سوالات درس ۷ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۷ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل هفتم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۷ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل هفتم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است.
سوال و جواب درس ۷ علوم هشتم

 سوالات علوم درس ۷ هشتم سری اول

۱- صفات ارثی چه صفاتی هستند؟
پاسخ: صفاتی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. (به ارث می رسند)مثل:‌ چال روی گونه، توانایی لوله کردن زبان.

۲- چهار صفت انسان که توسط ژن ها کنترل می‌شوند را نام ببرید؟
پاسخ: رنگ چشم، پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش، اثر انگشت، قد

۳- پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش به علت وجود عامل مربوط به این صفت در این سلول های بدن ماست.

۴- چرا آزاد یا پیوسته بودن نرمه گوش از صفات ارثی است
پاسخ: چون عامل ایجاد کننده آن از والدین به فرزندان منتقل می‌شود.

۵- واحد تشکیل دهنده پیکر همه جانداران سلول است.

۶- سلول از غشا ، سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است.

۷- چهار مولکول اصلی هر سلول را نام ببرید؟
پاسخ: پروتئین – کربوهیدرات ها – لیپیدها – DNA (دی ان ای)

۸- مولکول دی ان ای (عامل تعیین صفات) در کجا قرار دارد؟
پاسخ: درون هسته سلول

۹- مولکول دی ان ای چیست؟
پاسخ: مولکولی که دارای اطلاعات و دستورهایی برای تعیین شکل بدن و ایجاد صفات ارثی ما و همه جانداران است.

۱۰- مولکول دی ان ای از چه چیزی ساخته ده است؟
پاسخ: از واحدهایی به نام ژن

۱۱- ژن چیست؟
پاسخ: ژن بخشی از DNA و همان عامل تعیین کنندۀ صفات است که از یاخته‌ای به یاخته دیگر و نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. ژن‌ها شکل، رنگ و بسیاری دیگر از صفات جانداران را تعیین می‌کنند.

۱۲- بخشی از دی ان ای که عامل تعیین کننده صفات ارثی است چه نام دارد؟
پاسخ: ژن

۱۳- کوچکترین واحد سازماندهی اطلاعات در سلول چه نام دارد؟
الف) ژن ب- DNA ج) کروموزوم د) هسته سلول
پاسخ: الف) ژن
۱۴- کار ژن ها در بدن چیست؟ مثال بزنید؟
پاسخ: بخشی از DNA و همان عامل تعیین کننده صفات است که اندازه، شکل، رنگ و بسیاری دیگر از صفات جانداران را تعیین می‌کنند.

۱۵- DNA، درون سلول رشته های به نام کروموزوم می سازد.

۱۶- کروموزوم از چه اجزایی تشکیل شده است؟ (کروموزوم چیست؟)
پاسخ: DNA درون هسته همراه با پروتئین، رشته هایی به نام کروموزوم ها را ایجاد می‌کند.

۱۷- هر سلول (سالم) بدن انسان ۴۴ کروموزوم غیر جنسی دارد.

۱۸- کروموزوم های جنسی در مردان و زنان چگونه است؟
پاسخ: در زنان xx و در مردان xy است.

۱۹- کار کروموزوم جنسی چیست؟
پاسخ: جنسیت انسان را تعیین می‌کنند.

۲۰- آیا تعداد کروموزوم همه سلول ها یکسان می باشند؟
پاسخ: بله، سلول های هر جاندار مشخصی کروموزوم دارند. مثلا هر سلول بدن انسان ۴۶ کروموزوم دارد ولی تعداد کروموزوم جانداران دیگر ممکن است با تعداد کروموزوم انسان برابر نباشد مثل مرغ و خروس که ۷۸ کروموزوم دارد.

۲۱- تعداد کروموزوم ها در انسان چقدر است.
الف) ۴۸ ب) ۴۶
پاسخ: ب) ۴۶

۲۲- کروموزوم ها فقط در سلول های در حال تقسیم… و با استفاده از میکروسکوپ… دیده می‌شوند.

۲۳- کروموزوم را در چه هنگامی می توان مشاهده کرد؟
پاسخ: کروموزوم ها در سلول های در حال تقسیم و با استفاده میکروسکوپ دیده می‌شوند.

۲۴- بعضی از بیماری ها مانند دیابت جوانی به علت نقص ژن هاست. به این بیماری ها، بیماری های ارثی… یا …ژنی… می گویند.

۲۵- پژوهشگران در تلاش‌اند با چه روشی بیماری های ژنی را درمان کنند؟
پاسخ: با انتقال ژن های سالم به چنین بیمارانی

۲۶- یک بیماری ارثی در انسان را نام ببرید و علت آن را بنویسید.
پاسخ: دیابت جوانی (دیابت وابسته به انسولین)، به علت سالم نبودن ژن انسولین ایجاد می‌شود.

۲۷- کدام بیماری به ژن مربوط می‌شود؟
الف)سرما خوردگی ب)عفونت سینه ج) دیابت جوانی د) عفونت ادراری
پاسخ: ج) دیابت جوانی

۲۸- عوامل محیطی چه عواملی می باشند؟ مثال بزنید؟
پاسخ: عواملی هستند که در خارج از پیکر جانداران قرار دارند. مثل نوع خاک – دمای محیط – نوع مواد غذایی

۲۹- عوامل تعیین کننده در شکل گیری جانداران را نام ببرید؟
پاسخ: ژن – عوامل محیطی

۳۰- آیا فقط ژن ها عامل تعیین کننده صفات هستند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
پاسخ: خیر – در بسیاری از صفات علاوه ژن ها عامل محیط نیز موثر است. مانند خطر سکته قلبی که هم ژن موثر است و هم عوامل محیطی مانند نوع تغذیه و روش زندگی.

۳۱- چگونه می توان با استفاده از عوامل محیطی مفید، خطر سکته قلبی را کاهش داد؟
پاسخ: با تغذیه سالم و انجام ورزش های مناسب

۳۲- اطلاعات فراوان در مورد ژن ها چه کمکی به آن ها کرده است؟
پاسخ: می توانند ژن ها را از جانداری به جاندار دیگر منتقل کنند. در نتیجه توانسته اند صفاتی را در جانداران تولید کنند که به طور طبیعی در آن ها وجود ندارند.

۳۳- آیا می توان صفت جدیدی را در جاندار تولید کرد؟
پاسخ: بله – می توان با انتقال ژن ها از جانداری به جاندار دیگر صفاتی را ایجاد کرد که به طور طبیعی در آن جاندار وجود ندارد.

۳۴- دانشمندان در سال گذشته برای تولید انسولین چه می کردند؟
پاسخ: برای تولید انسولین به دست آمده از پانکراس گاو استفاده می شد.

۳۵- قبل از تولید انسولین به کمک باکتری، از انسولین کدام حیوان استفاده می کردند؟
پاسخ: گاو

۳۶- روند تولید انسانی را به طور کامل توضیح دهید.
پاسخ: دانشمندان ژن مربوط به تولید انسولین را از انسان استخراج و وارد DNA باکتری کردند. باکتری می تواند با وجود ژن انسولین، انسولین تولید کند.

۳۷- برنج طلایی چه تفاوتی با برنج معمولی دارد؟ این برنج چگونه تولید می‌شود.
پاسخ: برنج طلایی دارای ماده ای است که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شود. در صورتی که این ماده در برنج معمولی وجود ندارد. با وارد کردن ژن ماده به برنج های معمولی، برنج طلایی را تولید کردند.

۳۸- دو نوع محصول به دست آمده از انتقال ژن را مثال بزنید.
پاسخ: ۱) باکتری که با استفاده از ژن انسولین انسانی منتقل شده، تولید انسولین می‌کند.
۲) برنج طلایی که ژن مربوط به تولید ویتامین A به آن منتقل شده.

۳۹- ایجاد باکتری تولید کننده انسولین در درمان دیابت وابسته به انسولین و ایجاد طلایی در پیشگیری نابینایی از کودکان موثر است.

۴۰- چگونه پژوهشگران گوجه فرهنگی مقاوم در برابر سرما را تولید کردند؟
پاسخ: با انتقال ژن مربوط به صفت مقاومت در برابر سرما از نوعی ماهی به گوجه فرهنگی ها.

۴۱- چگونه سرد شدن پوست (سرما) سبب سیاه شدن موهای خرگوش هیمالیایی می‌شود‌؟
پاسخ: سرما نوعی پروتئین را فعال می‌کند که در تولید رنگ سیاه در موهای این خرگوش نقش دارد. ژن مربوط به این پروتئین در خرگوش وجود دارد.

۴۲- ژن ها چگونه باعث تغییراتی در بدن می‌شوند؟
پاسخ: ژن هایی دستورهایی برای ساختن پروتئین ها دارند و با تولید پروتئین باعث تغییراتی در بدن می‌شود.

۴۳- ژن ها دارای اطلاعات و دستورالعمل هایی برای تولید پروتئین هستند.

۴۴- قبل از تقسیم میتوز DNA دو برابر می‌شود.

۴۵- تقسیم میتوز را تعریف کنید؟
پاسخ: نوعی تقسیم سلولی که در سراسر عمر ما انجام می گیرد که سبب رشد و ترمیم بافت های آسیب دیده بدن می‌شود در این نوع تقسیم، از یک سلول دو سلول به وجود می آید.

۴۶- چند سلول در تقسیم میتوز ایجاد می‌شود؟
پاسخ: دو سلول

۴۷- دو کاربرد مهم تقسیم میتوز در بدن چیست؟
پاسخ: رشد بدن – ترمیم بافت های آسیب دیده

۴۸- تعداد کروموزم ها در این تقسیم چه تغییری می‌کند؟
پاسخ: تعداد کروموزم های سلول های حاصل، مساوی تعداد کروموزم های سلولی است که تقسیم شده است. (تغییری نمی‌کند.)

۴۹- کدام تقسیم سلولی منجر به فرایند رشد و ترمیم در جانداران می‌شود؟
پاسخ: تقسیم میتوز

۵۰- انواعی از سلول های بدن ما مانند پوست دائما تقسیم می‌شوند.

۵۱- توده های سرطانی چگونه تشکیل می‌شوند؟
پاسخ: گاهی بدون اینکه به یاخته‌های بیشتری در بدن نیازی باشد، یاخته‌ها به سرعت تقسیم می‌شوند و توده‌های سرطانی تشکیل می‌دهند.

۵۲- چند عامل (محیطی) ایجاد کننده سرطان را نام ببرید؟
پاسخ: ۱) کودهای شیمیایی ۲) آلاینده های حاصل از سوخت های فسیلی ۳) دود سیگار

۵۳- مواد موجود در دود سیگار و تنباکو منجر به ایجاد چه نوع سرطان در انسان می‌شود؟
پاسخ: سرطان هایی مانند سرطان مری و شش

سوالات فصل ۷ علوم هشتم

سوالات علوم درس ۷ هشتم سری دوم

فصل ۷

۱- منظور از صفات ارثی چیست؟ مثال بزنید.
پاسخ: به صفاتی که از والدین به فرزندان منتقل می شود یا به عبارتی دیگر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود صفات ارثی می‌‌گویند مانند: رنگ چشم، توانایی لوله کردن زبان، اثر انگشت، متصل یا آزاد بودن نرمه گوش.

۲- واحد تشکیل دهنده پیکر همه جانداران ……… است. 
پاسخ: سلول

۳- عامل تعیین کننده صفات ارنی در کدام قسمت سلول قرار دارد؟
پاسخ: هسته

۴- سلول از چه موادی ساخته شده است؟
پاسخ: از پروتئین ها ، کربوهیدرات ها و لیپیدها و DNA باخته شده است.

۵- DNA (دنا) در کدام قسمت سلول قرار دارد؟
پاسخ: هسته

۶- DNA (دنا) دارای چه اطلاعاتی می باشد؟
پاسخ: دارای اطلاعات و دستورهایی برای تعیین شکل بدن و ایجاد صفات ارثی ما و همه جانداران است. این اطلاعات در واحد هایی به نام ژن سازماندهی شده اند.

۷- ژن چیست؟ چه کاری انجام می‌دهد؟
پاسخ: بخشی از DNA که تعیین کننده صفات است ژن نام دارد.
ژن ها از سلولی به سلول دیگر و نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند ژن ها اندازه، شکل، رنگ و بسیاری دیگر از صفات جاندران را تعیین می‌کنند. بعضی صفات ما را یک ژن تعیین می‌کند، در حالیکه بیشتر صفات ارثی، مانند رنگ چشم به علت وجود چند ژن است.

۸- آیا ژن ها تنها عامل ایجاد صفا در جانداران است؟ چند مثال بنویسید.
پاسخ: خیر، ژن تنها عامل تعیین کننده در شکل گیری جانداران نیست ، بلکه عوامل محیطی نیز مهم اند. مانند:
۱- با کاشتن نوعی گل در خاک های متفاوت، رنگ گل تغییر می‌کند.
۲- موش هایی که وراثت یکسانی دارند اگر غذای متفاوتی داشته باشند (حذف یکی از ویتامین های گروه B از غذای بعضی از آن ها ) بطور متفاوتی رشد می‌کنند.
۳- سرد کردن پوست خرگوش هیمالیا موجب سیاه شدن موها میشود.

۹- سه نمونه از کارهای انسان در زمینه انتقال ژن از یک جاندار به جاندار دیگر و ایجاد صفات جدید در جانداران را نام ببرید.
پاسخ: ۱- پرورش نوعی برنج (برنج طلایی) که دارای مواد اولیه ویتامین A است.
۲- انتقال ژن مربوط به تولید انسولین از DNA انسان به نوعی باکتری و پرورش باکتری که میتواند انسولین بسازد و از انسولین این باکتری برای درمان افراد دیابتی استفاده میشود.
۳- انتقال ژن های یک ماهی آب سرد به گوجه فرنگی و پرورش گوجه فرنگی که نسبت به هوای سرد مقاوم است

۱۰- ژن ها چگونه صفات را در جانداران ایجاد می کند؟
پاسخ: ژن ها با تولید پروتئین های مختلف موجب ایجاد صفات مختلف در جانداران میشوند.

۱۱- کروموزوم چیست؟
پاسخ: رشته هایی درون هسته سلول که از DNA و پروتئین ساخته شده است کروموزوم نام دارد.

۱۲- سلول های انسان چند کروموزوم دارد؟
پاسخ: هر سلول انسان ۴۶ کروموزوم دارد.

۱۳- کروموزوم ها را در چه سلول هایی میتوان دید؟
پاسخ: کروموزوم ها فقط در سلول های در حال تقسیم و با استفاده از میکروسکوپ دیده می شوند.

۱۴- در سلول های در حال تقسیم DNA چگونه میباشد؟
پاسخ: قبل از تقسیم سلول مقدار DNA دو برابر میشود. DNA در این حالت به شکل کلافی نخ مانند، در میآید.

۱۵- تقسیم میتوز را توضیح دهید؟
پاسخ: در تقسیم میتوز از یک سلول، دو سلول به وجود میاید، این تقسیم موجب رشد و ترمیم بافت های آسیب دیده بدن میشود. در این تقسیم تعداد کروموزوم های سلول تغییر نمی‌کند.

۱۶- توده های سرطانی چگونه ایجاد میشود؟
پاسخ: گاهی بدون اینکه نیازی به سلول های بیشتر باشد، سلول های بدن به سرعت تقسیم و زیاد میشوند و توده های سرطانی ایجاد میشود.

۱۷- چند مورد از موادی که در ایجاد سرطان نقش دارند را نام ببرید.
پاسخ: کودهای شیمیایی، آلاینده های حاصل از سوخت های فسیلی، مواد موجود در سیگار و تنباکو.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.