سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس نهم مطالعات سوم

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس نهم مطالعات سوم

سوالات مطالعات سوم ابتدایی / درس نهم :: مقررات خانه ی ما
۱- مقررات یعنی چه ؟
پاسخ: مقررات یعنی این که چه کارهایی انجام بدهیم چه کارهایی انجام ندهیم.

۲-مقررات به ما چه می گوید ؟
پاسخ: می گوید چه کار هایی را باید انجام دهیم و چه کار هایی را انجام ندهیم.

۳- معمولا چه مقرراتی در همه ی خانواده ها مشترک است ؟
پاسخ: احترام گذاشتن به یکدیگر، به موقع انجام دادن تکالیف، مرتب کردن وسایل شخصی

۴- اگر اعضای خانواده هر یک از این مقررات را رعایت نکنند چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: در خانه بی نظمی ایجاد می شود و آرامش خانواده از بین می رود.

۵- رعایت مقررات چه فایده ای دارد؟
پاسخ: باعث آرامش خانواده و ایجاد نظم می شودونیزکارها با سرعت و دقت انجام می گیرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.