سوالات درس ۸ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۸ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۸ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  /

درس۸ :جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن

۱ جنگ جهانی دوم چه آثار و نتایجی بر جهان داشت؟
پاسخ: مرگبارترین و ویرانگر ترین حادثە تاریخ بشر شناخته می شود.

۲ مهم ترین علل و زمینه های شروع جنگ جهانی دوم چه بود؟
پاسخ: ۱-صلح ناپایدار و ناخشنودی از قراردادهای صلح ورسا
۲ -ضعف جامعە ملل
۳ -بحران اقتصادی
۴- ظهور حکومت های خودکامه تک حزبی و نظامی گرا

۳ پس از صلح ورسای کشورهای جهان به ویژه اروپاییان چه تصوری داشتند؟
پاسخ: چنین به نظر می رسید که اروپا و سایر نقاط دنیا در حال ورود به عصری از ثبات، صلح، دوستی و آرامش بین المللی هستند، اما تاریخ به گونه دیگری رقم خورد. پیمان های مذکور خیلی از دولت ها را راضی نکرد.

۴ کشور …………………….. پیمان صلح ورسای را تحقیر آمیز و ناعادلانه می دانست.
پاسخ: آلمان

۵ آلمان از همان ابتدای بعد از صلح ورسای به دنبال چه بود؟
پاسخ: در صدد تغییر یا لغو آن برآمدند.

۶ جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول به چه دلیل به وجود آمد؟
پاسخ: جامعە ملل برای کمک به حل و فصل اختلافات کشورها و جلوگیری از دشمنی و جنگ میان دولت ها به وجود آمده بود.

۷ دلایل ضعف جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول چه بود؟
پاسخ: جامعه ملل فاقد قدرت کافی برای تحقق این هدف بود و تصمیماتش ضمانت اجرایی لازم را نداشت. حضور نداشتن برخی از کشورها در این نهاد بین المللی نقش مهمی در ناکامی آن داشت.

۸ کدام کشورها به عضویت جامعه ملل در نیامدند؟
پاسخ: آمریکا که خود پیشنهاد تأسیس جامعە ملل را داده بود، به عضویت آن در نیامد. شوروی نیز عضو این نهاد جهانی نشد.

۹ کدام کشورها با خروج از جامعه ملل باعث بی اعتباری آن شدند؟
پاسخ: آلمان و ژاپن

۱۰ عمده فعالیت جامعه ملل در فاصله جنگ جهانی اول و دوم چه بود؟
پاسخ: در فاصلە میان دو جنگ در مقابل تهاجم نظامی برخی دولت ها به کشورهای دیگر، جز محکوم کردن، اقدام دیگری نتوانست انجام دهد.

۱۱ از مسائل مهم جهان به خصوص اروپا در دوران پس از جنگ جهانی اول چه بود؟
پاسخ: -بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ
-ایجاد رونق و رفاه اقتصادی

۱۲ بعد از جنگ جهانی اول باز سازی کشورهای جهان چگونه انجام گرفت؟
پاسخ: برخی از کشورها، مانند انگلستان، به اتکای منابع خود و ثروت مستعمرات شان تا حدودی از عهده این کار برآمدند اما بسیاری دیگر از کشورها با مشکلات شدیدی مانند رکود و تورم روبه رو شدند.

۱۳ مهم ترین مانع کشورهای جهان برای بازسازی ناشی از خرابی جنگ چه بود؟
پاسخ: رکود و تورم

۱۴ کدام کشورهای درگیر در جنگ جهانی اقتصادش کمتر آسیب دیده بود؟
ایالات متحده آمریکا

۱۵ چرا آلمان در نخستین سال های بعد از جنگ جهانی اول شرایط اقتصادی خوبی نداشت؟
پاسخ: زیرا علاوه بر خرابی های حاصل از جنگ، مستعمراتش را از دست داده و محکوم به پرداخت غرامت های سنگین شده بود.

۱۶ آمریکا بعد از جنگ جهانی اول چه شرایط اقتصادی داشت؟
پاسخ: ایالات متحده که اقتصادش در جنگ کمتر آسیب دیده بود، اقدام به اعطای وام به دیگر کشورها، از جمله آلمان، کرد اما ناگهان خود گرفتار بحران و رکود اقتصادی عظیمی شد که در پی آن، اقتصاد جهان نیز به هم ریخت و مشکلات جدیدی به وجود آورد.

۱۷ مشکلات اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول باعث چه اتفاقی شد؟
پاسخ: مشکلات اقتصادی تأثیر بسزایی در روی کار آمدن حکومت های دیکتاتوری، به خصوص در اروپا داشت.

۱۸ چه عاملی در به وجود آمدن حکومت های دیکتاتوری بعداز جنگ جهانی اول در اروپا تأثیر بسزایی داشت؟
پاسخ: مسائل و مشکلات اقتصادی.

۱۹ بعد از مرگ لنین چه کسی در شوروی دبیر کل حزب کمونیست و روی کار آمد؟
پاسخ: ژوزف استالین

۲۰ رقیب قدرتمند ژوزف استالین در راه رسیدن به قدرت در شوروی که بود؟
پاسخ: تروتسکی که توسط استالین از سر راه برداشته شد.

۲۱ ژوزف استالین بعد از قدرت گیری چه شیوه ای در پیش گرفت؟
پاسخ: استالین با تحکیم موقعیت سیاسی خود، قدم در مسیر دیکتاتوری گذاشت. او عدە زیادی از بلشویک های قدیمی، اندیشمندان، افسران ارتش، اعضای حزب کمونیست، دیپلمات ها و مردم عادی را که در برابرش مقاومت و مخالفت می کردند، به مرگ محکوم کرد یا به اردوگاه های کار اجباری در سیبری فرستاد که هیچگاه از آنجا باز نگشتند.

۲۲ استالین در شوروی چه برنامه های اقتصادی و فرهنگی در پیش گرفت؟
پاسخ: حکومت استالین رای اجرای برنامه های مختلف اقتصادی و فرهنگی، تغییر و تحول چشمگیری در شوروی ایجاد کرد. یکی از این برنامه ها، طرح اشتراکی کردن مزارع کشاورزی بود که با اعمال قدرت و خشونت بسیار آغاز شد. علاوه بر این، برنامه ای را با هدف صنعتی کردن سریع کشور به اجرا درآورد.

۲۳ اساس برنامه های صنعتی و استالین در شوروی چه بود؟
پاسخ: اساس برنامه صنعتی استالین، بر تولید کالاهای سرمایه ای و سلاح های جنگی استوار بود. با اجرای این برنامه، تولید ماشین آلات صنعتی، نفت، برق، فولاد و ذغال سنگ به طرز فوق العاده ای افزایش یافت.

۲۴ استالین در عرصه خارجی چه سیاستی در پیش گرفت؟
پاسخ: حکومت استالین در عرصە خارجی به دنبال گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشورها و سرزمین های اروپایی شرقی بود. با وجود بی اعتمادی و دشمنی ای در میان شوروی و آلمان وجود داشت، دو کشور با یکدیگر پیمان عدم تجاوز امضا کردند.

۲۵ ایتالیا بعد از جنگ جهانی اول با چه مشکلاتی مواجه بود؟
پاسخ: با مشکلات مختلفی چون تورم، بیکاری، اعتصاب و نا آرامی های کارگری روبه رو شد.

۲۶ بنیتو موسولینی در چه شرایطی در ایتالیا ظهور کرد؟
پاسخ: چون حکومت پادشاهی مشروطه ایتالیا نمی توانست مشکلات را حل و فصل کند، روزنامه نگار و سیاست مداری به نام بنیتو موسولینی که رهبر حزب کوچکی موسوم به فاشیست بود، از فرصت استفاده کرد و قدرت را در آن کشور به دست گرفت.

۲۷ بنیتو موسولینی رهبر حزب …………………….. ایتالیا بود.
پاسخ: فاشیست

۲۸ فاشیست های ایتالیا چه گروهی بودند؟
پاسخ: یک گروه ملی گرای افراطی بودند که می خواستند دولتِ تک حزبی قدرتمند و متمرکزی در ایتالیا ایجاد کنند. آنها برای آزادی و دموکراسی ارزش و اعتباری قائل نبودند.

۲۹ موسولینی چگونه در ایتالیا به قدرت رسید؟
پاسخ: پادشاه ایتالیا به تشویق صاحبان صنایع، زمین داران و نامیان، که خواستار دولتی مقتدر بودند، موسولینی را به نخست وزیری منصوب کرد. موسولینی پس از پیروزی در انتخابات مجلس که در فضایی آکنده از زور، ارعاب و تقلب برگزار شد، در مدت کوتاهی با از بین بردن احزاب رقیب، قدرت را یکپارچه کرد و خود را دوچه، به معنای رهبر نامید.

۳۰ موسولینی بعد از قدرت گیری در ایتالیا خود را ……………………..نامید.
پاسخ: دوچه
۳۱ موسولینی چگونه مردم را تحت تأثیر قرار می داد؟
پاسخ: او نیز سایر همچون دیکتاتورها به کمک وسایل ارتباط جمعی و شگردهای تبلیغاتی گوناگون، مردم را تحت نظارت و مراقبت کامل حکومت درآورده بود و با استفاده از یک سازمان امنیتی و پلیسی،
معترضان و مخالفان را سرکوب می کرد.

۳۲ چرا مردم ایتالیا شیفته موسولینی بودند؟
پاسخ: موسولینی تا حدودی زیادی به وعده های خویش درباره کاهش بیکاری و تورم و پایان دادن به اعتصاب ها عمل کرد. از این رو، تا زمانی که ایتالیا درگیر جنگ جهانی دوم نشده بود، بسیاری از مردم این کشور شیفته وی بودند و از اینکه با رهبری او کشورشان در ردیف قدرت های بزرگ قرار گرفته است، به خود می بالیدند.

۳۳ موسولینی در بعد روابط خارجی چه سیاستی را دنبال می کرد؟
پاسخ: موسولینی در بُعد روابط خارجی، سودای احیای دوباره امپراطوری
روم باستان و تسلط به دریای مدیترانه و شمال آفریقا را در سر می پروراند. تجاوز نظامی این کشور به اتیوپی (۱۹۳۵م) در آفریقا با تکیه بر همین تفکر صورت گرفت.

۳۴ موسولینی به کدام کشور آفریقایی حمله کرد؟
پاسخ: به اتیوپی (۱۹۳۵م)

۳۵ بعد از جنگ جهانی اول چه حکومتی در آلمان شکل گرفت؟
پاسخ: حکومت جمهوری

۳۶ آلمانی ها چه دیدگاهی نسبت به حکومت جمهوری داشتند؟
پاسخ: بسیاری از آلمانی ها از این حکومت به سبب امضای پیمان تحقیرآمیز ورسای و گسترش رکود و بیکاری ناخشنود بودند.

۳۷ هیتلر رهبر حزب …………………….. در آلمان بود.
پاسخ: نازی

۳۸ هیتلر چگونه در آلمان به قدرت رسید؟
پاسخ: او عزم خود را برای رسیدن به قدرت جزم کرد. وی که استعداد زیادی در تحریک احساسات مردم و جنجال آفرینی داشت، با شور و حرارت بسیار مشکلات آلمان را به همراه راه حل های آن توضیح می داد و
بر لغو پیمان ورسای و تجدید غرور و اقتدار ملی تأکید می کرد.

۳۹ وجه اشتراک نازی های آلمان و فاشیست های ایتالیا چه بود؟
پاسخ: نازی ها همچون فاشیست ها، ملی گرایانی افراطی و نژاد پرست بودند و یکی از شعارهای آنان که تأثیر زیادی بر آلمانی ها گذاشت، شعار «آلمان، بیدار شو» بود.

۴۰ اولین موقعیت نازی ها در کجا بود؟
پاسخ: انتخابات مجلس آلمان

۴۱ هیتلر با حمایت چه کسانی در آلمان به قدرت رسید؟
پاسخ: پس از موفقیت نازی ها در انتخابات مجلس، هیتلر با حمایت صاحبان صنایع، اشراف زمین دار و افسران ارتش، صدراعظم آلمان شد.

۴۲ هیتلر ابتدا با چه عنوانی در آلمان به قدرت رسید؟
پاسخ: صدراعظم

۴۳ سران نازی چه سرنوشتی داشتند؟
پاسخ: تعدادی از فرماندهان و سران حکومت نازی نیز دستگیر شدند.

۴۴ هیتلر بعد از قدرت گیری در آلمان در زمینه حزبی دست به چه اقداماتی زد؟
پاسخ: او با قبضه کامل قدرت، نظام دیکتاتوری تک حزبی را در کشور برقرار کرد و خود را پیشوا خواند. در این زمان، تمام حزب های سیاسی به جز حزب نازی منحل و نیروی پلیس و سازمان های دولتی از افراد غیر نازی پاکسازی شدند.

۴۵ هیتلر بعد از به قدرت رسیدن خود را …………………….. خواند.
پاسخ: پیشوا

۴۶ هیتلر چه سازمانی را مسئول تأمین امنیت داخلی آلمان کرد؟
پاسخ: گشتاپو

۴۷ هیتلر چه مکانی را برای مخالفان خود بر پا کرده بود؟
پاسخ: اردوگاه های کار اجباری

۴۸ هیتلر و نازی ها بعد از قدرت گیری چه کارهای اقتصادی کردند؟
پاسخ: پس از به دست گرفتن زمام امور و لغو قرارداد ورسای، برای متحول کردن اقتصاد آلمان و تحقق وعده های خویش برنامه های گوناگونی را اجرا کردند. ساخت شبکه وسیعی از جاده ها و راه آهن، ایجاد مؤسسات عمومی و راه اندازی کارخانه های بزرگ به خصوص صنایع تسلیحاتی از جمله طرح های عمرانی
و اقتصادی بود که به اجرا درآمد و به بحران رکود و بیکاری در آلمان پایان داد.

۴۹ هیتلر در بُعد نظامی دست به چه اقداماتی زد؟
پاسخ: به سرعت ارتش و تشکیلات نظامی را گسترش داد و به سلاح ها و فناوری های پیشرفته جنگی مجهز کرد.

۵۰ هیتلر در بُعد روابط خارجی چه شیوه ای در پیش گرفت؟
پاسخ: در بعد روابط خارجی، نازی ها به رهبری هیتلر علاوه بر بستن پیمان های دو و چند جانبه با برخی کشورها، برنامه های توسعه طلبانه سرحدی و سرزمینی خود را به پیش بردند.

۵۱ چرا هیتلر به فکر فتح سرزمین های جدید در اروپا بود؟
پاسخ: او عقیده داشت که آلمان برای به دست آوردن فضای حیاتی، باید سرزمین هایی را در اروپا فتح کند.

۵۲ انقلاب میجی در کشور …………………….. اتفاق افتاد.
پاسخ: ژاپن

۵۳ انقلاب میجی در ژاپن تحت چه شرایطی انجام گرفت؟
پاسخ: ژاپنی ها در نیمه دوم قرن ۱۹م با عزم و اراده ای محکم به اصلاحات اساسی و اخذ تمدن جدید غربی اقدام کردند. در این دوره، که به انقلاب میجی معروف گردید، ژاپن از نظر سیاسی، اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی متحول شد.

۵۴ بعد از انقلاب میجی چه رژیمی در ژاپن روی کار آمد؟
پاسخ: در چارچوب قانون اساسی جدید، حکومتی مشروطه زمام امور را به دست گرفت.

۵۵ حکومت مشروطه ژاپن بعد از انقلاب میجی چه دستاوردی برای این کشور داشت؟
پاسخ: این کشور را به سرعت در مسیر توسعه صنعتی و تحول اقتصاد کشاورزی هدایت کرد.

۵۶ ژاپن بعد از تحولات در ابتدای سده ۲۰ م. به چه کشوری تبدیل شد؟
پاسخ: به کشوری نیرومند تبدیل شد و سیاست خارجی تهاجمی در پیش گرفت.

۵۷ ژاپن در سده ۲۰ م بر کدام کشور قدرتمند پیروز شد؟
پاسخ: امپراطوری قدرتمند روسیه

۵۸ پیروزی ژاپن بر روسیه چه تأثیری بر این کشور گذاشت؟
پاسخ: پیروزی این کشور بر امپراطوری قدرتمند روسیه، انگیزه و جسارت ژاپنی ها را برای حمله به دیگر کشورها تقویت کرد.

۵۹ ژاپن در جنگ جهانی اول به کدام یک از گروه های متخاصم ملحق شد؟
پاسخ: به اتفاق مثلث پیوست، اما در مقایسه با انگلستان، فرانسه و آلمان زیان عمده ای متحمل نشد و اقتصادش در سال های پس از جنگ همچنان شکوفا بود.

۶۰ اقتصاد ژاپن وابسته به چه بود؟
پاسخ: از آنجا که اقتصاد ژاپن وابسته به واردات مواد خام بود، رشد صنعتی این کشور با قدرت نظامی
و دریانوردی ارتباط تنگاتنگی داشت.

۶۱ در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم چه کسانی در ژپن به قدرت رسیدند و چه اقداماتی انجام دادند؟
پاسخ: در فاصله دو جنگ جهانی، نظامیان هدایت سیاست داخلی و خارجی ژاپن را در دست گرفتند و آن را به سمت و سوی توسعه طلبی نظامی سوق دادند

۶۲ ژاپن در راستای توسعه طلبی به کدام کشورهای همسایه حمله کرد؟
پاسخ: چین.

۶۳ ژاپن به همراه کدام کشورها، کشورهای محور را تشکیل دادند؟
پاسخ: آلمان و ایتالیا

۶۴ جنگ جهانی دوم با چه واقعه ای شروع شد؟
پاسخ: در اول سپتامبر ۱۹۳۹ /شهریور ۱۳۱۸ ، ارتش آلمان برق آسا به لهستان یورش برد و نیمه غربی این کشور را تصرف کرد.

۶۵ با حمله آلمان به لهستان کدام کشورها به آلمان اعلان جنگ کردند؟
پاسخ: بلا فاصله انگلستان و فرانسه، که با عنوان متفقین شناخته می شدند، به آلمان اعلان جنگ کردند.

۶۶ آلمان بعد از لهستان به کدام کشورها حمله کرد؟
پاسخ: چند ماه بعد، نیروهای آلمانی نروژ، بلژیک و هلند را تسخیر کردند و سپس، به فرانسه هجوم آوردند و این کشور را اشغال کردند.

۶۷ همزمان با تهاجمات آلمان به کشورها، ایتالیا چگونه وارد جنگ کرد؟
پاسخ: ایتالیا نیز با حمله به فرانسه وارد جنگ شد.

۶۸ همزمان با حمله آلمان به انگلستان …………………….. نخست وزیر انگلیس بود.
پاسخ: چرچیل

۶۹ نیروهای دول محور به کدام مناطق دیگر حمله کردند؟
پاسخ: نیروهای محور به شبه جزیره بالکان و اروپای شرقی نیز هجوم بردند و کشورهای آن منطقه را اشغال کردند یا به زیر سلطه خود درآوردند. با تهاجم نیروهای ایتالیایی و آلمانی به شمال آفریقا، سرتاسر این منطقه هم صحنه کارزار شد.

۷۰ دلیل حمله ناگهانی آلمان به شوروی چه بود؟
پاسخ: بن بست جنگ با انگلستان در جبهه غرب، هیتلر را وا داشت که جبهه دیگری در غرب بگشاید. از این رو، ارتش نازی با نادیده گرفتن پیمان عدم تجاوز به شوروی، برق آسا به خاک این کشور، که تا آن زمان در جنگ بی طرف مانده بود، هجوم برد.

۷۱ شوروی چه واکنشی در برابر حمله آلمان از خود نشان داد؟
پاسخ: ارتش استالین که غافلگیر شده بود، ضربات و تلفات سنگینی را متحمل شد و آلمانی ها تا نزدیکی مسکو پیش رفتند، اما روس ها به خود آمدند و سرسختانه در برابر آلمانی ها مقاومت کردند.

۷۲ استالین و شوروی چگونه باعث توقف پیشروی آلمان در شوروی شد؟
پاسخ: آنان با بهره گیری از سرمای زود هنگام زمستان و کمک های تدارکاتی و تسلیحاتی انگلستان و آمریکا، که از طریق خاک ایران به آنها می رسید، پیشروی نیروهای آلمانی را متوقف و حملات متقابل خود را آغاز کردند. در نتیجه ایستادگی روس ها، ارتش هیتلر از حالت تهاجمی خارج شد و موضع دفاعی گرفت.

۷۳ همزمان با تهاجمات آلمان و ایتالیا به کشورهای مختلف، ژاپن به چه مناطقی حمله کرد؟
پاسخ: همگام با تاخت و تازهای ارتش های آلمان و ایتالیا در اروپا و شمال آفریقا، نیروهای ژاپن که یکی دیگر از کشورهای عضو محور بود، اقدام به عملیات نظامی گسترده ای در شرق و جنوب شرقی آسیا کردند و سرزمین ها و جزایر بسیاری را به تصرف درآوردند.

۷۴ ژاپن به کدام بندر آمریکا در اقیانوس آرام حمله کرد؟
پاسخ: ژاپنی ها سرمست از این پیروزی ها، جسورانه به ناوگان ایالات متحده آمریکا در پرل هاربور واقع در اقیانوس آرام نیز یورش بردند و ضربه سختی به آن زدند.

۷۵ حمله ژاپنی ها به بندر پرل هاربور با چه واکنشی از جانب آمریکا روبرو شد؟
پاسخ: آمریکا تا آن زمان به طور رسمی در جنگ بی طرف بود، اما در عین حال، به انگلستان و فرانسه کمک های مالی، تدارکاتی و تجهیزاتی می کرد. پس از حمله ژاپنی ها به ناوگان آمریکا، این کشور به نفع متفقین وارد جنگ شد.

۷۶ ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم چه تحولی در جنگ ایجاد کرد؟
پاسخ: با ورود آمریکا به جنگ، جبهه قدرتمندی در برابر کشورهای محور شکل گرفت و اوضاع را به سود متفقین تغییر داد.

۷۷ متفقین در سال ۱۹۴۳ م. بر کدام مناطق اروپا مسلط شدند؟
پاسخ: نیروهای متفق که اکنون روحیه و توان دو چندانی پیدا کرده بودند، حملات متقابلی را در شمال آفریقا و اروپا علیه ارتش های محور آغاز کردند و به موفقیت های بزرگی دست یافتند. در اقیانوس آرام و جنوب شرقی آسیا نیز نیروهای آمریکایی در چندین نبرد مهم ژاپنی ها را شکست دادند و به عقب راندند.

۷۸ با ورود متفقین به آلمان هیتلر چه کاری انجام داد؟
پاسخ: خودکشی.

۷۹ قسمت های مختلف آلمان توسط کدام کشورهای متفق اشغال شد؟
پاسخ: ارتش شوروی بخش شرقی و نیروهای انگلیسی و آمریکایی قسمت غربی آلمان را اشتغال کردند.

۸۰ سران نازی بعد از دستگیری در کجا محاکمه و دادگاهی شدند؟
پاسخ: در دادگاه نورنبرگ به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و مجازات شدند.

۸۱ بعد از سقوط ایتالیا و شکست آلمان، جنگ با کشور …………………….. ادامه یافت.
پاسخ: ژاپن

۸۲ آمریکا به کدام شهرهای ژاپن بمب اتم انداخت؟
پاسخ: هیروشیما و ناگاساکی

۸۳ بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی چه نتیجه ای به دنبال داشت؟
پاسخ: بمب های اتمی ویران کردند و جنگ جهانی دوم با این حادثه وحشتناک به پایان رسید.

۸۴ مهلک ترین و مخرب ترین رویداد تاریخ بشر …………………….. است.
پاسخ: جنگ جهانی دوم

۸۵ در جنگ جهانی دوم چند میلیون نفر کشته شدند؟
پاسخ: حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر

۸۶ در جنگ جهانی دوم تلفات کشورهای …………………….. و …………………….. از سایر کشورها بیشتر بود.
پاسخ: روسیه و آلمان

۸۷ در جنگ جهانی دوم کدام کشورها آسیب اقتصادی فراوانی دیدند؟
پاسخ: بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا که درگیر جنگ شده بودند.

۸۸ مهم ترین آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را بنویسید.
پاسخ: گرسنگی، بیماری های مسری، آوارگی و اختلال های روحی و روانی نیز از دیگر مصیبت های ناشی از جنگ بود که بسیاری از مردم جهان را به شدت آزار داد.

۸۹ ایران در جنگ جهانی دوم چه موضعی داشت؟
پاسخ: اعلام بی طرفی کرد.

۹۰ در زمان جنگ جهانی دوم ایران با کدام کشور روابط بازرگانی گسترده داشت؟
پاسخ: آلمان

۹۱ انگلستان چه تلاش هایی برای جلوگیری از روابط و داد و ستد با آلمان داشت؟
پاسخ: تلاش های انگلستان برای جلوگیری از داد و ستد آلمان با کشورهای بی طرف، اعتراض حکومت رضاشاه را برانگیخت.

۹۲ با اعتراض انگلستان به رضا شاه برای جلوگیری از تجارت با آلمانی ها، او از چه طریقی به تجارت خود ادامه داد؟
پاسخ: از طریق شوروی

۹۳ حمله آلمان به شوروی چه تأثیری بر ایران گذاشت؟
پاسخ: با حمله هیتلر به شوروی معادله جهانی به زیان ایران به هم خورد و یک بار دیگر، شوروی و انگلستان علیه کشور ما متحد شدند. در پی هجوم ارتش نازی به شوروی، حفاظت از منابع نفت باکو برای روس ها و منابع نفت جنوب ایران برای انگلیسی ها اهمیت حیاتی یافت. از سوی دیگر، خاک ایران مناسب ترین مسیر
برای رساندن کمک های تسلیحاتی و تدارکاتی متفقین به نیروهای شوروی بود.

۹۴ زمانی که که ارتش آلمان در حال پیشروی در روسیه بود، دولت های شوروی و انگلیس چه در خواستی از رضا شاه داشتند؟
پاسخ: در حالی که ارتش آلمان در خاک شوروی به سوی ایران پیشروی می کرد، دولت های شوروی و انگلستان از حکومت ایران خواستند که آلمانی ها را اخراج کند و به اقدامات خصمانه علیه هیتلر دست بزند. چون حکومت را شاه به این درخواست توجهی نکرد، نیروهای شوروی و انگلستان در سوم شهریور ۱۳۲۰ از شمال و جنوب به ایران هجوم آوردند. ارتش ایران مقاومتی نکرد و به سرعت تسلیم شد.

۹۵ با اشغال ایران توسط کشورهای متفق رضا شاه چه سرنوشتی پیدا کرد؟
پاسخ: پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، رضاشاه به نفع پسرش، محمدرضا وادار به کناره گیری از سلطنت شد و به جزیره موریس در جنوب غربی اقیانوس هند تبعید گردید.

۹۶ سران متفقین بعد از جنگ جهانی دوم به چه توافقاتی دست یافتند؟
پاسخ: بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم، بر پایه توافق هایی که از پیش میان سران متفقین (آمریکا، انگلستان و شوروی) صورت گرفته بود، شوروی تسلط سیاسی – نظامی خود را بر اروپای شرقی اعلام کرد. آلمان نیز به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد؛ روس ها نیمه شرقی و سایر دولت های متفق نیمه غربی آن را تحت سلطه خود گرفتند.

۹۷ سازمان ملل متحد چگونه شکل گرفت؟
پاسخ: همچنین، بر اساس یکی دیگر از تصمیمات سران متفقین، نمایندگان ۵۰ کشور در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا گرد هم آمدند و درباره تأسیس سازمانی جهانی با عنوان ملل متحد، که مسئولیت صلح و همکاری میان کشورها را عهده دار شود، به توافق رسیدند.

۹۸ دو بلوک شرق و غرب بعد از جنگ جهانی دوم چگونه شکل گرفت؟
پاسخ: پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با تکیه بر قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی، فزاینده خود، رهبری جهان غرب یا کشورهای دارای نظام سرمایه داری (بلوک غرب) را بر عهده گرفت. شوروی نیز رهبر کشورهای کمونیستی (بلوک شرق) شد.

۹۹ دلیل اتحاد و همکاری شوروی با دیگر قدرت های متفقین در زمان جنگ جهانی دوم بود؟
پاسخ: اتحاد و همکاری شوروی با دیگر قدرت های متفق در زمان جنگ جهانی دوم به سبب ضرورت مقابله با دشمن مشترک، یعنی فاشیسم و نازیسم، صورت گرفته بود. از این رو، با از میان رفتن دشمن مشترک، رقابت و بی اعتمادی شدیدی میان شوروی و کشورهای تحت حمایت آن از سوی دیگر در گرفت و تا سقوط دیوار برلین و فروپاشی نظام کمونیسم ادامه یافت.

۱۰۰ به رقابت بین شوروی و کشورهای اقماری با آمریکا و متحدانش را چه می گویند؟
پاسخ: عصر جنگ سرد.

۱۰۱ رقابت دو بلوک شرق و غرب در عصر جنگ سرد در چه زمینه هایی بود؟
پاسخ: در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروی از طریق مسابقه های تسلیحاتی و علمی، برقراری اتحاد ها و پیمان های سیاسی – نظامی مانند ناتو و ورشو، جنگ تبلیغاتی شدید و رقابت های اقتصادی با یکدیگر به رویارویی پرداختند و از برخورد نظامی مستقیم با یکدیگر پرهیز می کردند.

۱۰۲ دو پیمان دوران جنگ سرد را نام ببرید.
پاسخ: ناتو و ورشو.

۱۰۳ کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم چگونه دوباره رونق گرفتند؟
پاسخ: جنگ بخش وسیعی از اروپا را ویران و اقتصاد آن را نابود کرد اما کشورهای اروپای غربی پس از پایان جنگ، بی درنگ با کار سخت، برنامه ریزی مؤثر و هوشمندانه، انجام دادن اصلاحات اجتماعی و دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا، بازسازی را آغاز کردند و به سرعت در مسیر رشد و رونق علمی، فناوری و اقتصادی قرار گرفتند؛ از جمله، آلمان غربی در کمتر از ۲۰ سال به قدرت صنعتی و اقتصادی بزرگی در جهان تبدیل
شد.

۱۰۴ کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم از نظر سیاسی چه شرایطی پیدا کردند؟
پاسخ: از نظر سیاسی نیز دموکراسی توسعه پیدا کرد و حکومت های آزاد و مردمی گسترش یافتند.

۱۰۵ ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم چه شرایطی پیدا کردند؟
پاسخ: ژاپن صنعتی ترین کشور آسیا، پس از شکست در جنگ جهانی دوم به اشغال آمریکا درآمد. قانون اساسی جدید آن کشور، دموکراسی را تقویت و قدرت سیاسی را از اختیار امپراطور و فرمانده هان نظامی خارج کرد و به نمایندگان منتخب ملت سپرد.

۱۰۶ ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم چگونه پیشرفت کردند؟
پاسخ: ژاپنی ها نیز با سخت کوشی و برنامه ریزی دقیق به موفق ترین قدرت پیشرو اقتصادی در جهان تبدیل شدند. تولید صنعتی این کشور در سال ۱۹۵۳م به میزان تولید سال های آغازین جنگ جهانی دوم رسید.

۱۰۷ چین بعد از جنگ جهانی دوم چه تحولی پیدا کرد؟
پاسخ: یکی از تحولات مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم، به قدرت رسیدن کمونیست ها در چین بود.

۱۰۸ بعد از جنگ جهانی دوم بین کدام گروه ها در چین جنگ داخلی اتفاق افتاد؟
پاسخ: جنگ داخلی در چین میان ملی گرایان و کمونیست ها شدت گرفت.

۱۰۹ در اختلافات میان ملی گرایان و کمونیست ها در چین آنان مورد حمایت کدام گروه ها بودند؟
پاسخ: در این میان، آمریکا از ملی گرایان و شوروی از کمونیست ها پشتیبانی می کردند. سرانجام، کمونیست ها به رهبری مائو بر ملی گرا ها پیروز شدند و جمهوری خلق چین را تأسیس کردند.

۱۱۰ رهبر حزب کمونیست چین …………………….. نام داشت.
پاسخ: مائو

۱۱۱ حکومت کمونیست چین چه رابطه ای با حکومت کمونیستی شوروی داشت؟
پاسخ: حکومت و حزب کمونیست چین با وجود داشتن رابطه دوستانه با حکومت و حزب کمونیست شوروی، همواره سیاسی مستقل را دنبال کرده است.

۱۱۳ بعد از جنگ جنگ جهانی دوم چه نوع فریاد هایی در جهان بلند شد؟
پاسخ: با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، فریاد استقلال طلبی و مخالفت با استعمار در بسیاری از کشورهای مستعمره بلند شد.

۱۱۴ بعد از جنگ جهانی دوم چه تحولی در هندوستان رخ داد؟
پاسخ: در هندوستان حزب کنگره ملی به رهبری مهاتما گاندی استقلال کامل این کشور را درخواست کرد و انگلستان فرسوده و زخم خورده از دو جنگ جهانی، به ناچار تسلیم شد.

۱۱۵ بعد از جنگ جهانی دوم چه تحولاتی در جنوب شرق آسیا و آفریقا اتفاق افتاد؟
پاسخ: جنبش های استقلال طلبانه در جنوب غربی آسیا و قاره آفریقا عمدتاً به نحو مسالمت آمیز به وقوع پیوستند و در کمتر از یک دهه بیش از ۳۰ کشور مستقل آسیایی و آفریقایی از مستعمره های اروپاییان سر برآوردند.

۱۱۶ الجزایر بعد از جنگ جهانی دوم چگونه مستقل شد؟
پاسخ:
دولت فرانسه تلاش کرد با استفاده از نیروهای نظامی، جنبش استقلال خواهی الجزایر را سرکوب کند، اما مردم آن کشور پس از سال ها مبارزه سخت، بر استعمار پیروز شدند و به استقلال دست یافتند.

۱۱۷ مهم ترین مسائل مهم منطقه خاور میانه و جهان اسلام در سده ۲۰م چه بود؟
پاسخ: اشغال کشور مسلمان فلسطین و تأسیس رژیم غاصب اسرائیل

۱۱۸ انگلستان با صدور کدام اعلامیه با تأسیس رژیم غاصب اسرائیل موافقت کرد؟
پاسخ: اعلامیه بالفور

۱۱۹ رژیم غاصب اسرائیل چگونه شکل گرفت؟
پاسخ:
با مهاجرت گروه های کوچکی از یهودیان به فلسطین در اوایل دهه ۱۸۸۰م آغاز شد.
انگلستان در سال ۱۹۱۷م با صدور اعلامیه بالفور نظر مساعد خود را با ایجاد سرزمین یهودی در فلسطین اعلام کرد. در دوران قیومت انگلستان بر فلسطین در سال های پس از جنگ جهانی اول، یهودیان بیشتری به این کشور مهاجرت کردند و با خرید و تصرف زمین های وسیع، بر اقتصاد آنجا مسلط شدند. پس از آنکه سازمان ملل متحد پیشنهاد تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عربی را تصویب کرد، دولت صهیونیستی اسرائیل شکل گرفت.

۱۲۰ فلسطین بعد از جنگ جهانی اول تحت قیومت …………………….. بود.
پاسخ: انگلستان

۱۲۱ سازمان ملل چه پیشنهادی برای تشکیل کشور در سرزمین فلسطین را داد؟
پاسخ: تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عربی

۱۲۲ کدام کشورهای عرب در حمایت از فلسطینیان با رژیم غاصب اسرائیل وارد جنگ شدند؟
پاسخ: مصر ، سوریه ، اردن

۱۲۳ بعد از شکست کشورهای عرب از اسرائیل، برخی دیگر از کشورهای عرب مسلمان چه رویه ای در پیش گرفتند؟
پاسخ: برخی دولت های عرب به مذاکره و سازش با رژیم صهیونیستی تمایل نشان دادند.

۱۲۴ انور سادات رئیس جمهور مصر چه رویه ای با اسرائیل در پیش گرفت؟
پاسخ: او نخستین رئیس یک کشور عرب و مسلمان بود که با
وساطت آمریکا با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد

۱۲۵ رئیس جمهور مصر که با وساطت آمریکا با اسرائیل صلح کرد چه نام داشت؟
پاسخ: انور سادات

۱۲۶ رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین که با اسرائیل صلح کرد چه نام داشت؟
پاسخ: یاسر عرفات

۱۲۷ با سازش رهبران اعراب با اسرائیل روند مبارزه این رژیم غاصب چه مسیری پیدا کرد؟
پاسخ: قیام فلسطینیان علیه صهیونیست ها به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با قوت و قدرت ادامه دارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.