سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس هفتم ۷ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس هفتم ۷ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم / سوالات متن درس ۱ مطالعات هشتم
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱. ارتباط انسان را به چه کاری قادر می‌کند؟
پاسخ: ارتباط انسان را قادر می کند تا خواسته ها و نیازهای خود را به دیگران منتقل کند.

۲. ارتباط بین انسان ها از چه راه هایی برقرار می شود؟
پاسخ: محبت کردن تبادل افکار و اعتقادات تبادل اطلاعات در میان گذاشتن احساسات حل کردن مسائل درک کردن دیگران

۳. شبکه ارتباطی که ما در آن به سر می‌بریم شامل چه چیزهایی است؟
پاسخ: ما در شبکه ای از ارتباطات به سر می بریم این شبکه از خانواده و دوستان و محله مدرسه شروع می شود و سپس به کمک وسایل ارتباط جمعی می توانیم حتی در سطح ملی و فراملی ارتباط برقرار کنیم.

۴. ارتباط یعنی چه؟
پاسخ: ارتباط یعنی جریان ارسال و دریافت پیام

۵. عناصر ارتباط را نام ببرید؟
پاسخ: فرستنده گیرنده پیام

۶. با ذکریک مثال فرستنده پیام گیرنده پیام و پیام را مشخص کنید؟
پاسخ: وقتی به دوستان سلام می کنیم یا به او لبخند می زنیم ما فرستنده یک پیام و دوستمان گیرنده آن است که پیام هم سلام یا لبخند است.

۷. منظور از بازخورد چیست؟
پاسخ: اگر گیرنده نیز به فرستنده پیام بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده است به این عمل باز خورد می گویند.

۸. رسانه چیست و چه چیزهایی را در بر میگیرد؟
پاسخ: هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند رسانه نام دارد رسانه از ابزاری مانند زبان تا ابزار چاپی مانند علائم کتاب ها مجلات و ابزار الکترونیکی مانند تلفن رادیو تلویزیون اینترنت و غیره را در بر می‌گیرد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۸ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 6 مطالعات هشتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.