سوالات درس ۸ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۸ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس هشتم مطالعات چهارم

سوالات درس ۸ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس هشتم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۸ :: نخستین روستاها چگونه به وجود آمده‌اند؟

۱- دانشمندان چگونه از شرایط زندگی انسانهای گذشته باخبر میشوند؟
پاسخ: آنها از روی برخی وسایل و چیزهایی که از هزاران سال پیش به جای مانده است، حدس میزنند که انسان در آن زمان در شرایط سختی زندگی میکرده است.

۲- انسانها در گذشته با استفاده از چه نعمتهایی توانستند بر مشکلات خود غلبه کنند؟
پاسخ: خداوند به انسانها در مقایسه با بقیه‌ی جانوران نعمتهای بزرگی عطا کرده است. او به انسانها عقل داده است تا بتوانند راه حلهایی برای مشکلات خود پیدا کنند. خداوند انسانها را با دستهایی توانا آفریده است. همچنین پیامبران را فرستاده است تا راه و رسم زندگی بهتر را به آنها بیاموزند.

۳- انسانهای گذشته چگونه نیازهای خود را برطرف کردند؟
پاسخ: آنها به تدریج با استفاده از نیروی تفکر و به کمک دستهایشان یاد گرفتند وسایلی بسازند و نیازهای خود را برطرف کنند.

۴- مهمترین مشکلات انسانها در هزاران سال پیش چه بود؟
پاسخ: یکی از مشکلات انسانها در گذشته های بسیار دور، فراهم کردن غذا بوده است. آنها از صبح تا شب در جنگلها به جستوجوی غذا میپرداخت و غذای خود را از میوه‌ی درختان، ریشه و برگ گیاهان و تخم پرندگان بهدست میآورد. جمعآوری غذا برای انسان کار سختی بود؛ او بعضی روزها از صبح تا شب چیزی برای خوردن پیدا نمیکرد. شاید او خانهای نداشت تا در آن استراحت کند و برای این که از حمله‌ی حیوانات در امان بماند به درون غارها پناه میبرد.

۵- انسانهای نخستین، در ابتدا غذای خود را چگونه بهدست میآوردند؟
پاسخ: از میوه‌ی درختان، ریشه و برگ گیاهان و تخم پرندگان

۶- انسانها در گذشته از ترس حیوانات به کجاها پناه میبردند؟
پاسخ: غارها

۷- با توجه به نقاشیهای موجود در غارها، انسانهای گذشته به چه کاری اهمیت فراوانی میدادند؟
پاسخ: شکارکردن

۸- اولین ابزارهای انسان، بیشتر سنگی بودند.

۹- ابزارهای انسانها در گذشته از چه جنسی بود؟
پاسخ: سنگ، استخوان حیوانات و شاخه‌ی درختان

۱۰- انسانهای نخستین از او لین ابزارهای خود برای انجام چه کارهایی استفاده میکردند؟
پاسخ: برای کندن زمین، پیدا کردن ریشه‌ی گیاهان، دوخت و دوز

۱۱- انسانهای نخستین چگونه تبر و نیزه درست کردند؟
پاسخ: با بستن تکه ای چوب به یک سنگ لبه تیز، تبر و نیزه درست کردند.

۱۲- در گذشته چگونه آتش روشن میکردند؟ و از آن چه استفاده هایی میکردند؟
پاسخ: آنها با به هم زدن بعضی سنگها میتوانستند آتش درست کنند و از آتش برای پختن گوشت، گرم کردن خود و روشنایی استفاده میکردند. مدتی بعد از کشف آتش توانستند از آن برای ساختن ظروف سفالی (پختن ظروف گِلی) استفاده کنند.

۱۳- مردم در گذشته چگونه به کشاورزی مشغول شدند؟
پاسخ: انسانها وقتی دیدند دانهای در جایی به زمین میافتد و پس از مدتی در آنجا گیاه‌ی سبز میشود به کاشتن دانه هایی چون جو و گندم پرداختند و به تدریج کشاورزی را آموختند.

۱۴- چرا هیچ تغییری در خانه های جانورانی مانند مورچه ها و پرندگان نیامده است؟
پاسخ: زیرا خداوند به آنها نعمت عقل و دست های توانا نداده است.

۱۵- کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها به وجود آورد؟
پاسخ: با آغاز کشاورزی زندگی مردم تغییر کرد. پیش از آن، انسانها مجبور بودند برای بدست آوردن غذا از جایی به جای دیگر بروند اما با رواج کشاورزی، مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند و در یک جا ساکن شدند.

۱۶- نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟
پاسخ: انسانها میدانستند که زمینهای کشاورزی نیاز به مراقبت دارند؛ پس برای مراقبت از کشتزار ها، در کنار آنها ساکن شدند. چون مراقبت از مزرعه ها و کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود، پس از آنها خانههایشان را در کنار یکدیگر ساختند و به این ترتیب اولین روستاها به وجود آمدند.

۱۷- چرا اولین روستاهای پر جمعیت در کنار رودها پدید آمدند؟
پاسخ: زیرا برای کشاورزی به آب زیادی نیاز داشتند.

۱۸- اهلی کردن حیوانات برای انسان چه فایده هایی داشت؟ چهار فایده را بیان کنید.
پاسخ: ۱) اهلی کردن حیواناتی چون سگ به شکارچیان کمک میکرد تا مسیر حیواناتی را که میخواستند شکار کنند، پیدا کند.
۲) از وابستگی انسان به شکار کم شد و باعث ایجاد شغل دامپروری شد.
۳) تأمین مواد غذایی چون گوشت، شیر و …
۴) برای کشاورزی از حیوانات استفاده میکردند.

سوالات تایپی کتاب مطالعات چهارم PDF
0.7MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۸ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۹ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس هفتم مطالعات چهارم استفاده نمایید.