سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس ششم مطالعات چهارم

سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس ششم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم /  درس ۶ :: جهت‌های جغرافیایی

۱- جهت های جغرافیای را چگونه تشخیص می دهیم؟ 
پاسخ: اگر در یک صبح آفتابی در حیاط خانه یا مدرسه طوری بایستیم که دست راست مان به طرف خورشید باشد دست چپ ما به طرف مغرب ، روبه روی ما شمال پشت سرمان جنوب است.

۲- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
الف) کره زمین :
پاسخ: زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم شهرها کشورها روی آن قرار دارند، کره ی بسیار بزرگی است که به آن کره ی زمین گفته می شود.
ب)قطب شمال :
پاسخ: کره ی جغرافیایی را روی میر بگذارید از بالا به آن نگاه کنید. بالاترین نقطه ای که روی کره می بینید، قطب شمال نام دارد.
ج)قطب جنوب :
پاسخ: به پایین ترین نقطه ی زمین که روبه روی قطب شمال قرار دارد، قطب جنوب می گویند.
د)قطب نما :
پاسخ: قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال جنوب زمین را نشان می دهد. قطب نما یک عقربه ی مغناطیسی(آهن ربایی )دارد که نوک رنگی آن همیشه در جهت شمال قرار می گیرد.

۳- جهت های اصلی را نام ببرید.
پاسخ: شمال، جنوب ، شرق غرب جهت های اصلی هستند.

۴- جهت های فرعی را نام ببرید.
پاسخ: شمال شرقی ، شمال غربی ، جنوب شرقی جنوب غربی جهت های فرعی هستند.

۵- منظور از جهت های فرعی چیست؟
پاسخ: همه ی مکان ها به طور دقیق در جهت های اصلی قرار نگرفته اند، برای مثال، اگر جسمی بین شمال شرق قرار داشته باشد یعنی در جهت شمال شرقی قرار دارد. به این جهت ، جهت فرعی می گویند.

۶- بالاترین پایین ترین نقطه کره زمین چه نام دارد؟
پاسخ: بالاترین نقطه قطب شمال پایین ترین نقطه قطب جنوب نام دارد.

۷- قطب شمال جنوب را با چه سیله ای می توان مشخص کرد؟
پاسخ: قطب نما

سوالات تایپی کتاب مطالعات چهارم PDF
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۷ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس پنجم مطالعات چهارم استفاده نمایید.