سوالات درس ۶ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ششم ۶ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ششم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ششم ۶ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ششم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس ششم

۱ دوره دوم مشروطه از چه موقعی آغاز و دارای چه ویژگی هایی بود؟ 
پاسخ: ۱-با فتح تهران اختلاف های شدید بین طرفداران مشروطه ۲-مداخله آشکار و سلطه گرانه روسیه و انگلیس در سرنوشت ایران .

۲- محمد علی شاه پس از فتح تهران چه برخوردی با او شد؟
پاسخ: محمدعلی شاه نیز با حمایت روس و انگلیس بدون محاکمه و حتی با پرداخت حقوق سالیانه راهی بندرادسا در  روسیه شد

۳- فجیح ترین اقدامات مشروطه خواهان در دوره مشروطه چه بود؟
پاسخ: اعدام شیخ فضل االله نوری .

۴- اقدامات شیخ فضل االله را بنویسید؟
پاسخ: به کار بردن لفظ مشروعه بعد از مشروطه – در تحریم تنباکو کوشش فراوانی نمود – افزودن ماده ی متمم قانون اساسی

۵- بعد فتح تهران هیأت مختلف سران روس شاهزادگان در مجلس شورای ملی چه کسی را به عنوان ولی عهد انتخاب نمود؟
پاسخ: احمد میرزا فرزند محمد علی شاه .

۶- دو حزب مهم که با تشکیل دومین مجلس شورای ملی به وجود امدند را بنویسید؟
پاسخ: دوکرات ها و اعتدالیون
حزب اعتدالیون مذهب را سدی محکم در برابر ظلم می دانستند و اجرای شریعت را در دستور کار خود قرار داده بودند سید  محمد طباطبایی و سید عبداالله بهبهانی از اعضای سرشناس این حزب بودند..
دموکرات ها به رهبری سید حسن تقی زاده بر جدایی دین از سیاست تاکید می ورزیدند تا مشروطه را از جنبه های دینی خالی کنند و نهضت را از ارمان های اصلی آن دور سازند.

۷- دولت روسیه در مخالفت با نهضت مشروطه دوم در سال ش. ۱۲۹۰ چه اقداماتی و اخطاری به دولت ایران نمود؟
پاسخ: ۱- اقدام های مورگان شوستر متوقف و از ایران خارج شدند. ۲- بدون موافقت روسیه و انگلیس از استخدام اتباع خارجی در ایران خودداری شود -۳ هزینه لشکرکشی قوای روسیه به ایران را دولت ایران پرداخت کند
۸- تاج گذاری احمد شاه در چه تاریخی انجام شد؟
پاسخ: ۱۲۹۳در سال شمسی اندکی بعد از جنگ جهانی اول .

۹- علت انعقاد قرار داد میلادی را ۱۹۱۵ بنویسید و مفاد آن را بنویسید؟
پاسخ: چون دولت عثمانی همسایه ی غربی ایران به متحدین پیوست و دو کشور روسیه و انگلیس بر اساس این قرارداد توافق کردند مفاد عهدنامه ۱۹۰۷ را به صورت منطقه ای اشغالی در آوردند .

۱۰- چرا روس ها در سال ۱۹۱۷ میلادی نیروهای خود را از اشغال ایران خارج نمودند؟
پاسخ: به علت شکست حکومت تزار در سال ۱۹۱۷ میلادی و روی کار آمدن سوسیالیست ها یا تومونیست ها (انقلاب بلشویکی)

۱۱- فردی که دلیرانه در مقابل انگلیس ایستادگی کرد در منطقه جنوب (بوشهر) چه نام داشت؟
پاسخ:  رئیس علی دلواری

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.