سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۹ : راه ها و حمل و نقل(۲)

۱- قطارها ممکن است …مسافربری… یا مخصوص …حمل بار… باشند.

۱- راه آهن سراسری ایران به بندر …ترکمن… در کناره ی دریای خزر مربوط می شود.

۲- به کسی که قطار را هدایت می کند …راهبر قطار… یا …لوکوموتیوران… می گویند.

۳- امروزه با استفاده از …رایانه… و …سامانه ی موقعیت یاب جهانی(جی پی اس)… به راحتی می توانیم مسیرها و فاصله ی مسیرها را در دریا پیدا کنیم.

۴- بخش عمده ی صادرات و واردات کشور ما از طریق …بندرها… و به وسیله ی …کشتی ها… صورت می گیرد.

۵- هدایت هواپیما را …خلبان… و …کمک خلبان… به عهده دارند.

۶- پروازهای خارجی از فرودگاه …بین المللی… انجام می شود.

۷- کشور ما از …شمال… و …جنوب… به دریا راه دارد.

۸- چرا راهبر قطار برای تعیین مسیر از طریق شبکه ی بی سیم با مرکز در تماس است؟
جواب: زیرا اگر مانعی بر سر راه قطار باشد نمی تواند ناگهانی و در همان لحظه قطار را متوقف کند.

۹- خوبی ها و بدی های حمل و نقل از طریق راه آهن (قطار) را بنویسید.
خوبی ها : ۱- هم مسافر و هم کالا جابه جا می کند ۲- حمل بارهای سنگین با قطار باربری ارزان تر است. ۳- مسافر و کالای بیش تری می تواند جابه جا کند.
بدی ها : ۱- سرعت زیادی ندارد. ۲- همه ی شهرها خطوط راه آهن ندارند.

۱۰- حمل و نقل با کشتی چه مزایا و معایبی دارد؟
مزایا (خوبی) : ۱- بسیار ارزان است ۲- برای حمل کالاهای سنگین مناسب است.
معایب (بدی) :۱- خیلی آهسته حرکت می کند. ۲- همه ی کشورها به دریا دسترسی ندارند.

۱۱- حمل و نقل هوایی چه مزایا و معایبی دارد؟
مزایا (خوبی) : ۱- سرعت زیاد داردو مسافت های طولانی را در مدت زمان کمی طی می کند.
معایب (بدی) : ۱- هزینه ی مسافرت باآن زیاد است. ۲- همه ی شهرها خطوط هوایی ندارند. ۳- مناسب کالاهای سنگین نیست.

۱۲- راه آهن سراسری ایران به کدام بندرها در کناره ی دریای خلیج فارس مربوط می شود؟
جواب: بندر خرمشهر – بندر عباس –بندر امام خمینی

۱۳- بندر چه جایی است؟
جواب: جایی در کنار دریاست که کشتی ها در آن جا توقف و بارگیری می کنند یا بار خود را تخلیه می کنند.

۱۴- به کسی که کشتی را هدایت می کنند چه می گویند؟
جواب: ناخدا یا کاپیتان

۱۵- ناخدای کشتی چه وظایفی را بر عهده دارد؟
جواب: ۱- کشتی را از مسیرهای مشخص شده ی روی نقشه هدایت می کند.
۲- مدیریت افرادی را که در کشتی کار می کنند ، به عهده دارد.
۳- باید روحیه ی قوی داشته باشد تا در شرایطی مثل توفان بتواند با آرامش کشتی و مسافران را نجات دهد.

۱۶- چرا حرکت در مسیر قطار خطرناک است؟
جواب: زیرا راهبر نمی تواند ناگهانی و در لحظه قطار را متوقف کند. یعنی پس از این که راهبر ترمز را می کشد ، قطار ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر جلو می رود و بعد به طور کامل متوقف می شود.

۱۷- صادرات ایران را نام ببرید.
جواب: قالی – خشکبار – پتروشیمی – نفت و گاز – مس – محصولات کشاورزی

۱۹- خلبان قبل از پرواز چه کارهایی را انجام می دهد؟
جواب: ۱- مقدار سوخت هواپیما و سیستم ایمنی را بررسی می کند.
۲– از شرایط آب و هوایی مسیر خود آگاه می شود و با هماهنگی برج مراقبت پرواز می کند.

برای مطالعه بیشتر این درس میتوانید سوالات سری دوم را نیز بخوانید

سری دوم سوالات درس ۹ مطالعات پنجم

۱ -راه آهن سراسری ایران به کدام بندر در کنار دریای خزر مربوط می شود؟
جواب: بندر ترکمن

۲ -قطارها ممکن است مسافربری یا مخصوص حمل بار باشند

۳ -لوکوموتیوران کیست؟
جواب: به کسی که قطار را هدایت می کند راهبر قطار یا لوکوموتیوران می گویند

۴ -تعداد لوکوموتیورانان در مسیرها چکونه است؟
جواب: در مسیرهای کوتاه دو راهبر و در مسیرهای طولانی چندین راهبر قطار را هدایت می کنند

۵ -راهبر قطار چرا و چگونه با مرکز در تماس است؟
جواب: راهبر برای تعیین مسیر با شبکه بی سیم با مرکز در ارتباط است زیرا اگر مانعی بر سر راه قطار باشد راهبر نمی تواند ناگهانی و در همان لحظه قطار را متوقف کند و حتی اگر پس از اینکه راهبر ترمز را می کشد قطار ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر جلو می رود و بعد به طور کامل متوقف می شود

۶ -راه آهن ایران علاوه بر حمل مسافران کار جابجایی کالاها را هم انجام می دهد

۷ -حمل بار با قطارهای باربری ارزان تر تمام می شود و قطار در مقایسه با کامیون مقدار بیشتری کالا را جابجا می کند

۸ -راه آهن سراسری ایران به کدام بندر در کناره خلیج فارس مربوط می شود؟
جواب: خرمشهر و بندرعباس و بندر امام خمینی

۹ -سنگ های کدام معادن به وسیله قطار به کارخانه های ذوب آهن می رسند؟
جواب: سنگ معدن های چادر ملو و بافق

۱۰ -حمل و نقل آبی در کشور ما چگونه است؟
جواب: کشور ما از شمال و جنوب به دریا راه دارد و ما می توانیم از راه دریا با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم

۱۱ -حمل و نقل با کشتی و از راه دریا بسیار ارزان است

۱۲ -کشتی ها برای حمل و نقل چه ویژگی دارند؟
جواب: برای حمل کالاهای سنگین بسیار مناسب اند ولی خیلی آهسته حرکت می کنند

۱۳ -همه کشورها به دریا دسترسی ندارند

۱۴ -ناخدا کیست؟
جواب: به کسی که کشتی را هدایت می کند ناخدا یا کاپیتان می گویند

۱۵ -وظیفه ناخدا چیست؟
جواب: ناخدا می تواند کشتی را از مسیرهای مشخص شده روی نقشه هدایت کند. او همچنین مدیریت افرادی را که در کشتی کار می کنند بر عهده دارد

۱۶ -روحیه ناخدا چگونه باید باشد؟
جواب: ناخدا باید روحیه قوی داشته باشد تا در شرایطی مثل توفان بتواند با آرامش کشتی و سرنشیان را نجات دهد

۱۷ -بخش عمده ی صادرات و واردات کشور ما از چه طریق است؟
جواب: از طریق بندرها و بوسیله کشتی

۱۸ -بندر را تعریف کنید؟
جواب: جایی در کنار دریاست که کشتی در آنجا توقف و بارگیری می کنند یا بار خود را تخلیه می کنند

۱۹ -چگونه کالاهایی به سایر کشورها وارد یا صادر می شود؟
جواب: راه آهن و راه های جاده ای ما به راه های کشورهای همسایه متصل اند و از این طریق کالاهایی به سایر کشورها صادر یا وارد می شود

۲۰ -امروز با استفاده از چه چیزهایی می توانیم مسیرها و فاصله آنها را در دریاها پیدا کنیم؟
جواب: با استفاده از رایانه و سامانه موقعیت یاب جهانی یا جی پی اس

۲۱ -امروزه همه نواحی و کشورهای جهان برای رفع نیازهای خود به هم وابسته اند

۲۲ -در کشورما چه موادی صادر و وارد می شود؟
جواب: بعضی مواد اولیه و کالاها مانند قلی و خشکبار و پتروشیمی و گاز و نفت و مس و محصولات کشاورزی صادر می شود و بعضی کالاها وارد می شود مانند کاغذ و وسایل برقی و ماشین آلات و دارو

۲۳ -بخش عمده صادرات و واردات کشور ما از کجا انجام می شود؟
جواب: از طریق بندرها و بوسیله کشتی

۲۴ -حمل و نقل هوایی به وسیله کدام وسیله است و چه مزایا و معایبی دارد؟
جواب: هواپیما برای حمل مسافر و کالاهای سبک بسیار مناسب است زیرا سرعت زیادی دارد و مسافت های طولانی را در مدت کمی طی می کند ولی هزینه مسافرت با آن زیاد است

۲۵ -هدایت هواپیما به عهده کیست؟
جواب: خلبان و کمک خلبان

۲۶ -خلبان دوره های آموزشی خاصی را گذرانده است و گواهی نامه خلبانی دارد

۲۷ -خلبان قبل از پرواز چه وظایفی دارد؟
جواب: خلبان قبل از پرواز مقدار سوخت هواپیما و سیستم ایمنی آن را بررسی می کند و از شرایط آب و هوایی مسیر خود آگاه می شود و با هماهنگی برج مراقبت پرواز را انجام می دهد

۲۸ -با هواپیما می توانیم به بعضی از شهرهای داخل یا خارج از کشور سفر کنیم

۲۹ -پرواز های خارجی در کجا انجام می شود؟
جواب: بعضی از شهرها فرودگاه بین المللی دارند و پرواز های خارجی از این فرودگاه ها انجام می شود