سوالات درس ۶ علوم دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۶ علوم دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس ششم علوم دوم ابتدایی

سوالات درس ۶ علوم دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس ششم علوم دوم ابتدایی

سوالات علوم دوم / فصل ششم

۱ -پلیس در خیابان های خلوت برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟
پاسخ: سوت

۲ -آیا در خیابان ها ی شلوغ پلیس می تواند از سوت برای راهنمایی راننده ها استفاده کند ؟ چرا ؟
پاسخ: خیر – به دلیل سر و صدای زیاد.

۳ -پلیس در خیابان های شلوغ برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟
پاسخ: چراغ راهنما.

۴ -هر نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده ها می دهد ؟
پاسخ: * چراغ راهنما سه رنگ دارد: قرمز – زرد – سبز
* پیام رنگ قرمز : توقف کامل
* پیام رنگ زرد : احتیاط و کم کردن سرعت برای توقف
* پیام رنگ سبز: اجازه ی حرکت

۵ -وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است ، وظیفه ی ما چیست ؟
پاسخ: باید بایستیم.

۶ -برای دیدن اجسام……نور…..لازم است.

۷ -از نور چه استفاده هایی می کنیم ؟
پاسخ: برای دیدن چیزها ، برای رساندن پیام.

۸ -چند چیز نام ببر که نور می دهد ؟
پاسخ: خورشید – لامپ – چراغ قوه و….

۹ -چشمه ی نور چیست ؟
پاسخ: به اجسامی که از خود نور بدهند چشمه ی نور می گویند.

۱۰ -چند چشمه ی نور نام ببرید؟
پاسخ: خورشید – لامپ روشن – آتش – شمع روشن.

۱۱ -چند نوع چشمه ی نور داریم ؟
پاسخ: دو نوع . چشمه ی نور طبیعی و چشمه ی نور مصنوعی.

۱۲ -چشمه ی نور طبیعی یعنی چه ؟
پاسخ: چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود دارند .مثل : خورشید.

۱۳ -چشمه ی نور مصنوعی یعنی چه ؟
پاسخ: چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود ندارند و ساخته ی دست انسان هستند .مثل : لامپ – چراغ قوه – شمع روشن – آتش.

۱۴ -کدام یک چشمه ی نور است ؟
چشم انسان ◯ شمع روشن ◯ عینک◯
پاسخ: شمع روشن

۱۵ -چرا در روز روشن که لامپ ها روشن نیستند، می توانیم ببینیم ؟
پاسخ: چون نور خورشید همه جا را روشن می کند.

۱۶-آیا نور از همه ی اجسام عبور می کند ؟
پاسخ: نه خیر . نور از بعضی اجسام عبور می کند ولی از بعضی دیگر عبور نمی کند.

۱۷ -چند چیز نام ببر که نور از آنها عبور می کند ؟
پاسخ: شیشه – آب -ظرف های بلوری و شفاف- شیشه ی عینک – تنگ ماهی.

۱۸ -چند چیز نام ببر که نور از آنها عبور نمی کند ؟
پاسخ: کتاب – دیوار – مقوای تیره.

۱۹ -به اجسامی که نور از آنها عبور می کند چه می گویند ؟
پاسخ: شفاف

۲۰ -به اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند چه می گویند ؟
پاسخ: کدر (تیره)

۲۱ -سایه چگونه تشکیل می شود ؟
پاسخ: وقتی نور از جسمی عبور نکند در پشت آن سایه درست می شود.

۲۲ -آیا اجسام شفاف سایه دارند ؟ چرا ؟
پاسخ: نه خیر – چون اجسام شفاف نو را از خود عبور می دهند.

۲۳ -آیا سایه ی تمام اجسامی که در مقابل نور قرار می دهیم ، مثل هم تیره است ؟
پاسخ: نه خیر – سایه ی بعضی از اجسام پر رنگ هستند و سایه ی بعضی از اجسام کم رنگ هستند.

۲۴ -آیا در روز آفتابی می توانید سایه ی خودتان را از بین ببرید ؟چگونه ؟
پاسخ: بله – اگر بین چشمه نور( خورشید) و خودمان مانعی قرار دهیم .

۲۵ -در گذشته با استفاده از سایه…. ساعت آفتاب ……درست می کردند و زمان را از روی آن تعیین می کردند.

۲۶-در گذشته انتقال پیام چگونه انجام می شده است ؟
پاسخ: به وسیله ی افراشتن پرچم – به وسیله ی چراغ ( به وسیله ی روشن کردن آتش(دود) – به وسیله ی بوق کشتی

* توجه : حشره ی شب تاب در تاریکی شب مقداری نور زرد و نارنجی از خود تولید می کند.

۲۷ -سرعت انتقال پیام در کدام بیشتر است ؟
نور ◯ صدا ◯
پاسخ: نور

۲۸ -امروزه از صدا و نور چه استفاده هایی می شود ؟
پاسخ: برقراری ارتباط با دیگران – کسب اطلاعات

۲۹ -چند وسیله ی هشدار دهنده با نور نام ببرید ؟
پاسخ: چراغ راهنمایی – چراغ ترمز خودرو – تابلو های هشدار دهنده ی نوری و…

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ علوم دوم دبستان با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۷ علوم دوم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس پنجم علوم دوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ۶ علوم دوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.