سوالات درس ۵ علوم پنجم با جواب

سوالات درس ۵ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس پنجم علوم پنجم

سوالات درس ۵ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس پنجم علوم پنجم

سوالات علوم پنجم /درس پنجم::

۱- اگر بازو و ساعد خود را لمس کنید، چه چیزهایی را زیر پوست خود حس می کنید؟
جواب: بخشهای سخت و نرمی را حس می کنیم.

۲- قسمت های نرمی که زیر دست حس می کنید چه هستند؟
جواب: ماهیچه ها

۳- بخشهای سفتی که زیر دست حس می کنید چه هستند؟
جواب: استخوان ها

۴- وقتی ساعد خود را خم می کنید، چه تفاوتی روی بازو و زیر آن حس می کنید؟
جواب: روی بازو برجسته و زیر آن صاف می شود.

۵- وقتی ساعد را خم می کنید، ماهیچه های روو زیر بازو چه تغییری می کنند؟
جواب: ماهیچه ی روی بازو کوتاه شده و ماهیچه ی زیر بازو کشیده می شود.

۶- استخوان ساعد چگونه به حرکت درمی آید؟
جواب: با حرکت دو ماهیچه ی رو و زیر بازو.

۷- استخوان ساعد دست چه نام دارد؟
جواب: استخوان ساعد از دوبخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

۸- استخوان ساق پا چه نام دارد؟
جواب: استخوان ساق پا هم مانند ساعد از دو بخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

۹- ماهیچه چیست؟
جواب: ماهیچه همان گوشتی هستند که ما به عنوان غذا می خوریم.

۱۰- ماهیچه ها به استخوانها وصل هستند .

۱۱- وقتی ماهیچه کوتاه می شود چه اتفاقی می افتد؟
جواب: استخوانی را که به آن وصل است می کشد و استخوان به حرکت درمی آید.

۱۲- ماهیچه ها چه می کنند؟
جواب: ماهیچه ها کارهایی مانند دویدن، خندیدن، پلک زدن، تنفس، حرف زدن، راه رفتن و …، را امکان پذیر می کنند.

۱۳- چند نوع ماهیچه داریم؟
جواب: سه نوع ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های قلب و ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ).

۱۴- ماهیچه های اسکلتی کدام ماهیچه ها هستند؟
جواب: ماهیچه هایی که به استخوانها وصل هستند و آنها را به حرکت درمی آورند. این ماهیچه ها ارادی هستند و با اراده ی ما حرکت می کنند مانند ماهیچه ای پا و دست.

۱۵- ماهیچه های قلب چه می کنند؟
جواب: خون را در رگها به حرکت درمی آورند.

۱۶- ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ) چه می کنند؟
جواب: به گوارش ( هضم ) غذا کمک می کنند.

۱۷- اگر انگشتان، زاتو و سر خود را لمس کنید، چه حس می کند؟
جواب: حس می کنیم زیر پوست سفت است که همان استخوانهای ما هستند.

۱۸- بخشهای مختلف بدن مانند سرو گردن، دست، پا و…، از تعدادی …استخوان… تشکیل شده اند.

۱۹- آیا استخوانها شکل و اندازه ی یکسان دارند؟
جواب: خیر از تظر شکل و اندازه با هم تفاوت دارند.

۲۰- کار استخوانها چیست؟
جواب: اسکلت بدن را تشکیل داده و بخشهای مهم بدن مانند مغز، نخاع، قلب و ششها را محافظت می کنند.

۲۱- مغز به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟
جواب: جمجمه

۲۲- نخاع به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟
جواب: ستون مهره ها

۲۳- قلب و ششها به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟
جواب: دنده ها ( قفسه ی سینه )

۲۴- مجموع استخوانها چه چیزی را تشکیل می دهد؟
جواب: اسکلت درونی بدن.

۲۵- کار اسکلت استخوانی چیست؟
جواب: شکل بدن را به وجود می آورد.

۲۶- اگر تمام دست یا پا از یک استخوان تشکیل می شد چه می شد؟
جواب: ما نمی توانستیم به خوبی آنها را حرکت دهیم.

۲۷- مفصل چیست؟
جواب: جایی که دو استخوان به هم متصل می شوند مفصل گفته می شود.

۲۸- کار مفصل چیست؟
جواب: خم و راست شدن ( حرکت ) استخوانها را ممکن می سازد.

۲۹- چند مفصل را نام ببرید؟
جواب: آرنج، بازو، زانو، ران، انگشتان.

۳۰- اگر مفصل ها نبودند چه می شد؟
جواب: استخوانها نمی توانستد خم وراست شوند.

۳۱- ماهیچه ها چگونه به استخوانها وصل شده اند؟
جواب: به وسیله ی رشته های محکمی به نام زردپی.

۳۲- بخش نرم دو سر استخوان چه نام دارد؟
جواب: غضروف.

۳۳- در مفصل بین دو استخوان چه وجود دارد؟
جواب: غضروف.

۳۴- غضروف چه می کند؟
جواب: نمی گذارد استخوانها به هم برخورد کرده و درد ایجاد کنند.

۳۵- غضروف بین مهره های ستون مهره ها چه نام دارد؟
جواب: دیسک.

۳۶- در مفصل استخوانها چگونه به هم متصل شه اند؟
جواب: به وسیله ی رشته های محکمی به نام تاندون.

۳۷- اگر پشت گردن و کمر خود را لمس کنید چه حس می کنید؟
جواب: برجستگی هایی که همان ستون مهره ها هستند.

۳۸- نخاع کجا قرار دارد؟
جواب: مهره ها سوراخی دارند که وقتی روی هم قرار می گیرند مانند لوله ای می شود. نخاع درون این لوله قرار دارد.

۳۹- اگر نخاع آسیب ببیند چه می شود؟
جواب: بدن فلج شده یا حرکت آن کند می گردد.

۴۰- کار نخاع چیست؟
جواب: پیامهای مغز را به همه ی بدن می رساند.

۴۱- استخوان براثر ضربه ممکن است چه آسیبی ببیند؟
جواب: ممکن است بشکند یا ترک بردارد.

۴۲- برای این که استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود چه باید کرد؟
جواب: باید به پزشک مراجعه کرده و پس از عکسبرداری، آن را گچ گرفته یا آتل بندی کنند. پس آز آن باید مدتی از حرکت دادن آن خودداری کرد تا کاملا بهبود پیدا کند.

۴۳- استخوان از چه ساخته شده است؟
جواب: استخوان زنده است و از مواد محکمی ساخته شده است.

۴۴- چه کنیم تا استخوان هایمان خوب رشد کرده و محکم شوند؟
جواب: لبنیات ( شیر و فرآورده های آن ) بخوریم و به میزان کافی در مقابل نور خورشید قرار بگیریم.

۴۵- برای اینکه ستون مهره هایتان آسیب نبیند چه باید بکنید؟
جواب: پشت میز صاف بنشینیم . کیف را روی دو شانه ی خود قرار دهیم. هنگام راه رفتن کمر خود را خم نکنیم. از برداشتن بار سنگین خودداری کنیم. هنگامی که در اتومبیل نشسته ایم کمربند ایمنی را ببندیم تا براثر تصادف آسیب کمتری ببینیم.

۴۶- مغز چه می کند؟
جواب: مغز مانند یک فرمانده تمام فعالیتهای بدن را کنترل می کند حتی زمانی که خواب هستیم، مغز به کار خود ادامه می دهد.

۴۷- کار نخاع چیست؟
جواب: نخاع نیز در کنترل فعالیتهای بدن به مغز کمک می کند.

۴۸- چند تا از کارهای مغز را نام ببرید؟
جواب: یادگیری درس، یادآوری مطالب، حل مسئله، تنظیم ضربان قلب در حالتهای مختلف، تنظیم تعداد دم و بازدم ( تنفس ).

۴۹- عصب چیست؟
جواب: رشته های نازکی هستند که در سراسر بدن پراکنده اند و با مغز و نخاع ارتباط دارند.

۵۰- کار عصب ها چیست؟
جواب: فرمانهای مغز و نخاع را به تمام بدن می رسانند یا از قسمتهای مختلف بدن پیامهایی را به مغز می رسانند.

۵۱- سلولهای عصبی از نظر شکل جه فرقی با دیگر سلولهای بدن دارند؟
جواب: سلول های عصبی برخلاف دیگر سلولها، دراز و باریک هستند تا فرمانهای مغز و نخاع را بهتر به همه ی اندامهای بدن برسانند.

۵۲- یک مثال برای یکی از کارهای مغز بزنید؟
جواب: فرض کنید در خیابان راه می روید، اتومبیلی را را می بینید یا صدای بوق آن را می شنوید. مغز به ماهیچه های پا هایتان فرمان می دهد که با سرعت بیشتری حرکت کرده و شما را از خیابان عبور دهند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.