سوالات درس ۷ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات درس ۷ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس هفتم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات درس ۷ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس هفتم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات جغرافیا یازدهم / درس ۷

۱- اقتصاد چیست؟
پاسخ: نظامی از تولید، توزیع، مبادله و مصرف کالاها و خدمات توسط گروه های مختلف اجتماعی در یک ناحیه است.

۲- امروزه فعالیت های اقتصادی به چند گروه یا بخش تقسیم می شوند؟
پاسخ: ۱ – فعالیت های نوع اول (کشاورزی)
۲- فعالیت های نوع دوم (صنعت)
۳- فعالیت های نوع سوم (خدمات)
۴- فعالیت های نوع چهارم (ICT)

۳- فعالیت های نوع اول (کشاورزی) به چه فعالیت هایی گفته می شود؟
پاسخ: به فعالیت هایی گفته می شود که با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از زمین یا دریا سر و کار دارند مانند زراعت، دام پروری، صید ماهی، جنگل داری و استخراج معدن.

۴- فعالیت های نوع دوم (صنعت) به چه فعالیت هایی گفته می شود؟
پاسخ: شامل فعالیت هایی است که طی آن ها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییر شکل می یابند و به کالا تبدیل می شوند، مانند تولید انواع کالاهایی که در زندگی روزانه از آن ها استفاده می کنیم.

۵- فعالیت های نوع سوم (خدمات) به چه فعالیت هایی گفته می شود؟
پاسخ: به فعالیت هایی گفته می شود که در فرایند آن ها خدماتی به دیگران ارائه می شود،
مانند حمل و نقل، بانک داری، امور پزشکی و درمانی، امور آموزشی، قضایی، خرید و فروش، تجارت و مانند آن.

۶- فعالیت های نوع چهارم به چه فعالیت هایی گفته می شود؟
پاسخ: بخشی از فعالیت های اقتصادی که فراهم کننده ی خدمات مربوط به جمع آوری و پردازش اطلاعات و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) و پژوهش و تحقیق و توسعه است.

۷ نسبت اشتغال در فعالیت های چهارگانه اقتصادی در کشورها و نواحی مختلف جهان چگونه است؟
پاسخ: متفاوت است. در برخی نواحی جهان، نسبت اشتغال در فعالیت های نوع اول و دوم، و در برخی دیگر فعالیت های نوع سوم و چهارم غلبه دارد.

۸- چرا کشاورزی یک فعالیت بسیار مهم اقتصادی است؟
پاسخ: زیرا یکی از نیازها و نگرانی های مهم بشر امروز، تامین غذاست و امنیت غذایی جزء اهداف و برنامه های مهم همه ی کشورها محسوب می شود.

۹- برای طبقه بندی نواحی کشاورزی در جهان از چه معیارهایی استفاده می شود؟
پاسخ: معیشتی یا تجاری بودن، اندازه و وسعت زمین، مالکیت زمین ( شخصی: دولتی، اجاره ای و …) میزان سرمایه، نیروی انسانی و کاربرد ماشین آلات و فناوری.

۰ ۱- نواحی کشاورزی در جهان چند نوع اند؟
پاسخ: نواحی کشت معیشتی (غیر تجاری) و نواحی کشت تجاری.

۱۱- ویژگی های کشاورزی معیشتی را بنویسید؟
پاسخ: در کشاورزی معیشتی تولید محصول یا پرورش دام بیش تر در حد مصرف خانوار کشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد و میزان تولید و سود اقتصادی، کم است.

۱۲- ویژگی های کشاورزی تجاری را بنویسید؟
پاسخ: در کشاورزی تجاری تولید محصول کشاورزی یا پرورش دام به منظور فروش در بازارهای داخلی یا صادرات به کشورهای دیگر و با هدف کسب سود انجام می شود. در این نوع کشاورزی، معمولا از فناوری های پیشرفته و ابزار آلاتی مانند تراکتور، کمباین، بذر اصلاح شده و کود شیمیایی استفاده می شود. این نوع کشت به سرمایه ی بسیار نیاز دارد و میزان تولید محصول نیز در آن زیاد است.

۰۱۳ به دنبال کدام پدیده کشاورزی تجاری در جهان گسترش یافته است؟
پاسخ: به دنبال رشد جمعیت.

۱۴- کشاورزی تجاری در کدام کشورهای جهان رواج دارد؟
پاسخ: هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای کم تر توسعه یافته ی جهان رواج دارد.

۱۵- انواع کشاورزی تجاری را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ – کشت غله ی تجاری
۲- دام داری تجاری
۳- کشت تک محصولی تخصصی (پلانتیشن Plantation)

۱۶- کدام غلات نقش مهمی در تامین غذای مردم جهان دارند؟
پاسخ: گندم، برنج ،ذرت، جو، چاودار و ارزن.

۱۷- در کشورهای آسیایی و افریقایی بخش عمده ی غذای مردم را چه چیزی تشکیل می دهد؟
پاسخ: غلات.

۱۸- مهم ترین نواحی کشت غله ی تجاری در دنیا را نام ببرید؟
پاسخ: مزارع وسیع گندم در چین، هند، ایالات متحده ی امریکا، روسیه، کانادا، فرانسه و استرالیاست.

۱۹- کدام کشورها بخش عمده ی گندم جهان را تولید می کنند؟
پاسخ: چین، هند، ایالات متحده ی امریکا، روسیه، کانادا، فرانسه و استرالیاست.

۲۰- کدام کشور حدود ۴۰ درصد ذرت جهان را تولید می کند؟
پاسخ: ایالات متحده ی امریکا

۲۱- چرا برنج در نواحی خاصی کشت می شود؟
پاسخ: به دلیل این که به شرایط خاص آب و هوایی گرم سیری و نیمه گرم سیری و رطوبت هوا و آب زیاد وابسته است.

۲۲- بیش تر برنج دنیا در کجا کشت می شود؟
پاسخ: در قاره آسیا، به ویژه آسیای شرقی و جنوب شرقی.

۲۳- ویژگی های مزارع غله ی تجاری را بنویسید؟
پاسخ: معمولا بسیار بزرگ اند و کاشت و برداشت محصول در آن ها به صورت ماشینی انجام می شود. گاه این مزارع به صور یک شرکت یا اتحادیه ی بزرگ اداره می شوند.

۲۴- منظور از کشت و صنعت چیست؟
پاسخ: در این نوع کشاورزی، معمولا در کنار مزارع، کارخانه هایی برای تبدیل، بسته بندی و توزیع محصولات در بازارهای مصرف پدید می آید که در اصطلاح به آن ها «کشت و صنعت» می گویند.

۲۵- معمولاً از بقایای برداشت غلا برای چه چیزی استفاده می شود؟
پاسخ: خوراک دام .

۲۶- از دهه ی ۱۹۷۰ میلادی چگونه برخی کشورها موفق شدند تولید کشاورزی خود را به چند برابر افزایش دهند؟
پاسخ: با انقلاب سبز.

۲۷- انقلاب سبز چیست؟
پاسخ: به کار بردن روش های علمی، بذر های اصلاح شده، کود و آفت کش های شیمیایی و ماشین آلات.

۲۸- کدام کشورها با انقلاب سبز موفق شدند در زمینه ی تولید برنج به خودکفایی برسند؟
پاسخ: فیلیپین و پاکستان.

۲۹- کدام کشورها هم در تولید گندم و هم برنج رتبه ی اول و دوم جهان را به خود اختصاص داده اند؟
پاسخ: چین و هند

۳۰- با آن که چین بزرگ ترین تولید کننده ی گندم جهان است، در نمودار صادر کنندگان این غله دیده نمی شود چرا؟
پاسخ: به دلیل پر جمعیت بودن کشور چین، گندم تولید شده در این کشور صرف مصرف داخلی می شود.

۳۱- با استفاده از داده های نمودارها، صادرات کدام غله در جهان بیش تر است؟ چرا؟
پاسخ: گندم، زیرا در مناطق مختلف جهان تولید می شود و شرایط کشت آن نسبت به برنج ساده تر است.

۳۲- دام داری تجاری چگونه است؟
پاسخ: در دام داری تجاری، دام داران برای تولید گوشت، شیر و سایر لبنیات یا پشم به نگه داری از دام ها و پروار بندی آن ها با استفاده از تجهیزات مدرن و روش های علمی اقدام می کنند. این گونه دام داری ها ممکن است در کنار مزارع بزرگ غله ی تجاری ایجاد شوند و از بقایای محصولات کشاورزی برای تغذیه ی دام استفاده کنند.

۳۳- مهم ترین مراکز دام داری تجاری در جهان را نام ببرید؟
پاسخ: ایالات متحده ی امریکا، اتحادیه ی اروپا، استرالیا، زلاندنو، آرژانتین و برزیل.

۳۴- محصولات استوایی در کجا پرورش داده می شوند؟
پاسخ: در مزارعی که به «پلانتیشن، معروف است، پرورش داده می شوند.

۳۵- پلانتیشن یا کشت تک محصولی یعنی چه؟
پاسخ: پلانتیشن عبارت است از زمین های وسیع کشاورزی که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد. این محصولات برای صادرات و عرضه به بازارهای فروش جهانی تولید می شوند.

۳۶- مزارع محصولات خاص نواحی گرم و مرطوب استوایی در کجا واقع اند؟
پاسخ: کشورهای مجاور استوا در قاره های آسیا، افریقا و امریکای جنوبی قرار دارند.

۳۷- چگونه در گذشته مزارع تجاری وسیع تک محصولی (پلانتیشن) را احداث کردند؟
پاسخ: وقتی اروپائیان قاره‌ی امریکا را کشف و به آن جا مهاجر کردند و در آن جا ساکن شدند، برخی از تاجران ثروتمند، مزارع تجاری وسیع تک محصولی (پلانتیشن) را به ویژه در جنوب ایالات متحده احداث کردند.

۳۸- امروزه صاحبان اغلب مزارع تک محصولی تخصصی (پلانتیشنها) چه کسانی هستند؟ چرا؟
پاسخ: شرکت های بزرگ، به ویژه شرکت های چند ملیتی هستند ، زیرا این گونه مزارع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند.

۳۹- شرکت های چند ملیتی چه شرکت هایی هستند؟
پاسخ: شرکت هایی هستند که معمولا بخش مرکزی آن ها در کشورهای پیشرفته ی صنعتی قرار دارد و شعبه ها و کارخانه های مونتاژ آن ها در سایر نواحی ایجاد شده اند. این شرکت ها در خارج از مرزهای کشور مبدا فعالیت می کنند.

۴۰- هدف شرکت های چند ملیتی از احداث مزارع پلانتیشن چیست؟
پاسخ: با احداث این مزارع در کشورهای نواحی استوایی سرمایه گذاری می کنند و از نیروی کارگر ارزان قیمت آن ها در مزارع خود بهره می برند. برخی از این شرکت ها سالانه ملیاردها دلار از تولد و صدوراین محصولات، سود به دست می آورند.

۴۱- مالکان شرکت های چند ملیتی چه کسانی هستند؟
پاسخ: امریکایی و اروپایی.

۴۲- بیش تر مزارع تک محصولی نواحی استوایی در کجا واقع اند؟ چرا؟
پاسخ: در نزدیکی ساحل دریاها واقع شده اند تا بتوان از کشتی برای صدور محصولات به نواحی مختلف جهان استفاده کرد.

۴۳- چرا در کشت تک محصولی خطر فرسایش و ضعیف شدن خاک زیاد است؟
پاسخ: به دلیل این که مزارع سالیان متمادی به کشت یک محصول اختصاص می یابند.

۴۴- چرا کشت تک محصولی به محیط زیست آسیب می رساند؟
پاسخ: به دلیل استفاده مداوم و زیاد از کود ها و آفت کش های شیمیایی در این مزارع

۴۵- زندگی بشر امروز به کدام صنایع کارخانه ای وابسته است؟
پاسخ: ماشین آلات و ابزار، الکترونیک، پوشاک و نساجی و چرم، محصولات غذایی، چوب و کاغذ ، صنایع شیمیایی و دارو .

۴۶- نواحی جهان در زمینه ی صنایع کارخانه ای از چه نظر یکسان نیستند؟
پاسخ: از نظر تعداد صنایع، کمیت و کیفیت تولیدات کارخانه ای و هم چنین سودی که از راه صدور کالاهای صنعتی به دست می آورند، یک سان نیستند.

۴۷- مهم ترین نواحی صنعتی یا قطب های صنعتی جهان را بنویسید؟
۱ – امریکای شمالی: شامل ایالات متحده امریکا و کانادا است. نواحی صنعتی ایالات متحده ی امریکا بیش تر در شمال شرق و از کوه های آپالاش تا دریاچه های پنچ گانه گسترده شده اند.
۲- اروپای غربی: مهم ترین نواحی صنعتی اروپا در غرب این قاره قرار دارند. ناحیه ی رور در کشور آلمان و نواحی صنعتی انگلستان، فرانسه و شمال ایتالیا از نواحی صنعتی مهم در جهان هستند
۳- مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا: ژاپن از مهم ترین نواحی صنعتی در این بخش از جهان است. چین در دو دهه ی اخیر در زمینه ی صنعت به رشد قابل ملاحظه ای دست یافته و به یک قدر صنعتی جهانی تبدیل شده است. هند نیز، به ویژه در ناحیه ی کلکته و بمبی، از نظر توسعه ی صنعت اهمیت
جهانی یافته است. کشورهای کره ی جنوبی، تایوان، مالزی و سنگاپور در چند دهه ی اخیر به تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم کالاهای صنعتی در جهان تبدیل شده اند.
۴- روسیه و اروپای شرقی: ناحیه ی مسکو، قفقاز، ولگا (در کشور شوروی سابق ) و جمهوری های چک و لهستان از اروپای شرقی ، نواحی صنعتی مهم این بخش هستند.

۴۸- صنایع «های تک» با چه چیزی سروکار دارند؟
پاسخ: این صنایع که به طور عمده با میکرو الکترونیک ها و ریز پردازنده ها سر و کار دارند.

۴۹- صنایع نوین یا «های تک» شامل کدام صنایع می باشد؟
پاسخ: صنایع الکترونیک شامل رایانه ها و تجهیزات آن ها، وسایل صوتی و تصویری، تلفن های هوش مند هم راه، صنایع هوا فضا، لیزر، روبات ها و زیست فناوری، انرژی های نو، مهندسی پزشکی و به طور کلی، صنایع دانش بنیان.

۵۰- صنایع «های تک» با کدام نوع فعالیت های اقتصادی ارتباط نزدیکی دارند؟
پاسخ: نوع چهارم.

۵۱- ویژگی های مهم صنایع نو را بنویسید؟
پاسخ: ۱- این صنایع عمدتاً بر محور فناوری پیشرفته و استفاده از متخصصان و محققان قرار دارند
۲- پیشرفت آن ها بر مبنای نوآوری و رقابت است
۳- این صنایع ناگزیر به برقراری ارتباط با فناوری های روز دنیا و صادر کردن کالاهای تولید شده به کشورهای دیگر جهان اند.

۵۲- امروزه کشورها چگونه سعی می کنند صنایع نو را گسترش دهند؟
پاسخ: با ایجاد پارک های علمی و فناوری.

۵۳- ویژگی های پارک های علمی و فناوری را بنویسید؟
پاسخ: این پارک ها معمولا در نزدیکی قطب های صنعتی ایجاد می شوند و از تحقیقات دانشگاهی استفاده می کنند. در این مناطق، آزمایش گاه های متعدد تحقیقاتی و پژوهش گرانی که به ابداع و نوآوری مشغول اند، تمرکز یافته اند.

۵۴- اهداف کشور ایران از تلاش برای پیشرفت در صنایع نوین و فناورانه چیست؟
پاسخ: هم نیازهای داخلی را برطرف کند و هم با تولید و صدور کالاهای صنعتی پیشرفته، در بازارهای جهانی جایگاهی به دست آورد.

۵۵- گسترش فعالیت های خدماتی چگونه بر چشم انداز و منظره شهرها تاثیر گذاشته است؟
پاسخ: موسسات و نهادهای مالی، بانک ها، موسسات گردش گری و مجتمع های رفاهی، موسسات حمل و نقل، مراکز درمانی – آموزشی و … موجب پیدایش ساختمان های بلند مرتبه و برجهای عظیم در شهرها شده اند.
مراکز خرید و مجتمع های تجاری چند طبقه که هم بخش خرید و هم بخش های تفریحی دارند، در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان گسترش یافته اند. این مراکز معمولا طراحی و معماری مشابهی دارند.

۵۶- یکی از مهم ترین فعالیت های بخش خدمات چیست؟
پاسخ: تجارت است که نقش مهمی در اقتصاد جهان دارد.

۵۷- ویژگی های صنایع پیشرفته را بیان کنید؟
پاسخ: پیشرفت آن ها بر مبنای نوآوری و رقابت است. این صنایع عمدتاً بر محور فناوری پیشرفته و استفاده از متخصصان و محققان قرار دارند. این صنایع ناگزیر به برقراری ارتباط با فناوری های روز دنیا و صادر کردن کالاهای تولید شده به کشورهای دیگر هستند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۷ جغرافیا یازدهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۸ جغرافیا یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ششم جغرافیا یازدهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.