سوالات درس ۹ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات درس ۹ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات درس ۹ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات جغرافیا یازدهم / درس ۹

۱-  هر ناحیه ی سیاسی دارای چند رکن یا ضلع است؟
پاسخ: ۱ – فلمرو و فضای جغرافیایی
۲- سازه ی (ساختار) انسانی
۳- نظام مدیریت.

۲- منظور از ناحیه ی سیاسی چیست؟
پاسخ: به بخشی از سطح زمین گفته می شود که تحت مدیریت سیاسی یا فرمان روایی یک قدرت سیاسی باشد.

۳- قدرت یا مدیریت سیاسی ناحیه سیاسی بر عهده ی کیست؟
پاسخ: ممکن است متعلق به یک فرد، یک نهاد، یک سازمان، شورا یا حکومت باشد که اداره ی آن فضای جغرافیایی را بر عهده گرفته است.

۴- محدوده ی جغرافیایی یک ناحیه ی سیاسی چه میزان است؟
پاسخ: ناحیه ی سیاسی می تواند یک روستا، یک شهر، یک استان، یک کشور و حتی ناحیه ی وسیعی فراتر از یک کشور باشد.

۵- نواحی سیاسی با توجه به چه عواملی تقسیم می شوند؟
پاسخ: با توجه به مقیاس فضای جغرافیایی و نظام مدیریت که یک فضای جغرافیایی را اداره می کند.

۶- انواع نواحی سیاسی را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ – فروملی
۲- ملی
۳- فراملی (منطقه ای)
۴- ویژه.

۷- منظور از ناحیه ی سیاسی فروملی چیست؟
پاسخ: یک واحد جغرافیایی مانند روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان است که تحت مدیریت دهداری، شهرداری، بخش داری، فرمان داری و استان داری قرار دارد.

۸- منظور از ناحیه ی سیاسی ملی چیست؟
پاسخ: هر کشور مستقل که نظام حکومتی مستقلی دارد، یک ناحیه ی سیاسی ملی محسوب می شود.

۹- منظور از ناحیه ی سیاسی فراملی (منطقه ای) چیست؟
پاسخ: عبارت است از چند کشور که تحت اداره یک نظام مدیریت منطقه ای قرار گرفته اند، مانند اتحادیه اروپا

۱۰- ویژگی های اتحادیه ی اروپا را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – اتحادیه ی اروپا از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شده است
۲- این کشورها مستقل اند اما با هم متحد هستند و پذیرفته اند که از نظام مدیریت مشترکی تبعیت کنند
۳- کشورهای عضو این اتحادیه برای تحقق مدیریت مشترک، روستایی را برای شورا و مجلس قانون گذاری اروپا، بانک مرکزی اروپا و نظایر آن انتخاب می کنند
۴- کشورهای اتحادیه ی اروپا در امور سیاست خارجی، کشاورزی، تجارت، محیط زیست
و نظایر آن، از اصول و شیوه های مشترکی پیروی می کنند
۵- اغلب کشورهای اتحادیه اروپا یورو را به عنوان واحد پول مشترک پذیرفته اند
۶- برای تسهیل رفت و آمد مردم به برخی کشورهای عضو به منظور زندگی، کار، تحصیل یا سرمایه گذاری، اخذ روادید (ویزا بین این کشورها لغو شده است و افراد می توانند بر طبق پیمان «شنگن» آزادانه و بدون نیاز به روادید به این کشورها، سفر کنند.

۱۱- منظور از ناحیه ی سیاسی ویژه چیست؟
پاسخ: ناحیه ای است که نظام مدیریت مخصوص به خود دارد، مانند نواحی خود مختار و مناطق آزاد تجاری.

۱۲- منظور از نواحی خود مختار چیست؟
پاسخ: به استان ها یا ایالت هایی گفته می شود که به دلیل شرایط قومی و مذهبی و نظایر آن، از استقلال محدودی برخوردارند و در امور سیاست خارجی و دفاع، تابع حکومت مرکزی هستند.

۱۳- خود مختاری یعنی چه؟
پاسخ: استقلال محدود یک واحد سیاسی در اداره امور خود در داخل یک کشور است.

۱۴- نمونه هایی از نواحی خود مختار جهان را نام ببرید؟
پاسخ: نخجوان در جمهوری آذربایجان، بندر هنگ کنگ (چین) و کردستان در عراق.

۱۵- منظور از مناطق آزاد تجاری چیست مناطقی هستند که برخی قوانین و مقررات کشور در آن ها اجرا نمی شود برای مثال، اتباع خارجی می توانند بدون
پاسخ: اخذ روادید (ویزا) از قبل، به مناطق آزاد تجاری یک کشور وارد شوند و یا قوانین مالیاتی و گمرکی کشورها در مورد سرمایه گذاری در مناطق آزاد اجرا نمی شود.

۱۶- همه ی نواحی سیاسی دارای چند رکن اصلی هستند؟
پاسخ: ۱ -قلمرو و فضای جغرافیایی
۲- سازه ی انسانی
۳- نظام مدیریت.

۱۷- منظور از کانون ناحیه ی سیاسی چیست؟
پاسخ: هر ناحیه ی سیاسی کانونی دارد که محل تمرکز قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی از آن نقطه در سطح ناحیه ی سیاسی اعمال می شود.

۱۸- کانون نواحی سیاسی چه شهرهایی می باشند؟
پاسخ: همان پایتخت ها، مراکز ایالت ها و استان ها و شهرهای مهم ناحیه ای یا مقر سازمان های بین المللی هستند.

۱۹- منظور از فضای جغرافیایی ناحیه ی سیاسی چیست؟
پاسخ: هر ناحیه ی سیاسی فضای جغرافیایی را در بر می گیرد و نظام مدیریت، برای اداره بهتر امور، آن فضا را به واحد هایی تقسیم بندی کرده است. برای مثال فضای جغرافیایی کشور ما به استان، شهرستان و… تقسیم بندی شده است.

۲۰- خطوط مرزی ناحیه سیاسی نشان دهنده ی چیست؟
پاسخ: خطوط مرزی حد اعمال اراده ی سیاسی یک نظام مدیریت یا حکومت هستند. به عبارت دیگر، از آن حد به بعد، مدیریت و اراده ی سیاسی نهاد فرمان روایی، قابلیت اعمال و اجرا ندارند.

۲۱- چرا شهرستان و استان، ناحیه ی سیاسی محسوب می شود؟
پاسخ: زیرا هر کدام مرز مخصوص و محل تمرکز قدرتی دارند که اعمال اراده ی سیاسی در خارج از آن حیطه، قابلیت اجرا ندارد.

۲۲- مطالعه ی نواحی سیاسی از موضوعات کدام رشته ی جغرافیاست؟
پاسخ: جغرافیایی سیاسی.

۲۳- چرا عنوان جغرافیای سیاسی، از دو عنصر «جغرافیا» و «سیاست» ترکیب شده است؟
پاسخ: زیرا جغرافیا و فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی، تاثیر می گذارند و بر عکس، سیاست و تصمیم گیری های سیاسی نیز روی فضای جغرافیایی اثر می گذارند و آن ها را تغییر می دهند.

۲۴- جغرافیای سیاسی چیست؟
پاسخ: علم مطالعه ی کنش های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای تاثیر این دو بر یک دیگر را تحلیل می کند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۹ جغرافیا یازدهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۰ جغرافیا یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.