سوالات درس ۶ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۶ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس ششم پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۶ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس ششم پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم / درس ششم :: نردبان آسمان

۱- حضرت علی (ع) در مورد نماز چه می فرماید؟
جواب: ای مردم مراقب نمازهایتان باشید و خودتان را با نماز به خدا نزدیک کنید. آیا نمی شنوید که وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشاند، می گویند «ما از نمازگزاران نبودیم» بدرستی که نماز، گناهان را مانند برگ های پائیزی فرو می ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن ها می گشاید.

۲- وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشانید، چه می گویند؟
جواب: می گویند ما از نماز گزاران نبودیم.

۳- نماز برای ما چه می کند؟
جواب: گناهان را مانند برگ های پاییزی فرو می ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن ها می گشاید.

۴- پیامبر خدا نماز را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
جواب: به چشمه آبی تشبیه کرده است که در برابر خانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز، پنج مرتبه خود را در آن شست‌ و شو دهد ؛پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند.

۵در میان احکام اسلامی کدام موضوع بیشتر مورد تأکید و سفارش پیشوایان دین قرار گرفته است؟
جواب: نماز

۶- در سخنان معصومین از نماز با چه عناوینی یاد شده است؟
جواب: ستون دین ، معراج مؤمنان ، سدّیّ محکم در برابر شیطان

۷- ترک نماز موجب چه می شود؟
جواب: کشیده شدن به کفر و بی ایمانی

۸- آداب نماز کدامند؟
جواب: – به جا آوردن نماز در اول وقت.
– برپایی نماز به جماعت.
– پوشیدن لباس های تمیز و مرتب
– خواندن اذان و اقدامه قبل از نماز
– نماز خواندن در مسجد

۹- حضرت علی (ع) در مورد اذان و اقامه چه می فرماید؟
جواب: کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد، دو صف از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که ابتدا و انتهای این دو صف دیده نمی شود. و کسی که فقط اقامه بگوید و نماز بخواند، پشت سرش یک صف از فرشتگان به نماز می ایستند.

۱۰- چه موقع دو صف از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که ابتدا و انتهای این دو صف دیده نمی شود.
جواب: کسی که اذان و اقامه بگوید.

۱۱- «اَللّٰهُ اَکبَر به چه معنی» است؟
جواب: خداوند را از همه بزرگتر شمردن

۱۲- «اَشهَدُ اَن لا اِلٰهَ اِلَّ اللّٰهُ» به چه معنی است؟
جواب: شهادت به یگانگی خداوند دادن

۱۳- «اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللّٰهِ» به چه معنی است؟
جواب: شهادت به پیامبری حضرت محمد (ص) دادن

۱۴- پیامبر اکرم در مورد کسی که اذان می گوید، چه می فرماید؟
جواب: بخشی از ثواب نماز همه ی نمازگزاران ، سهم مؤذنی است که مردم با صدای اذان او به نماز ایستاده اند.

۱۵- چرا نماز خواندن در مسجد بیشتر توصیه شده است؟
جواب: چون یاد و ذکر خدا همیشه در آن جاری است ، معنویت فراوانی دارد ، انسان بیشتر متوجه خدا می شود و نماز را با توجه بیشتری می خواند.

۱۶- امام صادق (ع) در مورد رفتن به مسجد چه می فرماید؟
جواب: به مسجد آمدن را جدّّی بگیرید؛ چرا که مساجد خانه های خداوند در زمین هستند و هر کس با طهارت به مسجد برود خداوند او را از گناهان پاک می کند و نام او را در میان زائران خود می نویسد.

۱۷- شعار اسلام کدام است؟
جواب: اذان و اقامه

۱۸- چرا مؤذنان همواره امین و مورد اعتماد و احترام مردم بوده اند؟
جواب: سفارش های بزرگان دین به اذان گفتن سبب شده است اذان گویی، عملی پسندیده و قابل تقدیر به شمار آید.

۱۹- به گفته پیامبر بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران برای کیست؟
جواب: موذن

۲۰- چرا در مسجد نماز را با توجه بیشتری اقامه می کنیم؟
جواب: در مساجد همواره ذکر و نام خداوند جاری است و معنویت فراوانی در آن وجود دارد.

۲۱- انسان در مسجد …میهمان… خدا می شود.

۲۲- چرا امام صادق فرمودند: به مسجد آمدن را جدی بگیرید.
جواب: چون مساجد خانه های خداوند در زمین هستند و هر کس با طهارت به مسجد برود خداوند گناهان او را پاک می کند و نام او را در میان زائران خود می نویسد.

۲۳- چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد؟
جواب: آداب نماز مستحب و ترک آن موجب ابطال نماز نمی شود. اما احکام واجب نماز انجامشان واجب و ترک آنها نماز را باطل می کند.

۲۴- اگر نماز گزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس شده است و با همان وضعیت نماز بخواند نمازش …باطل… است.

۲۵- اگر نمازگزار بفهمد لباس و بدنش نجس شده است ولی بعداً فراموش کند که آن را پاک کند و در همان حال نماز بخواند نمازش …باطل… است.

۲۶- اگر نمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نمازش …صحیح… است.

۲۷- نجاستِ از یک سکه کوچک کمتر برای چه نجاستی است؟
جواب: فقط برای خون

۲۸- اگر لباس یا بدن نمازگزار با نجاسات دیگر به غیر از …خون… برخورد کند، حتی اگر یک قطره هم باشد، حتما باید قبل از نماز آن را پاک کند.

۲۹- از شرایط مکان و لباس نماز گزار ۴ مورد ذکر کنید.
جواب: مکان و لباس نمازگزار باید پاک باشد لباس و مکان نمازگزار غصبی نباشد لباس از پول حرام خریداری نشده باشد استفاده از طلا برای مردان حرام است لباس از پوست و موی حیوانات حرام گوشت نباشد

۳۰- سجده کردن بر اشیای نجس، نماز را باطل می کند.

۳۱- اگر نمازگزار در مکان غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است و باید در مکان دیگری، دوباره آن نماز را به جا آورد.

۳۲- اگر لباس نمازگزار غصبی باشد، نماز با آن لباس ها باطل خواهد بود.

۳۳- اگر کسی با پولی که از راه حرام به دست آورده لباسی بخرد، نمی‌تواند با آن لباس نماز بخواند.

۳۴- استفاده از زیورآلات طلا مانند انگشتر یا گردنبند برای مردان حرام است.

۳۵- استفاده کردن از زیورآلات طلا در هنگام نماز، باعث باطل شدن نماز مردان می شود.

۳۶- نماز خواندن با لباسی که از پوست، مو، یا اجزای دیگر حیوانات حرام گوشت تهیه شده باشد، باطل است.

۳۷- در موارد زیر نماز باطل است یا صحیح ؟
– بعد از ادرار کردن فراموش کرده است که محل نجس بدن را با آب شست و شو دهد.

جواب: نماز باطل است.

– کمربندش از چرم گاو است.
جواب: نماز صحیح است.

– پس از تماس با گربه، مقداری از موهای گربه روی لباسش باقی مانده است.
جواب: نماز باطل است.

– با پولی که رشوه گرفته است، لباس خریده و با آن نماز می خواند.
جواب: نماز باطل است.

۳۸- اگر مقدار خون در لباس کمتر از یک سکه ی کوچک باشد نماز صحیح است.
جواب: درست.

۳۹- کسی که کف پاهایش خیس است، آیا می تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟
جواب: خیر نمی تواند.

۴۰- اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد ، می توان با آن نماز خواند ؟ توضیح دهید.
جواب: خیر . این مورد فقط در مورد خون می باشد و در مورد نجاسات دیگر حتی یک ذره هم نماز را باطل می کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.