سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۹ اجتماعی ششم

سوالات درس نهم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۹ اجتماعی ششم

سوالات متن مطالعات ششم / درس نهم : پیشرفت های علمی مسلمانان

۱- دین اسلام از کدام سرزمین طلوع کرد ؟
پاسخ: عربستان

۲- خط زمان نشان دهنده ی چیست ؟
پاسخ: خط زمان نشان می دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.

۳- پیامبر اسلام چه زمانی حکومت اسلامی را تشکیل دادند ؟
پاسخ: زمانی که از مکه به مدینه هجرت کردند. بعد از این هجرت بود که دین اسلام با استقبال بیشتری روبرو شد و گسترش یافت.

۴- پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان برای گسترش اسلام چه کردند؟
پاسخ: اسلام را در خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند. و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو اسلامی افزودند.
و بسیاری از کشورهای قدرتمند آن روز را به تصرف در آوردند.

۵- سده (قرن) را تعریف کنید.
پاسخ: به هر صد سال یک قرن یا یک سده می گویند.

۶- چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند؟
پاسخ: با گسترش اسلام مسلمانان تحت تاثیر قرآن و آموزه های دین اسلام در زمینه های مختلف پیشرفت کردند. آنها از بخش هایی از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان بر جای مانده بود نیز استفاده کردند و در پرتو دین اسلام آن ها را گسترش دادند و به تدریج سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند.

۷- در زمان گسترش اسلام چه پیشرفت ها ی علمی پدید آمد؟
پاسخ: در این دوره هنرمندان ,صنعتگران, دانشمندان, فیلسوفان و مهندسان زیادی ظهور کردند. و ابداعات و اختراعات مهمی پدید آوردند.

۸- بعد از رحلت پیامبر (ص) دین اسلام در چه قاره هایی گسترش یافت ؟
پاسخ: آسیا , اروپا, آفریقا

۹- در افریقا دین اسلام به کدام کشورها راه یافت ؟
پاسخ: مصر , لیبی, الجزایر

۱۰- نیمه ی اول و نیمه ی دوم یک قرن شامل چه سال هایی می شود؟
پاسخ: از سال یکم تا پنجاه نیمه ی اول قرن , از سال پنجاه و یکم تا صدم نیمه ی دوم قرن است.

۱۱- چرا در دوره ی اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند ؟
پاسخ: چون آنها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم استاد بودند.

۱۲- اسماعیل جزری در چه قرنی زندگی می کرد ؟ به چه علمی آشنایی داشت؟
پاسخ: در قرن ششم زندگی می کرد. معروف ترین مهندس مسلمان قرن ششم بود. وبه علم مکانیک آشنایی کامل داشت.

۱۳- اختراعات اسماعیل جزری را نام ببرید؟
پاسخ: جزری در کتاب خود پنجاه دستگاه را نام برده است. از جمله ساعت آبی , ساعت شمعی ,
دستگاه های خودکار برای ریختن آب و شستن دست و وضو, وسایل اندازه گیری خون, تلمبه, و ……………………

۱۴- چرخاب یا چرخ آبکشی در جهان به چه چیزی معروف است ؟ از آن چه استفاده ای می شود ؟
پاسخ: این چرخ چون توسط مسلمانان ایرانی ساخته شد به چرخ ایرانی معروف است. آن را در مسیر رودخانه نصب می شد و از آن برای آبیاری و آب کشی از چاه استفاده می کردند.

۱۵- دانشمندان ایرانی که در علم پزشکی شهرت داشتند را نام ببرید ؟
پاسخ: زکریای رازی و ابو علی سینا

۱۶- ابو علی سینا علاوه بر پزشکی به چه علومی آگاهی داشت ؟ و کتاب معروف او را نام ببرید ؟
پاسخ: او در ده سالگی تمام قرآن را آموخته بود. و ریاضی نیز می دانست. در پزشکی هم استاد بود.
مهم ترین کتابش در علم پزشکی قانون نام دارد که تا سال ها در دانشگاه های بزرگ اروپا تدریس می شد.

۱۷- رازی چگونه پزشکی بود ؟
پاسخ: او داروها را ابتدا روی حیوانات آزمایش می کرد. و در یکی از کتاب هایش به نقش غذا در سلامت و درمان بیماری ها نوشته است.

۱۸- کلمه ی شیمی از چه کلمه ای گرفته شده است ؟
پاسخ: کیمیا گری

۱۹- چه دانشمندانی در علم شیمی شهرت جهانی دارند؟
پاسخ: رازی که کاشف الکل بود؛ و جابر بن حیان

۲۰- ریاضی دانان معروف دوره اسلامی را نام ببرید.
پاسخ: خوارزمی و خیام این دانشمندان اعداد حل کردن مسائل ریاضی و شکل های هندسی, و مطالب جدیدی مطرح کردند.

۲۱- ستاره شناس بزرگ ایران را نام برده و کتاب های او در چه زمینه ای بود؟
پاسخ: ابوریحان بیرونی , علاوه بر نجوم در ریاضی , تاریخ و جغرافیا نیز مهارت داشت. او درباره ی تقویم و محاسبه ی سال و ماه و اندازه گیری حرکت ماه و سیارات و فاصله ی آنها کتاب های زیادی نوشت.

۲۲- چرا اغلب دانشمندان آن زمان کتاب های خود را به زبان عربی می نوشتند ؟
پاسخ: زیرا اغلب دانشمندان از مسلمانان اعراب بودند. و قرآن را نیز خوب می دانستند و از برکات قرآن بود که به این همه اختراعات و اکتشافات می رسیدند. همچنین زبان عربی , زبان علم در آن روز گار بوده است. و از این طریق افراد بیش تری در جهان کتاب
های آن ها را می توانستند مطالعه کنند.

۲۳- ابن سینا در چه قرنی به دنیا آمده است ؟
پاسخ: یعنی در نیمه ی دوم قرن چهارم

۲۴- زکریای رازی در سال ۲۵۱ هجری به دنیا آمده است , یعنی چه قرنی ؟
پاسخ: نیمه ی دوم قرن سوم

۲۵- در اروپا اسلام به چه کشورهایی راه یافت ؟
پاسخ: اسپانیا