سوالات درس ۹ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۹ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۹ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  / درس ۹ :نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

۱ دو رویداد مهم و تأثیر گذار تاریخ معاصر ایران را نام ببرید
پاسخ: نهضت ملی شدن صنعت نفت – کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۲ نفت چه اهمیتی در دنیای کنونی دارد؟
پاسخ: با پیشرفت و گسترش صنعت در یکصد و پنجاه سال اخیر، نفت به عنوان مهم ترین منبع تأمین انرژی اهمیت فوق العاده ای یافت. در دنیای کنونی، کمتر صنعتی را می توان یافت که به نوعی به نفت و مشتقات
آن وابسته نباشد.

۳ جنگ های جهانی اول و دوم چه تأثیری بر اهمیت نفت گذاشت؟
پاسخ: اهمیت و ارزش دسترسی به منابع نفت و تسلط بر آن را بیش از گذشته برای سیاستمداران و رهبران کشورهای قدرتمند آشکار ساخت.

۴ در اوایل سده ۲۰م. نفت در کجا کشف شد و چه تأثیری بر منطقه گذاشت؟
پاسخ: در اوایل سده ۲۰م، کشف منابع نفت در منطقه خاورمیانه توجه کشورهای استعمارگر و صاحبان صنایع بزرگ را بیش از گذشته به این منطقه و از جمله کشور ما – که سومین ذخایر نفت جهان را دارد، – جلب کرد.

۵ دست یافتن به طالی سیاه در ایران نیز باعث تغییر و تحوالتی شد؟
پاسخ: باعث تحول بنیادین در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران شد.

۶ کشف نفت باعث به وجود آمدن چه آثاری برای کشورهای نفت خیز شد؟
پاسخ: باعث به وجود آمدن اهمیت و آثار مثبت نفت در ابعاد مختلف زندگی مردم کشورهای نفت خیز شد. بعضی از کارشناسان به برخی تأثیرات منفی آن در ابعاد اقتصادی و سیاسی اشاره می کنند.

۷ در دوره مظفرالدین شاه امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز به چه کسی واگذار شد؟
پاسخ: به ویلیام ناکس دارسی امتیاز دارسی تحت چه شرایطی به این شخص واگذار شد؟ مظفرالدین شاه امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ایران به مدت ۶۰ سال به این سرمایه دار انگلیسی واگذار کرد.

۸ ویلیام ناکس دارسی در قبال امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز چه تعهداتی به ایران داد؟
پاسخ: او تعهد کرد که۲۰ هزار لیره نقد، ۲۰ هزار لیره به شکل سهام و ۱۶ درصد سود خالص سالانه را به دولت ایران پرداخت کند.

۹ اولین حلقه چاه نفت در …………………….. زده شد.
پاسخ: منطقه مسجد سلیمان استان خوزستان

۱۰ پس از کشف نفت چه شرکتی در ایران تأسیس شد و چه اقداماتی کرد؟
پاسخ: شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت پارس و انگلیس» تشکیل شد. این شرکت چاه های زیادی در منطقه مسجد سلیمان حفر کرد و خط لوله ای هم از آنجا تا آبادان کشید.

۱۱ کدام کشور شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد؟
پاسخ:
دولت انگلستان

۱۲ چرا دولت انگلستان شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد؟
پاسخ: پس از آنکه از ارزش های منابع عظیم نفت ایران و اهمیت آن برای نیروی دریایی خود آگاه شد، ۵۱ درصد سهام شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد و حق نظارت کامل بر آن شرکت را به دست آورد. بدین گونه این شرکت به بازوی پرقدرت اقتصادی و سیاسی دولت انگلیس تبدیل شد.

۱۳ خرید شرکت نفت پارس و انگلیس زمینه چه بود؟
پاسخ: اعمال نفوذ و مداخله بیشتر انگلیسی ها را در ایران فراهم کرد.

۱۵ چرا بعد از انقلاب مشروطه بین ایران و انگلستان اختلاف بود؟
پاسخ: درباره نحوه عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس و پرداخت سهم ایران از جانب انگلیسی ها موجب اختلافات بود.

۱۶ رضا شاه چه برخوردی با امتیاز «دارسی» کرد؟
پاسخ: رضا شاه امتیاز نامه دارسی را یک طرفه لغو کرد اما خیلی زود قرارداد نفتی
دیگری را با انگلستان منعقد نمود.

۱۷ قرارداد نفتی ایران و انگلستان در دوره رضا شاه چگونه منعقد شد؟
پاسخ: در قرارداد جدید، سهم ایران نسبت به قرارداد قبلی اندکی افزایش یافت و منطقه جغرافیایی قرارداد به میدان های نفتی شناخته شده جنوب کشور محدود گردید، اما در عوض، ۳۰ سال به مدت قرارداد افزوده شد.

۱۸ متفقین چه زمانی ایران را اشغال کردند ؟
پاسخ: در شهریور ۱۳۲۰

۱۹ متفقین بعد از اشغال ایران برخوردی با رضا شاه کردند؟
پاسخ: او را برکناری و او را تبعید کردند.

۲۰ متفقین بعد از اشغال ایران چه اقداماتی انجام دادند؟
پاسخ: متفقین کنترل مستقیم راه های اصلی خلیج فارس به مرزهای شوروی و حفاظت از چاه ها و تأسیسات نفت جنوب را به دست گرفتند. آنان همچنین برخی از شخصیت های ایرانی هوادار دولت های
محور و تعدادی از آلمانی های فعال در ایران را بازداشت کردند.

۲۱ متفقین بعد از اشغال ایران چه تضمینی به ایران دادند؟
پاسخ: متفقین ضمن تأکید بر اینکه در اداره امور کشور مداخله نخواهند کرد، تمامیت ارضی ایران را تضمین کردند و وعده دادند که ظرف شش ماه پس از پایان جنگ، نیروهایشان را از ایران بیرون خواهند برد.

۲۲ دلیل اعتراضات خیابانی مردم ایران در زمان اشغال توسط متفقین چه بود؟
پاسخ: اشغالگران تعهد کرده بودند که آذوقه و غله مورد نیاز مردم ایران را نیز تأمین کنند اما کمبود و گرانی مواد غذایی و به ویژه نان در زمان جنگ جهانی دوم، موجب بروز مشکلات و اعتراض های خیابانی متعددی در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران شد.

۲۳ محمدرضا پهلوی در ابتدای سلطنت چه وعده ای داد؟
پاسخ: از جمله هنگام ادای سوگند در مجلس شورای ملی سوگند خورد که مطابق قانون اساسی به عنوان یک پادشاه مشروطه، فقط سلطنت کند نه حکومت.

۲۴ مهم ترین اقدامات محمدرضا پهلوی در ابتدای سلطنت او را بنویسید.
پاسخ: او املاکی را که پدرش تصرف کرده بود، در اختیار دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانشان باز گرداند.

۲۵ محمدرضا پهلوی در ابتدای سلطنت چه وعده ای به علما داد؟
پاسخ: به مراجع تقلید اطمینان داد که حجاب را محدود یا ممنوع نخواهد کرد.

۲۶ در فاصله سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ اداره کشور به چه شکلی بود؟
پاسخ: در فاصله سال های۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲محمدرضا شاه فقط بر ارتش مسلط بود و نظارت و قدرت اداری و اجرایی کشور در اختیار مجلس شورای ملی و هیئت دولت بود. اعیان و اشراف زمین دار و غیر زمین دار در مجلس، کابینه و سطح محلی، قدرت و نفوذ زیادی داشتند. در این دوره، مطبوعات و احزاب نیز به صورت گسترده و با شور و شوق فراوان فعالیت می کردند و نقش مؤثری در تحولات سیاسی و اجتماعی داشتند.

۲۷ در دوران اشغال ایران توسط متفقین، کدام قدرت ها بر سر نفت شمال رقابت داشتند؟
پاسخ: دولت های آمریکا و شوروی برای کسب امتیاز استخراج نفت در مناطقی که در خارج از محدوده قرارداد ۱۳۱۲ش/۱۹۳۳م ایران و انگلیس قرار داشتند، از جمله نفت شمال، به شدت با هم رقابت می کردند.

۲۸ سیاست موازنه منفی مصوبه مجلس چهاردهم به پیشنهاد …………………….. بود.
پاسخ: دکتر محمد مصدق

۲۹ سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم چگونه بود؟
پاسخ: به پیشنهاد دکتر محمد مصدق طرحی را به تصویب رساندند که دولت از مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی در خصوص نفت ایران بدون تأیید و تصویب مجلس منع می کرد. این مصوبه در حکم اتخاذ سیاست موازنه منفی، یعنی ایستادگی در برابر امتیاز خواهی دولت های سلطه جو، بود و دقیقا خلاف سیاست «موازنه مثبت» تلقی می شد، که تسلیم شدن در برابر قدرت های بزرگ و اعطای امتیاز به آنها را توصیه می کرد.

۳۰ دلیل اتخاذ سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم چه بود؟
پاسخ: این مصوبه در حکم اتخاذ سیاست موازنه منفی، یعنی ایستادگی در برابر امتیاز خواهی دولت های سلطه جو بود و دقیقا خلاف سیاست «موازنه مثبت» تلقی می شد، که تسلیم شدن در برابر قدرت های بزرگ و اعطای امتیاز به آنها را توصیه می کرد.

۳۱ چرا شوروی بعد از جنگ جهانی دوم نمی خواست نیروهایش را از ایران خارج کند؟
پاسخ: پس از پایان جنگ جهانی دوم، شوروی نمی خواست بدون گرفتن امتیاز، نیروهایش را از ایران خارج کند.

۳۲ شوروی تحت چه شرایطی امتیاز نفت شمال را از ایران گرفت؟
پاسخ: احمد قوام (قوام السلطنه) نخست وزیر وقت، طی موافقت نامه ای امتیاز نفت شمال را به شوروی واگذار کرد. لازم بود این موافقت نامه به تأیید و تصویب مجلس شورای ملی برسد، اما نمایندگان مجلس نه تنها موافقت نامه مذکور را رد کردند بلکه واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشقات آن را به خارجی ها ممنوع کردند.

۳۳ نمایندگان مجلس در باره امتیاز نفت جنوب که از قبل به انگلیس واگذار شده بود چه کردند؟
پاسخ: نمایندگان مجلس شورای ملی در مخالفت با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، دولت را مکلف ساختند که برای گرفتن تمامی حقوق ملی در موضو نفت جنوب، مذاکره کند و اقدامات لازم را انجام دهد. این اقدام به معنای اقدام نارضایتی رسمی و علنی از قرارداد رسمی ایران با انگلستان و تلاش برای تجدید نظر در آن به حساب می آمد. سپس، اعتراض به این قرارداد و انتقاد از آن در محافل
سیاسی و مطبوعاتی ایران آغاز شد.

۳۴ چرا برخی از نمایندگان به قرارداد الحاقی نفت به انگلیس اعتراض کردند؟
پاسخ: پس از مذاکراتی که میان نماینده دولت ایران و نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس با هدف باز نگری در قرارداد نفت جنوب و تأمین منافع ایران صورت گرفت، قرارداد الحاقی تدوین و امضاء شد. این قرارداد معاهده نفتی ۱۳۱۲ش را اندکی تعدیل کرد، اما باز هم تأمین کننده حقوق و منافع کشور ما نبود. به همین سبب، معدودی از نمایندگان مجلس شورای ملی که مخالف قرارداد بودند، مانع رأی گیری درباره آن شدند.

۳۵ در مجلس شانزدهم کدام گروه از تصویب قرارداد الحاقی نفت به انگلستان جلوگیری کرد؟
پاسخ: در مجلس شانزدهم اقلیتی از نمایندگان عضو جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق با مخالفت مؤثر خود از تصویب قرارداد مذکور جلوگیری کردند.

۳۶ نام قرارداد الحاقی نفت به انگلستان چه بود؟
پاسخ: گِ س – گلشاییان

۳۷ مهم ترین علل مخالفت مردم ایران با قرارداد الحاقی گ س-گلشائیان چه بود؟
پاسخ: این بود که این قرارداد علاوه بر نادیده گرفتن حقوق مادی مردم ایران، حاکمیت ملی و استقرار کشور را به نوعی نقض می کرد و به تسلط بیگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعیت می بخشید.

۳۸ طرح ملی شدن صنعت نفت طرح چه کسانی در مجلس بود؟
پاسخ: نمایندگان مخالف قرارداد الحاقی نفت در مجلس شانزدهم، ضمن مخالفت با این قرارداد، طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را پیشنهاد کردند.

۳۹ طرح ملی شدن صنعت نفت با استقبال چه کسانی روبرو شد؟
پاسخ: با استقبال گسترده شخصیت ها، قشر ها و گروه های مختلف سیاسی، ملی و مذهبی رو به رو شد و بسیاری از مطبوعات نیز از آن پشتیبانی کردند. تظاهرات و اعتصاب هایی هم در مخالفت با قرارداد الحاقی و طرفداری از ملی شدن صنعت نفت برپا شد.

۴۰ کدام شخصیت مذهبی با جدیت از طرح ملی شدن صنعت نفت حمایت کرد؟
پاسخ: آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی.

۴۱ آیت الله کاشانی چگونه از ملی شدن صنعت نفت حمایت کرد؟
پاسخ: وی در اعلامیه ای، مبارزه برای ملی شدن نفت را تکلیف دینی و وطنی ملت ایران بشمرد و تعدادی از علما نیز نظر او را تأیید کردند.

۴۴ در نقطه مقابل ملی شدن صنعت نفت ایران، انگلستان دست به چه اقداماتی زد؟
پاسخ: انگلستان و عوامل داخلی اش برای حفظ منافع استعماری خود و جلوگیری از دستیابی ملت ایران به حقوق خویش به تکاپو افتادند. سپهبد حاجی علی رزم آرا در مقام نخست وزیر (تیر تا اسفند۱۳۲۹) از سیاست انگلستان جانب داری می کرد و با ملی شدن صنعت نفت به شدت مخالف بود.

۴۵ رزم آرا توسط چه کسی ترور شد؟
پاسخ: خلیل طهماسبی یکی از اعضای جمعیت فداییان اسلام

۴۶ مجلس ایران چه زمانی طرح ملی شدن نفت را تصویب کرد؟
پاسخ: چند روز بعد از ترور رزم آرا نخست مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ طرح ملی شدن صنعت نفت را تصویب کردند و جنبش ضد استعماری ملت ایران در گام نخست به پیروزی رسید.

۴۷ چه عواملی در خیزش ملت ایران علیه انگلستان داشت؟
پاسخ: بی تردید، پیروزی جنبش های ضد استعماری مردم هندوستان علیه انگلستان به عنوان استعمار پیر و نیز موفقیت حرکت های استقلال طلبانه در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی، تأثیر بسزایی بر خیزش ملت ایران برای طلب کردن و گرفتن حقوق ملی خود داشته است.

۴۸ دکتر مصدق بعد از نخست وزیری برای ملی کردن نفت دست به چه اقداماتی زد؟
پاسخ: دکتر مصدق بی درنگ هیئتی را به ریاست مهندس مهدی بازرگان به خوزستان فرستاد تا مراکز و تأسیسات نفتی را از حوزه اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس خارج کند.

۴۹ نقطه عطف مبارزه مردم ایران علیه استعمار انگلستان چه بود؟
پاسخ: اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت و نجات سرمایه های ملی از تسلط بیگانگان

۵۰ انگلیسی ها برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت ایران چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: ۱ -تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان؛
۲ -فرستادن کشتی های جنگی خود به خلیج ارس و بنادر ایران و تهدید نظامی؛ ۳ -طرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی؛
۴ -تهدید اقتصادی ایران با تعطیلی شعب بانک انگلیس، خارج کردن سرمایه های شرکت نفت و تحریم خرید نفت.

۵۱ مصدق برای مقابله با تهدیدها و تحریم های اقتصادی انگلیس چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: برنامه اقتصاد بدون نفت را اجرا کرد.

۵۲ نخست وزیر حقوق دان عصر پهلوی ……………………..بود.
پاسخ: دکتر مصدق

۵۳ شکایت انگلیس از ایران در مجامع بین المللی چه نتیجه ای به دنبال داشت؟
پاسخ: دفاع منطقی و مستدل نخست وزیر و وکلای حقوقی ایران باعث شد که شورای امنیت سازمان ملل و سپس دیوان بین المللی الهه به سود کشور ما رأی صادر کند.

۵۴ چرا ایران اقدام به قطع همکاری سیاسی با لندن کرد؟
پاسخ: دولت ایران پس از پیروزی در دادگاه الهه، از انگلستان خواست که بدهی های شرکت نفت و خسارت های ناشی از تأخیر و غیره را بپردازد و چون دولت انگلیس این تقاضا را نپذیرفت اقدام به قطع رابطه سیاسی با لندن کرد.

۵۵ دکتر محمد مصدق در تیر ۱۳۳۱ چه در خواستی از محمدرضا شاه داشت؟
پاسخ: در تیر ۱۳۳۱ دکتر مصدق برای کاستن از نفوذ و قدرت دربار و مقابله با کار شکنی های آن در اداره امور کشور، از محمدرضا شاه پهلوی خواست که اختیار وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به او بسپارد و چون شاه با این تقاضا مخالفت کرد، از مقام خود استعفا نمود. شاه نیز بی درنگ احمد قوام را مأمور تشکیل دولت کرد.

۵۶ با استعفای دکتر مصدق شاه …………………….. مأمور تشکیل کابینه کرد.
پاسخ: احمد قوام
۵۷ آیت الله کاشانی چه واکنشی به نخست وزیری قوام از خود نشان داد؟
پاسخ: ، آیت الله کاشانی ضمن مخالفت با نخست وزیری قوام، مردم را به مبارزه فرا خواند و اعلام کرد: «اگر قوام کناره گیری نکند، اعلام جهاد می کنم و خودم کفن پوشیده، با ملت در پیکار شرکت می کنم.

۵۸ در مورد قیام ۳۰ تیر۱۳۳۱ توضیح دهید؟
پاسخ: در روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ مردم به حمایت دولت مصدق به خیابان ها ریختند. نیروهای نظامی و انتظامی تظاهر کنندگان را سرکوب کردند و عده ای را به خاک و خون کشیدند، اما با ادامه تظاهرات و اعتراض نمایندگان طرف دار نهضت ملی در مجلس شورای ملی، شاه که موقعیت خود را در خطر می دید، به ناچار با استعفای قوام و بازگشت مجدد دکتر مصدق رضایت داد.

۵۹ دکتر مصدق بار دیگر با چه شرایطی نخست وزیر شد؟
پاسخ: او غیر از وزارت، فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار گرفت.

۶۰ مصدق در بازگشت مجدد محمدرضا شاه از چه چیزی منع کرد؟
پاسخ: از برقراری ارتباط مستقیم با سفرای خارجی

۶۱ نهضت ملی شدن صنعت نفت چگونه آغاز شد؟
پاسخ: نهضت ملی شدن صنعت نفت با اتحاد و یکپارچگی احزاب و گروه های سیاسی و مذهبی مختلف بر محور مبارزه با استعمار انگلیس آغاز شد.

۶۲ نهضت ملی شدن صنعت نفت چگونه به موفقیت رسید؟
پاسخ: با همدلی و یگانگی بین دکتر مصدق و آیت الله کاشانی، موانع داخلی و خارجی یکی پس از دیگری از سر راه برداشته شد و موفقیت های بزرگی به دست آمد.

۶۳ نهضت ملی شدن صنعت نفت بعد از پیروزی چه سرنوشتی پیدا کرد؟
پاسخ: اتحاد رهبران، شخصیت ها، احزاب و گروه های دست اندر کار نهضت بر اثر غلبه روحیه لجاجت، خود محوری، قدرت طلبی و منفعت جویی های فردی و گروهی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد. با گسترش اختلاف ها و نزاع های سیاسی میان شخصیت ها و گروه های ملی و مذهبی، منافع کشور و اهداف
نهضت ملی شدن نفت به فراموشی سپرده شد.

۶۴ چه کسانی بر اختلاف دکتر مصدق و آیت الله کاشانی می افزودند؟
پاسخ: دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان را با بهره گیری از تداوم و گسترش اختلاف و نزاع میان دکتر مصدق و آیت الله کاشانی و یاران و نزدیکان این دو شخصیت ملی و مذهبی، بر تلاش هایشان برای نابودی نهضت و سرنگونی دولت دکتر مصدق افزودند.

۶۵ دولت مصدق امیدوار بود که در ماجرای صنعت نفت کدام کشور از ایران پشتیبانی کند؟
پاسخ: دولت آمریکا

۶۶ در اختلاف دولت مصدق و انگلستان، دولت آمریکا چه سیاستی در پیش گرفت؟
پاسخ: علی رغم درخواست ایران که در ماجرای نفت از ایران پشتیبانی کند اما آمریکا که از زمان جنگ جهانی دوم سیاست فعالی را درباره ایران در پیش گرفته بود، سرانجام از دولت انگلستان جانب داری کرد و با آن کشور در براندازی دولت مصدق متحد شد.

۶۷ عامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت مصدق چه بود؟
پاسخ: ملی کردن صنعت نفت ایران

۶۸ طراحی کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ کشور……………………..بود.
پاسخ: حاصل توافق آمریکا و انگلیس

۶۹ طراحان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مرداد چه برنامه ای برای کودتا طراحی کردند؟
پاسخ: پس از ملاقات و مذاکرات نمایندگان و مأموران انگلیسی و آمریکایی، آن دو کشور در اواخر سال ۱۳۳۱ درباره سرنگونی دولت مصدق و انتصاب سرلشکر فضل الله زاهدی به نخست وزیری به توافق رسیدند. بر اساس طرح مشترک انگلیس و آمریکا، ایجاد آشوب های خیابانی در ایران و به راه انداختن جنگ روانی علیه مصدق در مطبوعات در دستور کار شبکه جاسوسی دو کشور قرار گرفت.

۷۰ طراحان بعد از سرنگونی دولت مصدق در مورد نخست وزیری ………………… به توافق رسید.
پاسخ: سرلشکر فضل الله زاهدی.

۷۱ طراحان کودتای ۲۸ مرداد چگونه محمدرضا شاه را متقاعد به اجرای کودتای ۲۸ کردند؟
پاسخ: از طریق اشرف پهلوی و ژنرال نورمن شوارتسکف آمریکایی، محمدرضا پهلوی را که در ابتدا در پذیرش کودتا مردد بود، متقاعد کردند که با کودتا موافقت کند.

۷۲ مأموران کدام سازمان جاسوسی در ایران مقدمات اجرای کودتای ۲۸ مرداد را فراهم کردند؟
پاسخ: سازمان سیا آمریکا

۷۳ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دکتر مصدق چگونه اجرا شد؟
پاسخ: با نقشه و حمایت سیاسی و مالی دولت های انگلستان و آمریکا و عوامل داخلی آنان، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ واحد هایی از ارتش به فرماندهی فضل الله زاهدی علیه دولت مصدق اقدام به کودتا کردند.

۷۴ کودتاچیان چه به موفقیت رسیدند؟
پاسخ: کودتاچیان از پشتیبانی سازماندهی شده گروه هایی از طرفداران شاه و دربار برخوردار بودند، آنان مراکز مهم دولتی را در پایتخت تسخیر و دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند.

۷۵ بعد از موفقیت کودتای فضل الله زاهدی چه شرایطی را اعلام کردند؟
پاسخ: اعلام حکومت نظامی کرد.

۷۶ دکتر مصدق بعد از کودتای ۲۸ مرداد چه سرنوشتی پیدا کرد؟
پاسخ: دکتر مصدق و تعدادی از همکاران و یاران نزدیکش دستگیر و سپس محاکمه شدند.

۷۷ بعد از کودتای ۲۸ مرداد مطبوعات چه سرنوشتی پیدا کردند؟
پاسخ: احزاب و گروه های سیاسی و روزنامه های مخالف، غیر قانونی اعلام شدند و منحل گردیدند.

۷۸ صنعت نفت بعد از کودتای ۲۸ مرداد چه شرایطی پیدا کرد؟
پاسخ: یک سال و اندکی پس از کودتای ۲۸ مرداد، حکومت پهلوی با انگلستان و آمریکا دوباره مسئله به توافق رسید و به موجب قراردادی، تولید و فروش نفت ایران را به کنسرسیومی از شرکت های نفتی انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی واگذار کرد. بر اساس این قرارداد مقرر شد که کنسرسیوم به مدت ۲۵ سال نفت ایران را استخراج کند و به فروش برساند و در مقابل، نیمی از سود خالص خود را به کشور ما بپردازد.

۷۹ بعد از کودتای ۲۸ مرداد نهضت مقاومت ملی توسط چه گروهی ایجاد شد؟
پاسخ: با وجود جو سرکوب و اختناق پس از کودتا، گروهی از شخصیت های ملی و مذهبی و از جمله تعدادی از استادان دانشگاه تشکلی به نام نهضت مقاومت ملی را پایه گذاری کردند و با قرارداد جدید نفتی به مخالفت پرداختند که منجر به اخراج شماری از آنان از دانشگاه شد.

۸۰ دلیل اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران ۱۶ آذر ۱۳۳۲ بود؟
پاسخ: در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا (ریچارد نیکسون) به ایران تظاهرات کردند که در جریان آن سه تن از دانشجویان به شهادت رسیدند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.