سوالات درس ۸ علوم پنجم با جواب

سوالات درس ۸ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس هشتم علوم پنجم

سوالات درس ۸ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس هشتم علوم پنجم

سوالات علوم پنجم /درس هشتم :: کار ها آسان میشود

۱- اهرم چیست؟
جواب: اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

۲- وقتی جسمی را هل می دهیم یا می کشیم، در اصل چه می کنیم؟
جواب: به آن نیرو وارد می کنیم.

۳- اگرجسمی در جایی ساکن باشد، چه موقع حرکت می کند؟
جواب: وقتی به آن نیرو وارد شود.

۴- به کمک اهرم می توان چیزهای سنگین را … آسانتر… جابجا کرد.

۵- چند اهرم را نام ببرید؟
جواب: در نوشابه بازکن، الاکلنگ، میخ کش، پیچ گوشتی، دستگیره ی در.

۶- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟
جواب: سه قسمت،
۱- تکیه گاه.
۲- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود ( بازوی محرک ).
۳- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند ( بازوی مقاوم ).

۷- ماشین چیست؟
جواب: به وسایلی مانند اهرم و سطح شیبدار که انجام دادن کارها را آسان می کنند، ماشین می گویند.

۸- سطح شیبدار یعنی چه؟
جواب: هرگاه سطحی با زمین زاویه ی تند ( کمتر از ۹۰ درجه ) بسازد، به آن سطح شیبدار می گویند.

۹- از سطح شیبدار در چه جاهایی استفاده می کنیم؟
جواب: برای سهولت حرکت وسایل چرخدار مانند صندلی چرخدار، گاری حمل وسایل و برانکارد، بین خیابان و پیاده رو، جلو درب بیمارستانها، فرودگاهها، فروشگاهها، سینماها، سالنهای ورزشی و ….، استفاده می شود.

۱۰- ماشنهای پیچیده را تعریف کنید؟
جواب: هر ماشین پیچیده از به هم پیوستن چند ماشین ساده به وجود آمده است مانند دوچرخه، ماشین لباسشویی، چرخ گوشت و اتومبیل.

۱۱- ماشین ها نیروی خود را از کجا به دست می آورند؟
جواب: از باد، آب، نیروی بدن انسان ( نیروی ماهیچه )، نیروی سوختهای فسیلی ( بنزین، نفت، گازوییل ).

۱۲- انرژی الکتریکی را از کجا به دست می آوریم؟
جواب: نیروگاههای آبی سدها، باتری ها، سلولهای خورشیدی، نیروگاههای گازی و بادی.

۱۳- ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم؟
جواب: ایجاد گرما- ایجادحرکت- ایجاد نور- ایجاد نیروی آهنربایی

۱۴- آیا می توانیم از انرژی الکتریکی، انرژی حرکتی به دست آوریم؟
جواب: مثال بزنید. بلی به وسیله ی استفاده از موتور الکتریکی.

۱۵- موتور الکتریکی چیست؟
جواب: به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند موتور الکتریکی می گویند.

۱۶- آرمیچر چیست؟
جواب: آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است که اگر به باتری وصل شود، می چرخد و می تواند پروانه ی کوچکی را بچرخاند.

۱۷- آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند؟
جواب: خیر

۱۸- چند وسیله را نام ببرید که در آن از موتور الکتریکی استفاده می شود؟
جواب: پنکه ( سقفی، دستی )، چرخ گوشت، لباسشویی، سشوار، درل برقی.

۱۹- کدامیک از وسایل برقی خانه ی شما موتور الکتریکی دارند؟
جواب: پنکه، لباسشویی، سشوار، درل برقی، چرخ گوشت، میکسر، آب میوه گیری.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.