سوالات درس ۹ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۹ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس نهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۹ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس نهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس نهم

۱- ویژگی حکومت رضا شاه را بنویسید؟
پاسخ: ۱- وابستگی ۲- خود کامگی و حکومت فردی ۳- ترویج ملی گرایی ۴-نظامی گری ۵- تضعیف و تخریب ارزش های دینی ۶- تغییر کلاه و حجاب

۲-اولین نشانه های حمله علنی به ارزش های مذهبی چه بود؟
پاسخ: ۱- جایگزینی قوانین غربی به جای قوانین مذهبی ۲- محدود کردن روحانیون و مراسم عزاداری ۳- ممنوع کردن سوگواری امام حسین (ع) ۴-بر پا نمودن کارناوال های شادی ۵- تغییر کلاه و لباس ۶-تخریب مدارس و حوزه های علمیه ۷-رژه دسته های موزیک نظامیان در روز عاشورا ۸-برداشتن حجاب و رواج منکرات و کارهای خلاف شرع .

۳-رضا شاه استفاده از کلاه پهلوی و کلاه شاپو را چه زمانی انجام داد و قانون متحد شکل کردن لباس چه زمانی به تصویب رضا شاه با به رسید؟
پاسخ: رضا شاه با به کار گیری زور ابتدا کلاه پهلوی و کلاه شاپو را رواج داد و در دی ماه سال ،۱۳۰۷ قانون اجباری متحد شکل بودن لباس در ایران را با قید دو فوریت به تصویب مجلس هفتم رسانید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.