سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس پنجم مطالعات چهارم

سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس پنجم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۵ :: زندگی در شهر و روستا

۱- کار بیشتر روستاییان چیست؟
پاسخ: کشاورزی و باغداری

۱- بعضی از روستاییان علاوه بر کشاورزی به چه کارهایی مشغول هستند؟
پاسخ: به دام پروری و تولید صنایع دستی مانند قالی و جاجیم

۲- روستاییان با تولید محصولات کشاورزی برای خانواده خود و مردم دیگر چه چیزی فراهم می کنند؟
پاسخ: غذا

۳- چرا بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند؟
پاسخ: روستا از شهر کوچکتر و کم جمعیت تر است. به همین دلیل بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند و با هم خویشاوند هستند.

۴- اداره ی هر روستا برعهده کیست؟
پاسخ: اداره ی هر روستا به عدهی شورای اسلامی آن روستاست.

۵- مردم روستا خانه های خود را در کجاها می سازند؟
پاسخ: مردم روستا خانه های ساده ی خود را در کنار مزرعه ها و باغ ها می سازند و از هوای تمیز و سالم استفاده می کنند.

۶- در شهر های بزرگ به دلیل بزرگی و پر جمعیت بودن اماکن و ادارات دولتی چگونه قرار می گیرند؟
پاسخ: معمولا اداره ها ی فروشگاه ها ی بیمارستان ها و دانشگاه ها در مرکز شهر و کارخانه ها و کارگاه ها در اطراف شهر قرار دارند.

۷- یکی از وظایف شهر داری را بنویسید.
پاسخ: زیبا نگه داشتن شهر و حفظ پاکیزگی آن

۸- چرا عشایر کوچ می کنند؟
پاسخ: برای چراندن دام ها

۹- تولیدات عشایر را نام ببرید.
پاسخ: گوشت ، لبنیات ، گلیم و جاجیم از تولیدات عشایر است

۱۰- چند تفاوت شهر وروستا را بنویسید.
پاسخ: روستا از شهر کوچک تر و کم جمعیت تر است.
کار بیشتر روستاییان کشاورزی و باغ داری است اما در شهر فعالیت کشاورزی وجود ندارد.
اداره ی شهر بر عهده ی شهرداری است اما اداره ی هر روستا برعهده ی شورای اسلامی آن روستا است.

۱۱- زندگی روستایی چه تفاوتی با زندگی عشایری دارد؟
پاسخ: شغل اصلی روستاییان کشاورزی و شغل اصلی عشایر دام پروری است.
محصولات کشاورزی(مانند: گندم ،  ذرت، جو و …..)از تولید روستاییان و لبنیات و گلیم و … از تولیدات عشایر است.
عشایر در چادر و روستاییان در خانه هایشان زندگی می کنند. عشایر برای چرای دام ها از جایی به جای
دیگر کوچ می کنند در حالی که روستاییان کوچ نمی کنند و در روستای خود ساکن هستند.

۱۲- در شهر های بزرگ چه امکاناتی وجود دارد؟
پاسخ: در این شهر ها امکانات بیشتری مانند دانشگاه ها ، سالن های نمایش ، هتل ها و پارک های بزرگ وجود دارد اما زندگی با مشکلات زیادی همراه است.

۱۳- سه مورد از مشکلات زندگی در شهر های بزرگ را بنویسید.
پاسخ: سر و صدای بسیار زیاد در خیابان ها و آلودگی صوتی ، ترافیک ، آلودگی هوا ، کمبود آب

۱۴- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
الف) استان :
پاسخ: کشور ما را برای اداره ی بهتر به قسمت های بزرگی تقسیم کرده اند. به هریک از ایل قسمت ها استان می گویند.
ب) شهر های بزرگ :
پاسخ: شهر های بزرگ ، شهر هایی هستند که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند.
ج) مرکز شهر :
پاسخ: معمولا بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر هر استان ، مرکز آن استان است که با انواع راه ها به شهر های دور و نزدیک آن استان مربوط می شود.

۱۵- چرا کشور را به چندین استان تقسیم کردند.
پاسخ: برای اداره ی بهتر

سوالات تایپی کتاب مطالعات چهارم PDF
0.7MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۶ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس چهارم مطالعات چهارم استفاده نمایید.