سوالات درس ۸ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۸ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس هشتم پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۸ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس هشتم پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم /  درس هشتم :: نشان ارزشمندی

۱- چه شباهت هایی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین و احکام اسلامی وجود دارد؟ (یا: خداوند در مسیر زندگی انسان تابلوهایی مثل تابلوهای راهنمایی و رانندگی قرار داده است. این تابلوها بر چند گونه است؟)
جواب: هر دو ما را به انجام برخی کارهای ضروری راهنمایی می کند و از انجام کارهای خطرناک و زیان آور باز می دارد. هدف هر دو سالم ماندن و رستگاری و رسیدن به هدف است.

۲- احکام اسلامی چه هستند؟
جواب: قوانینی هستند که برای حفظ سلامتی و آرامش روحی و جسمی انسان وضع شده اند و توجه به آنها می تواند انسان را از انحراف و سقوط به دره های هولناک محافظت کند.

۳- احکام اسلامی چگونه احکامی هستند؟
جواب: قوانینی برای حفظ سلامتی و آرامش روحی و جسمی انسان می باشند.

۴- توجه به احکام و قوانین دینی چه تأثیراتی دارد؟
جواب: از انحراف و سقوط به دره های هولناک محافظت می کند.

۵- چند مورد از افراد مَحرََم و نامحرََم را نام ببرید.
محرم: مادر ، پدر ، عمه ، عمو ، دایی ، خواهر و بردار و …
نامحرم: پسر خاله ، پسر دایی ، دختر عمو ، پسر عمو و …

۶- احکام مربوط به مَحرم و نامَحرم چه هستند؟
جواب: قوانین اجتماعی اسلام

۷- مهم ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان چیست؟ (قوانین اجتماعی اسلام را نام ببرید.)
جواب: حفظ گفتار ، حفظ نگاه ، داشتن پوشش مناسب

۳۰- اولین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان چیست؟
جواب: حفظ نگاه

۸- کسانی که نگاه حرام دارند و حفظ نگاه نمی کنند گرفتار چه می شوند؟
جواب: گرفتار غم و اندوه و حسرت و ناآرامی و اضطراب

۹- امام صادق (ع) در مورد بی توجهی به چشم پوشی و نگاه حرام چه می فرماید؟
جواب: نگاه کردن به نامحرم تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است. که تخم گناه را در دل انسان می کارد و همین برای به گمراهی کشیدن صاحبش کافی است. چه بسیار نگاه های کوتاهی که حسرت طولانی در پی دارند.

۱۰- این حدیث از کیست؟
«نگاه کردن به نامحرم تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است که تخم گناه را در دل انسان می کارد»
جواب: امام صادق

۱۱- به فرموده امام صادق نگاه کردن به نامحرم چگونه است؟
جواب: تیری از تیرهای زآگین شیطان است که تخم گناه را در دل انسان می کارد.

۱۲- به فرموده امام صادق نتیجه نگاه کردن به نامحرم چیست؟
جواب: گمراه شدن ، حسرت طولانی

۱۳-نتایج نگاه های حرام چیست؟ نام ببرید.
جواب: خودش گناهی بزرگ است ، و زمینه ساز گناهان بزرگ دیگر می شود. -گرفتار غم، گرفتار حسرت و اندوه، گرفتار ناآرامی و اضطراب

۱۴- جرم ها و جنایت های بزرگ در ابتدا با یک …نگاه حرام… آغاز شده اند.

۱۵- کسی که از «خط قرمزهای» نگاه عبور می کند، به منطقه ورود ممنوع وارد می شود و گرفتار می گردد.

۱۶- اگر انسان نگاه خود را کنترل کند پاداش عظیم الهی ، هم در این دنیا و هم در جهان آخرت دارد.

۱۷- اگر انسان نگاه خود را کنترل کند چه چیزی در انتظارش است؟
جواب: پاداش عظیم الهی در دنیا و آخرت

۱۸- پیامبر اکرم در مورد فروبستن نگاه از نامحرمان چه می فرماید ؟
جواب: هر کس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد ، خداوند شیرینی ارتباط با خودش را در دل او ایجاد می کند.

۱۹- به فرموده پیامبر ، هر کس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد، چه می شود؟
جواب: خداوند شیرینی ارتباط با خودش را در دل او ایجاد می کند.

۲۰- دومین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان، سخن گفتن با رعایت آداب و حدود شرعی است.

۲۱- مفهوم آیه «فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ» چیست؟
جواب: سخن گفتن با رعایت آداب و حدود شرعی

۲۲- چه کسانی تحریک می شوند؟
جواب: شخص بیمار دل

۲۳- انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود حرام است.

۲۴- سخن گفتن با لحن های نامناسب و استفاده از کلمات و سخنان سبک و مبتذل در برابر نامحرمان نمونه های این عمل حرام است.

۲۵- دلیل تفاوت بودن مقدار پوشش در مردان و زنان چیست؟
جواب: نوع آفرینش و تفاوت های ظاهری آنها

۲۶- حفظ حجاب و پوشش مناسب زنان موجب چه می شود؟
جواب: زیبایی های زنان در برابر نامحرمان پدیدار نمی شود. و زنان می توانند با آرامش خاطر به امور فردی و اجتماعی خود بپردازند و محیط نیز برای فعّالیت مثبت و سازنده ی مردان سالم می ماند.

۲۷- نادیده گرفتن احکام حجاب چه خطرات و مشکلاتی را برای شخص بدحجاب ایجاد می کند؟
جواب: برای خانواده او مشکل ساز می شود.
ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز.
کم ارزش شدن زن در جامعه.
دور شدن انسان از خدا.

۲۸- اهمیت اولیه حجاب چیست؟
جواب: فرد ارزش خود را می داند و به خودش احترام می گذارد.

۲۹- مهمترین پیامد بدحجابی و بی توجهی به حجاب چیست؟
جواب: دور شدن انسان از خدا

۳۰- عواقب بی توجهی به حجاب چیست؟
جواب: باعث افتادن در پرتگاه هلاکت و دور شدن از خداوند و جدا شدن از مسیر آرامش بخش خدا و از دست دادن عمرو ایمان می شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.