سوالات درس ۶ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۱)

سوالات درس ۶ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۱)

سوال متن درس ششم علوم ششم ابتدایی

سوالات درس ۶ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۱)

سوال متن درس ششم علوم ششم ابتدایی

سوالات متن علوم ششم /

درس ششم :: ورزش و نیرو(۱)

۱- هل دادن و یا کشیدن، معادل وارد کردن یا ِاعمال …نیرو… است

۲- چه موقع حرکت یک جسم تغییر می کند؟
پاسخ: زمانی که به آن نیرو وارد شود

۳- نیرو اثر متقابل بین …دو جسم… است

۴- اثرات نیرو را بیان کنید؟
پاسخ: نیرو سبب شروع حرکت، تند شدن، کند شدن، توقف و تغییر جهت حرکت جسم می شود

۵- حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟
پاسخ: دو جسم

۶- در چه حالتی نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده و جسم حرکت نمی کند؟
پاسخ: وقتی نیروی وارد شده در دو جهت مخالف به یک اندازه باشد

سری دوم سوالات علوم ششم👇

۱- چه موقعی حرکت جسم تغییر می کند ؟
پاسخ: هر وقت به آن نیرویی وارد شود.

۲- نیرو حاصل چیست ؟
پاسخ: حاصل اثر متقابل دو جسم برهم است.

۳- یک کک چند برابر وزن خودش را می تواند بکشد ؟
پاسخ: بیش از یکصد هزار برابر وزن خودش را

۴- آیا یک جسم به تنهایی می تواند نیرو وارد کند ؟
پاسخ: خیر ، برای ایجاد نیرو حداقل به دو جسم نیاز داریم.

۵- دو ویژگی هر نیرو را بیان کنید.
پاسخ: ۱ـ نیرو جهت دارد ۲ـ نیرو اندازه دارد.

۶- مقدار نیرو با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟
پاسخ: نیرو سنج

۷- چرا وقتی لاستیک یا کش را بیش از اندازه بکشیم پاره می شود ؟
پاسخ: زیرا نیروی دست ما از نیروی لاستیک یا کش بیش تر است و باعث پاره شدن آن می گردد.

۸- در علوم ، هل دادن یا کشیدن معادل چیست ؟
پاسخ: معادل وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو است.

۹- از نیرو چه استفاده های می شود ؟
پاسخ: تغییر جهت نیرو ، تغییر شکل نیرو ، حرکت جسم ، توقف جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت

۱۰- حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود ؟
پاسخ: دو جسم

۱۱- چرا گاهی با وجود این که بر جسم نیرو وارد می شود ، جسم حرکت نمی کند ؟
پاسخ: زیرا نیروی وارد شده از دو طرف جسم مساوی است.

۱۲- چه زمانی با وجود وارد شدن نیرو از دو طرف جسم ، جسم به یک طرف حرکت می کند ؟
پاسخ: وقتی که نیروی وارد شده از یک طرف بیش تر باشد.

۱۳- چه زمانی نیرو ها همدیگر را خنثی می کنند ؟
پاسخ: زمانی که نیرو ها در جهت مخالف هم وارد شوند.

۱۴- نیروی خالص چیست ؟
پاسخ: نیرویی که جسم را به حرکت در می آورد.

۱۵- منظور از نیروهای تماسی چیست ؟
پاسخ: بعضی از نیروها برای این که اثر کنند باید با جسم تماس پیدا کنند. به این نیروها ، نیروهای تماسی می گویند.

۱۶- در علوم هل دادن یا کشیدن معادل …………………………………….. است.
پاسخ: وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۱) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۷ علوم ششم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ۵ علوم ششم استفاده نمایید.