سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس هفتم مطالعات چهارم

سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس هفتم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۷ :: جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌کنند؟

۱- دانش جغرافیا را تعریف کنید.
پاسخ: یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران استفاده از دانش جغرافیاست . دانش جغرافیا به ما کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم.

۲- چگونه می توانیم محیط های دیگر را بشناسیم؟
پاسخ: با اگاه شدن از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف و همچنین با استفاده از دانش جغرافیا

۳- جغرافی دان کیست؟
پاسخ: جغرافی دان کسی است که مکان های مختلف و زندگی مردم در این مکان ها را مطالعه می کند.

۴- جغرافی دان ها چگونه مکان های مختلف زندگی مردم را مطالع می کنند؟
پاسخ: جغرافی دان ها از محیط های مختلف بازدید می کنند و می کوشند همه چیز را به خوبی مشاهده کنند. آن ها همچنین کتاب هایی را که درباره ی محیط ها و موضوع های جغرافیایی نوشته شده اند، مطالعه می کنند.

۵- اولین کار ی جغرافی دان چیست؟
پاسخ: جغرافی دان ها ابتدا پرسش هایی درباره ی یک مکان طرح می کنند.

۶- چهار مورد از وسایلی که جغرافی دان ها در کار های خود استفاده می کنند نام ببرید.
پاسخ: نقشه ، کره ی جغرافیایی ، رایانه ، کتاب ، عکس ، لوح فشرده و فیلم

۷- مهم ترین وسیله ی مطالعه در جغرافیا کدام است؟
پاسخ: نقش

۸- کدام یک از وسایل مورد استفاده در جغرافیا وسیله ای مناسب برای آشنایی با محیط های مختلف است؟
پاسخ: فیلم

سوالات تایپی کتاب مطالعات چهارم PDF
0.6MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۷ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۸ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس ششم مطالعات چهارم استفاده نمایید.