش می گویند.

۲۴ ـ دو آتش فشان نیمه فعال و دو آتش فشان خاموش در ایران نام ببرید.
پاسخ: سهند و سبلان خاموش ، دماوند و تفتان نیمه فعال

۲۵ ـ هر یک از سنگ های آتش فشانی زیر چه کاربردی دارد ؟
پاسخ: توف آتش فشانی : در ساختمان سازی کاربرد دارد.
پوکه ی معدنی : به عنوان عایق استفاده می شود و همچنین چون سبک است در ساختمان سازی کاربرد دارد.
سنگ پا : در حفظ بهداشت از آن استفاده می شود.

۲۶ ـ مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتش فشان چه هستند ؟
پاسخ: بخار آب و کربن دی اکسید

۲۷ ـ فواید آتش فشان ها را بیان کنید.
پاسخ: ۱ ـ تشکیل دریاچه ۲ ـ توسعه ی گردشگری ۳ ـ ایجاد زمین های حاصلخیز ۴ ـ استفاده از انرژی گرمایی ۵ ـ آزاد شدن انرژی درونی زمین ۶ ـ تشکیل چشمه های آب گرم

۲۸ ـ ضرر های آتش فشان ها را بیان کنید.
پاسخ: ۱ ـ انتشار گازهای سمی ۲ ـ ریزش باران های اسیدی ۳ ـ ایجاد سونامی ۴ ـ ورود خاکستر و گرد و غبار به محیط ۵ ـ پخش شدن مواد شیمیایی در محیط ۶ ـ جاری شدن مواد مذاب و خراب شدن زمین ها

۲۹ ـ ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند ؟
پاسخ: آماده ی تخلیه ی سریع محل باشند ــ به یک مکان امن پناه ببرند ــ تمامی در ها و پنجره ها را ببندند ــ فاصله گرفتن از جاهای گود هنگام فوران مواد مذاب ــ حفظ بدن از مواد شیمیایی موجود در خاکستر های آتش فشان

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۵ علوم ششم با جواب (زمین پویا) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۶ علوم ششم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ۴ علوم ششم استفاده نمایید.