سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس هفتم مطالعات سوم

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس هفتم مطالعات سوم

سوالات مطالعات سوم ابتدایی / درس هفتم :: از بزرگ تر ها قدردانی کنیم

۱- چگونه از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها قدر دانی کنیم ؟
پاسخ: با احترام گذاشتن و نگه داری از آنها و گوش دادن به صحبت های آنان

۲- خداوند در قرآن در باره ی پدر و مادر چه سفارشی می کند؟
پاسخ: به پدر ومادر خود نیکی کنید و هنگامی که پیر شدند با نرمی و مهربانی با آن هاصحبت کنید.

۳- منظور مادر بزرگ از این که به نوه اش می گفت : تو دست منی ، تو پای منی ، تو گوش منی و … چه بود؟
پاسخ: این که مادر بزرگ کارهایش را به کمک نوه اش انجام می داد.

۴- چرا خدا به مادر بزرگ نوه ی خوب و مهربانی هدیه داده بود؟
پاسخ: چون زمانی که مادر بزرگ دختری کوچک بود. به مادر بزرگش کمک می کرده و او هم ، در حقش دعا کرده است.

۵- به نظر شما اعضای خانواده ی حمید ، در باره ی بردن مادر بزرگ به سفر، چه تصمیمی بگیرند ؟ چرا؟
پاسخ: تصمیم بگیرند که مادر بزرگ را همراه خود به سفر ببرند. چون مادر بزرگ دوست دارد همراه خانواده از سفر لذت ببرد.

۶- چرا باید به پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و افراد سالمند احترام بگذاریم و از آن ها قدر دانی کنیم ؟
پاسخ: چون آنان تمام عمرشان را برای مراقبت و تربیت فرزندانشان صرف کرده اند و برای موفقیت آن ها تلاش کرده اند.

۷- پیام قرآنی در باره ی پدر و مادر بنویسید؟
پاسخ: و قل لهما قولا کریما « با پدر و مادر خود به نیکی سخن بگو»

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.