سوالات درس ۶ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات درس ۶ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس ششم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات درس ۶ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس ششم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات جغرافیا یازدهم / درس ۶

۱- منظور از ناحیه ی فرهنگی چیست؟
پاسخ: بخشی از سطح زمین است که در آن فرهنگ ویژه ای (نوع خاص زبان، دین، هنر و معماری، عقاید، نوع بهره برداری از محیط طبیعی، سبک زندگی روزانه، غذا، لباس و …) غالب است و به سبب همان فرهنگ ویژه از سایر نواحی جدا می شود.

۲- مطالعه ی نواحی فرهنگی از موضوعات کدام شاخه ی جغرافیاست؟
پاسخ: جغرافیای فرهنگی.

۳- اهمیت زبان را بنویسید؟
پاسخ: زبان از مهم ترین شاخص های فرهنگی است و برای افرادی که به آن تکلم می کنند، هویت مشترکی به وجود می آورد.

۴- زبان چیست؟
پاسخ: زبان نظامی از ارتباطات است که در آن، معنی الفاظ را فقط گروه خاصی که در آن مشترک اند، درک می کنند و می فهمند و برای گروه دیگر، معنایی ندارد.

۵- چرا زبان عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است؟
پاسخ: زیرا انسان ها از طریق آن، اطلاعات ، تجربه ها، ارزش ها و آداب و رسوم خود را به دیگران و به نسل بعدی منتقل می کنند.

۶- زبان شناسان زبان های دنیا را چگونه تقسیم کرده اند؟
پاسخ: به خانواده های بزرگ زبانی تقسیم کرده اند.

۷- منظور از یک خانواده ی زبانی چیست؟ مثال بزنید. 
پاسخ: گروه بزرگی از زبان هاست که یک ریشه ی اصلی دارند برای مثال، مردم انگلستان، اسپانیا، روسیه ، هند و ایران به زبان های مختلف صحبت می کنند اما همگی جزء خانواده زبانی هند و اروپایی محسوب می شوند زیرا ریشه ی مشترک دارند.

۸- سه خانواده زبانی مهم و پر تکلم جهان کدامند؟
پاسخ: ۱ – خانواده ی هند و اروپایی
۲- خانواده ی چینی – تبتی
۳- خانواده ی آفرو – آسیایی (سامیایی – حامیایی).

۹- بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیا را نام ببرید؟
پاسخ: خانواده ی زبانی هند و اروپایی.

۱۰- چرا خانواده ی زبانی هند و اروپایی بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیا است؟
پاسخ: زیرا که در چندین قاره گسترده شده است. بیش از نیمی از مردم جهان، به یکی از زیر شاخه های این زبان صحت می کنند.

۱۱- زبان ایرانی زیرشاخه های کدام خانواده ی زبانی است؟
پاسخ: زبان هند و اروپایی.

۱۲- مهم ترین و پر گویش ترین زبان های ایرانی که ریشه ی باستانی مشترک دارند کدامند؟
پاسخ: فارسی، پشتو، تاجیکی، لری، کردی، بلوچی، طبری، گیلکی و تالشی. این زبان ها در کشور ایران و خارج از آن، به ویژه در کشورهای همسایه، گسترده شده اند.

۱۳- دومین خانواده ی بزرگ زبانی چیست و در کجا رواج دارد؟
پاسخ: خانواده ی زبانی چینی – تبتی است و در میان مردم زرد پوست ناحیه ی آسیای شرقی رواج دارد.

۱۴- معروف ترین و پر سخن گوترین شاخه های زبان چینی-تبتی چیست؟
پاسخ: ماندارین چینی.

۱۵- خانواده ی زبانی آفرو – آسیایی (سامیایی – حامیایی) زبان چه گروه هایی می باشد؟
پاسخ: زبان قوم سامی، زبان مردم عرب و یهود و زبان قوم حامی، زبان بعضی از مردم در شمال افریقاست.

۱۶- معروف ترین و مهم ترین زبان های خانواده آفرو- آسیایی کدام زبان است؟
پاسخ: زبان عربی.

۱۷- اهمیت زبان عربی را بنویسید؟
پاسخ: زبان عربی زبان رسمی حدود بیش از ۲۰ کشور و یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد است. به علاوه ، زبان قرآن است و با آن که قرآن به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده است، میلیون ها نفر از مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی (عربی) می خوانند و می آموزند و به همین دلیل، اهمیت ویژه ای دارد.

۱۸- چرا سه زبان چینی، انگلیسی و اسپانیایی از پر متکلم ترین زبان های جهان محسوب می شوند؟ برای هر مورد، دلیل بیاورید. 
پاسخ: زبان چینی زبان بیش از یک میلیارد نفر از مردم زردپوست ناحیه ی آسیای شرقی است و دومین خانواده ی بزرگ زبانی از نظر تعداد سخن گو است. زبان انگلیسی زبان رسمی و اداری بیش از ۵۰ کشور جهان است. هم چنین زبان انگلیسی در اغلب نرم افزارهای رایانه ای، متون علمی و تحقیقاتی بین المللی استفاده می شود. زبان اسپانیایی نیز زبان مادری بیش از ۳۵۸ میلیون نفر است و ۱۶ درصد آمریکایی ها به این زبان تکلم می کنند و این زبان، زبان دوم ایالت متحده ی امریکاست.

۱۹- چه عواملی موجب گسترش برخی زبان ها و تغییر در نواحی زبانی شده است؟
پاسخ: جنگ و فتح سرزمین ها، تجارت و مهاجرت مردم از یک ناحیه به نواحی دیگر

۲۰- مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهای زبانی جهان در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی چه زمانی آغاز شد؟
پاسخ: زمان معروف به «عصر اکتشافات جغرافیایی» آغاز شد.

۲۱- نقش اکتشافات جغرافیایی در تغییرات الگوهای زبانی جهان را بنویسید؟
پاسخ: وقتی اروپاییان با پیشرفت در دریانوردی، سرزمین های نو را کشف کردند، در امریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند، زبان انگلیسی گسترش یافت در مستعمرات آن ها در قاره های افریقا، امریکای جنوبی و بخش هایی از آسیا نیز زبان های انگلیسی، اسپانیایی، پرتغالی و فرانسوی رواج پیدا کرد.

۲۲- چرا در قرن بیستم و بیست ویکم زبان انگلیسی در سراسر جهان به کار گرفته شد؟
پاسخ: به دلیل پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات.

۲۳- پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات چگونه باعث زبان انگلیسی در سراسر جهان شد؟
پاسخ: امروزه از زبان انگلیسی در اغلب نرم افزارهای رایانه ای، برای پایش رفت و آمد هواپیماها و کشتی ها، و نیز در متون علمی و تحقیقاتی بین المللی استفاده می شود.

۲۴- چرا امروزه برخی از زبان ها در جهان غلبه ی بیش تری پیدا کرده اند؟
پاسخ: در اثر رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۲۵- پیش بینی در مورد از بین رفتن برخی از زبان های بومی و محلی در نواحی مختلف در آینده، سبب چه چیزی شده است؟
پاسخ: اغلب کشورهای جهان یا نواحی سعی می کنند زبان ملی و زبان های بومی و محلی خود را حفظ کنند تا هویت فرهنگی شان پا برجا بماند.

۲۶- اهمیت دین در جوامع انسانی را بنویسید؟
پاسخ: دین یکی از شاخص های مهم فرهنگی است. دین ها بر قوانین اجتماعی، عقاید، رفتارها و ارزش های اخلاقی ، آیین ها و مراسم، و هم چنین پدیده های قابل مشاهده مانند بناها و آثار هنری تاثیر زیادی دارند و به همین سبب، آثار دین را می توان در نواحی مختلف مشاهده کرد.

۲۷- ادیان به چند گروه تقسیم می شوند؟
پاسخ: ۱ – ادیان مبتنی بر یکتاپرستی مانند دین اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت
۲ -ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه مانند هندوئیسم، بودائیسم، آنیمیسم (مذاهب قبیله ای).

۲۸- اهمیت دین اسلام را بنویسید؟
پاسخ: امروزه بیش از یک و نیم میلیارد نفر از مردم جهان، مسلمان اند و علاوه بر آسیا و افریقا در سایر قاره ها نیز پراکنده شده اند. تشیع و تسنن دو مذهب بزرگ اسلام هستند.

۲۹- ویژگی های دین مسیحیت را بنویسید؟
پاسخ: دین مسیحیت در آسیا ظهور کرد اما امروزه شمار پیروان آن در قاره های اروپا، امریکا، استرالیا و نیوزیلند و کشورهای مرکزی و جنوبی افریقا بیش تراست.

۳۰- سه مذهب عمده دین مسیحیت را نام ببرید؟
پاسخ: شامل کاتولیک، پروتستان و اُرتدوکس است .

۳۱- وضعیت دین و پیروان یهود چگونه است؟
پاسخ: بیش تر پیروان دین یهود به صورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می کنند و سرزمین مشخصی ندارند. یکی از مراکز تجمع یهودیان، سرزمین فلسطین اشغالی است که بعد از جنگ جهانی دوم با حمایت دولت های استعماری اشغال شده است.

۳۲- چشم انداز یعنی چه؟
پاسخ: یعنی منظره قابل رویت از یک مکان.

۳۳- کدام چشم اندازها شیوه زندگی مردم یک ناحیه را به مشاهده گر نشان می دهد؟ ساختمان ها و بناها، سبک معماری، نوع سکونت گاه های شهری و
پاسخ: روستایی، مزارع، جاده ها، خیابان ها و نظایر آن که در یک چشم انداز مشاهده می شود.

۳۴- انسان ها چگونه «چشم انداز های فرهنگی» خلق می کنند؟
پاسخ: با تغییراتی که در محیط های طبیعی به وجود می آورند.

۳۵- در بین عناصر فرهنگی،کدام عنصر نقش مهمی در خلق چشم اندازهای فرهنگی دارد؟
پاسخ: دین .

۳۶- دین چگونه موجب خلق چشم اندازهای فرهنگی می شود؟
پاسخ: پیروان یک دین با توجه به باورها و اعتقادات خود، چشم اندازهای خاصی را در قالب معماری ، هنر، نقاشی، مجسمه سازی، ایجاد مکان های مقدس و زیارت گاهی به وجود می آورند.

۳۷ در اطراف شهرهای مذهبی و مجاورت مکان های مقدس برای مسافران و بازدید کنندگان چه مکان هایی پدید می آید؟
پاسخ: بازارها، هتل ها، بنگاه های مسافرتی و فروشگاه های مختلف.

۳۸- چرا جغرافی دان ها سطح زمین را به نواحی فرهنگی تقسیم کرده اند؟
پاسخ: برای مطالعه و شناخت تنوع های فرهنگی.

۳۹- نواحی فرهنگی در چه مواردی شباهت هایی دارند؟
پاسخ: در یک یا چند شاخص فرهنگی، مانند دین، زبان، آداب و رسوم، هنر و معماری و نوع فعالیت اقتصادی.

۴۰- چه عاملی هر ناحیه را از نواحی دیگر متمایز می کند؟
پاسخ: شباهت در یک یا چند عامل.

۴۱- منظور از پدیده ی پخش یا انتشار چیست؟ 
پاسخ: فرایندی است که طی آن یک موضوع یا پدیده مانند زبان، مذهب، افکار و ایده ها، نوآوری، وسایل و ابزار ، لباس، شیوه ی زندگی و حتی بیماری از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد.

۴۲- پخش فرهنگی از چه زمانی رواج داشت؟ مثال بزنید.
پاسخ: پخش فرهنگی از زمان های بسیار کهن وجود داشته است. بسیاری از ابداعات بشر که در تمدن های اولیه شکل گرفته اند، مانند شیوه کشاورزی، خط، ذوب فلزات و تولید سلاح های جنگی، کم کم از ناحیه مبدا خود به نواحی اطراف گستر یافته اند.

۴۳- در گذشته چه عواملی نقش مهمی در پدیده پخش فرهنگی داشته است؟ مثال بزنید.
پاسخ: جنگ ها و داد و ستد میان نواحی. برای مثال، آمد و شد کاروان ها در مسیر جاده ابریشم موجب گسترش ابداعات، افکار، کالاها و… در سرزمین های مختلف می شد.

۴۴- در دنیای امروز چه عواملی نقش مهمی در پخش فرهنگی دارند؟
پاسخ: مهاجرت و داد و ستد، گردش گری و جهان گردی، استفاده از انواع رسانه ها (کتاب و مجلات، تلویزیون و اینترنت و …) و انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۴۵- پخش فرهنگی به چه شیوه هایی انجام می شود؟
پاسخ: ۱- گاهی دو ناحیه ی فرهنگی به هم خیلی نزدیک اند و پدیده ی فرهنگی در اثر تماس مستقیم مردم، از ناحیه ای به ناحیه ی دیگر منتقل می شود، مانند ورزش «هاکی» که مبدا آن کشور کاناداست اما در بین مردم ایالات متحده امریکا و نواحی مرزی آن کشور با کانادا رواج بسیار یافته است
۲- گاهی پخش و انتشار از یک فرهنگ به فرهنگ های دیگر بدون آن که فرهنگ ها در تماس مستقیم با یک دیگر باشند ، اتفاق می افتد

۴۶- چرا امروزه بر خلاف گذشته پخش فرهنگی بدون تماس با یکدیگر غالب است؟
پاسخ: به دلیل گسترش رسانه ها

۴۷- رسانه ها چه نقشی در زندگی فرهنگی مردم دارند؟
پاسخ: نقش عمده ای در تغییر علائق، رفتارها، سبک زندگی روزانه (شیوه لباس پوشیدن، نوع غذا ، تفریحات و …) حتی در نواحی دور افتاده دارند.

۴۸- امروزه فرایند یکسان سازی فرهنگ ها و توسعه ی فرهنگ کشورهای سلطه گر چه خطری دارد؟
پاسخ: خطری بزرگ برای فرهنگ و هویت ملی و بومی نواحی جهان دارد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ جغرافیا یازدهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۷ جغرافیا یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس پنجم جغرافیا یازدهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.