سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس نهم مطالعات هفتم

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس نهم مطالعات هفتم

سوالات متن درس ۹ مطالعات هفتم

۱- هر مکان دارای چه ویژگی هایی است؟
پاسخ: دو نوع ویژگی های طبیعی و ویژگی های انسانی

۲- ویژگی های طبیعی یک مکان شامل چه مواردی است؟
پاسخ: شامل موقعیت جغرافیایی و نوع آب و هوا ناهمواری ها رودها پوشش گیاهی زندگی جانوری و غیره

۳ ویژگی های انسانی یک مکان شامل چه مواردی است؟
پاسخ: شامل تعداد جمعیت فعالیت های اقتصادی سواد زبان آثار تاریخی و غیره

۴- دانش جغرافیا چه کمکی به ما میکند؟
پاسخ: به ما کمک می کند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطه این دو را بفهمیم.

۵- جغرافی دان ها معمولاً کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
پاسخ: کار خودشان را با پرسش هایی درباره یک مکان آغاز می‌کنند و سپس درباره این پرسش‌ها تحقیق می‌کنند تا پاسخ آنها را پیدا کند.

۶- پرسش های جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می‌شود؟
پاسخ: با کلماتی مانند کجا چرا چگونه چه موقع چه کسانی.

۷- جغرافی‌دانان ازچه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می‌کنند؟
پاسخ: نقشه عکس کره جغرافیایی کتاب‌ها و فرهنگ نامه ها رایانه و اینترنت

۸- چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟
پاسخ: زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم نقشه ها محل دقیق پدیده‌های طبیعی مانند کوه رود جنگل و پدیده‌های انسانی مانند راه پل سد ها و غیره را نشان می دهد.

۹- چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید؟
پاسخ: نقشه ناهمواری ها نقشه تقسیمات کشوری استان ها نقشه راه ها نقشه گردشگری و اطلس ها

۱۰- نقشه را تعریف کنید؟
پاسخ: نقشه تصویری از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.

۱۱- مقیاس خطی چیست و چه کمکی به ما میکند؟
پاسخ: در زیر هر نقش خطی را مشاهده می‌کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید.

۱۲- فاصله بین نقطه الف تا نقطه ب بر روی نقش ۵ سانتیمتر است اگر یک سانتی‌متر این نقشه برابر با ۲۰۰ متر باشد فاصله این دو نقطه چقدر است؟
پاسخ: ۲۰۰*۵تقسیم بر ۱ = ۱۰۰۰یکم =۱۰۰۰متر

۱۳- انواع عکس های جغرافیایی را نام ببرید؟
پاسخ: عکس های معمولی عکس های هوایی تصاویر ماهواره ای

۱۴- عکس های معمولی را در جغرافیا بیان کنید؟
پاسخ: عکس های معمولی با دوربین از مناظر طبیعی شهرها خانه ها و فعالیت های انسانی گرفته می شوند.

۱۵- عکسهای هوایی را توضیح دهید؟
پاسخ: برای تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده می شود این عکسها با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته میشود

۱۶- تصاویر ماهواره ای را توضیح دهید؟
پاسخ: تصاویر ماهواره‌ای توسط ماهواره‌ها تهیه و به زمین فرستاده می‌شوند از این تصاویر نیز اطلاعات زیادی درباره مکان‌ها به دست می‌آوریم.

۱۷- کره جغرافیایی چیست؟
پاسخ: کره جغرافیایی نمونه کوچکی از کره زمین است که می‌توان شکل واقعی بخش‌های مختلف سیاره زمین را روی آن مشاهده کرد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.