سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس ششم مطالعات هفتم

سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس ششم مطالعات هفتم

سوالات متن درس ۶ مطالعات هفتم

۱- بیمه دانش آموزی چه فایده ای دارد؟
پاسخ: اگر برای دانش آموز در مدرسه حوادث پیش بیاید موسسه ای وجود دارد که هزینه های ناشی از این حوادث را پرداخت می کند.

۲- بیمه گر و بیمه شونده به چه کسی گفته می‌شود؟
پاسخ: موسسه ای که شما را بیمه کرده است بیمه گر نامیده می‌شود و شما بیمه شونده هستید.

۳- چرا افراد جان و مال خود را بیمه می کنند؟
پاسخ: برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار از کار افتاده بیکار یا بازنشسته شود و همچنین ممکن است در اثر حوادثی مانند تصادف آتش سوزی و غیره جان و مال افراد به خطر بیفتد.

۴- موسسه بیمه به چه منظوری به وجود آمده است؟
پاسخ: برای جبران زیان‌های مالی و جانی

۵- بیمه چیست؟
پاسخ: یک قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه شونده است موسسه بیمه تعهد می‌کند در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شونده خسارت ناشی از حوادث معین را جبران کند.

۶- کلیه بیمه ها زیر نظر کدام ارگان کار می کنند؟
پاسخ: زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷- وظیفه بیمه مرکزی چیست؟
پاسخ: قوانین و مقررات لازم را برای موسسات بیمه تدوین می‌کند و هدایت و نظارت بر فعالیت ها وعملکرد آنها را بر عهده دارد و همچنین نظارت می کند وظایف خود را به درستی انجام دهند و مشتریان از نحوه کار آنها رضایت داشته باشند.

۸- انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟
پاسخ: بیمه اجباری بیمه اختیاری

۹- بیمه اجباری و اختیاری را تعریف کنید؟
پاسخ: بیمه اجباری یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه را انجام دهند.
بیمه اختیاری یعنی افراد داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند.

۱۰- انواع بیمه را ازنظر خدمات نام ببرید؟
پاسخ: بیمه بهداشت و درمان بیمه بیکاری بیمه عمر بیمه از کار افتادگی بیمه روستاییان بیمه بدنه اتومبیل بیمه سرنشین خودرو بیمه آتش سوزی بیمه منازل مسکونی

۱۱- نظر قانون در مورد بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟
پاسخ: طبق قانون همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری باید سالیانه خودرو خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تا هنگام وقوع حوادث بتوانند برای هزینه‌های درمانی یا خسارت اتومبیل از کمک های بیمه استفاده کنند.

۱۲- فایده بیمه بهداشت و درمان چیست؟
پاسخ: افرادی که تحت پوشش بیمه بهداشت و درمان هستند میتوانند بخشی از هزینه‌های پزشکی خود را مانند عمل جراحی آزمایشگاه خرید دارو و غیره را از طریق بیمه دریافت کنند.