سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس نهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۹ : راه ها و حمل و نقل(۲)

توجه فایل PDF روی کتاب و سوال و جواب به انتهای سوالات اضافه شد! 

۱- قطارها ممکن است …مسافربری… یا مخصوص …حمل بار… باشند.

۱- راه آهن سراسری ایران به بندر …ترکمن… در کناره ی دریای خزر مربوط می شود.

۲- به کسی که قطار را هدایت می کند …راهبر قطار… یا …لوکوموتیوران… می گویند.

۳- امروزه با استفاده از …رایانه… و …سامانه ی موقعیت یاب جهانی(جی پی اس)… به راحتی می توانیم مسیرها و فاصله ی مسیرها را در دریا پیدا کنیم.

۴- بخش عمده ی صادرات و واردات کشور ما از طریق …بندرها… و به وسیله ی …کشتی ها… صورت می گیرد.

۵- هدایت هواپیما را …خلبان… و …کمک خلبان… به عهده دارند.

۶- پروازهای خارجی از فرودگاه …بین المللی… انجام می شود.

۷- کشور ما از …شمال… و …جنوب… به دریا راه دارد.

۸- چرا راهبر قطار برای تعیین مسیر از طریق شبکه ی بی سیم با مرکز در تماس است؟
جواب: زیرا اگر مانعی بر سر راه قطار باشد نمی تواند ناگهانی و در همان لحظه قطار را متوقف کند.

۹- خوبی ها و بدی های حمل و نقل از طریق راه آهن (قطار) را بنویسید.
خوبی ها : ۱- هم مسافر و هم کالا جابه جا می کند ۲- حمل بارهای سنگین با قطار باربری ارزان تر است. ۳- مسافر و کالای بیش تری می تواند جابه جا کند.
بدی ها : ۱- سرعت زیادی ندارد. ۲- همه ی شهرها خطوط راه آهن ندارند.

۱۰- حمل و نقل با کشتی چه مزایا و معایبی دارد؟
مزایا (خوبی) : ۱- بسیار ارزان است ۲- برای حمل کالاهای سنگین مناسب است.
معایب (بدی) :۱- خیلی آهسته حرکت می کند. ۲- همه ی کشورها به دریا دسترسی ندارند.

۱۱- حمل و نقل هوایی چه مزایا و معایبی دارد؟
مزایا (خوبی) : ۱- سرعت زیاد داردو مسافت های طولانی را در مدت زمان کمی طی می کند.
معایب (بدی) : ۱- هزینه ی مسافرت باآن زیاد است. ۲- همه ی شهرها خطوط هوایی ندارند. ۳- مناسب کالاهای سنگین نیست.

۱۲- راه آهن سراسری ایران به کدام بندرها در کناره ی دریای خلیج فارس مربوط می شود؟
جواب: بندر خرمشهر – بندر عباس –بندر امام خمینی

۱۳- بندر چه جایی است؟
جواب: جایی در کنار دریاست که کشتی ها در آن جا توقف و بارگیری می کنند یا بار خود را تخلیه می کنند.

۱۴- به کسی که کشتی را هدایت می کنند چه می گویند؟
جواب: ناخدا یا کاپیتان

۱۵- ناخدای کشتی چه وظایفی را بر عهده دارد؟
جواب: ۱- کشتی را از مسیرهای مشخص شده ی روی نقشه هدایت می کند.
۲- مدیریت افرادی را که در کشتی کار می کنند ، به عهده دارد.
۳- باید روحیه ی قوی داشته باشد تا در شرایطی مثل توفان بتواند با آرامش کشتی و مسافران را نجات دهد.

۱۶- چرا حرکت در مسیر قطار خطرناک است؟
جواب: زیرا راهبر نمی تواند ناگهانی و در لحظه قطار را متوقف کند. یعنی پس از این که راهبر ترمز را می کشد ، قطار ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر جلو می رود و بعد به طور کامل متوقف می شود.

۱۷- صادرات ایران را نام ببرید.
جواب: قالی – خشکبار – پتروشیمی – نفت و گاز – مس – محصولات کشاورزی

۱۹- خلبان قبل از پرواز چه کارهایی را انجام می دهد؟
جواب: ۱- مقدار سوخت هواپیما و سیستم ایمنی را بررسی می کند.
۲– از شرایط آب و هوایی مسیر خود آگاه می شود و با هماهنگی برج مراقبت پرواز می کند.

برای مطالعه بیشتر این درس میتوانید سوالات سری دوم را نیز بخوانید

سری دوم سوالات درس ۹ مطالعات پنجم

۱ -راه آهن سراسری ایران به کدام بندر در کنار دریای خزر مربوط می شود؟
جواب: بندر ترکمن

۲ -قطارها ممکن است مسافربری یا مخصوص حمل بار باشند

۳ -لوکوموتیوران کیست؟
جواب: به کسی که قطار را هدایت می کند راهبر قطار یا لوکوموتیوران می گویند

۴ -تعداد لوکوموتیورانان در مسیرها چکونه است؟
جواب: در مسیرهای کوتاه دو راهبر و در مسیرهای طولانی چندین راهبر قطار را هدایت می کنند

۵ -راهبر قطار چرا و چگونه با مرکز در تماس است؟
جواب: راهبر برای تعیین مسیر با شبکه بی سیم با مرکز در ارتباط است زیرا اگر مانعی بر سر راه قطار باشد راهبر نمی تواند ناگهانی و در همان لحظه قطار را متوقف کند و حتی اگر پس از اینکه راهبر ترمز را می کشد قطار ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر جلو می رود و بعد به طور کامل متوقف می شود

۶ -راه آهن ایران علاوه بر حمل مسافران کار جابجایی کالاها را هم انجام می دهد

۷ -حمل بار با قطارهای باربری ارزان تر تمام می شود و قطار در مقایسه با کامیون مقدار بیشتری کالا را جابجا می کند

۸ -راه آهن سراسری ایران به کدام بندر در کناره خلیج فارس مربوط می شود؟
جواب: خرمشهر و بندرعباس و بندر امام خمینی

۹ -سنگ های کدام معادن به وسیله قطار به کارخانه های ذوب آهن می رسند؟
جواب: سنگ معدن های چادر ملو و بافق

۱۰ -حمل و نقل آبی در کشور ما چگونه است؟
جواب: کشور ما از شمال و جنوب به دریا راه دارد و ما می توانیم از راه دریا با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم

۱۱ -حمل و نقل با کشتی و از راه دریا بسیار ارزان است

۱۲ -کشتی ها برای حمل و نقل چه ویژگی دارند؟
جواب: برای حمل کالاهای سنگین بسیار مناسب اند ولی خیلی آهسته حرکت می کنند

۱۳ -همه کشورها به دریا دسترسی ندارند

۱۴ -ناخدا کیست؟
جواب: به کسی که کشتی را هدایت می کند ناخدا یا کاپیتان می گویند

۱۵ -وظیفه ناخدا چیست؟
جواب: ناخدا می تواند کشتی را از مسیرهای مشخص شده روی نقشه هدایت کند. او همچنین مدیریت افرادی را که در کشتی کار می کنند بر عهده دارد

۱۶ -روحیه ناخدا چگونه باید باشد؟
جواب: ناخدا باید روحیه قوی داشته باشد تا در شرایطی مثل توفان بتواند با آرامش کشتی و سرنشیان را نجات دهد

۱۷ -بخش عمده ی صادرات و واردات کشور ما از چه طریق است؟
جواب: از طریق بندرها و بوسیله کشتی

۱۸ -بندر را تعریف کنید؟
جواب: جایی در کنار دریاست که کشتی در آنجا توقف و بارگیری می کنند یا بار خود را تخلیه می کنند

۱۹ -چگونه کالاهایی به سایر کشورها وارد یا صادر می شود؟
جواب: راه آهن و راه های جاده ای ما به راه های کشورهای همسایه متصل اند و از این طریق کالاهایی به سایر کشورها صادر یا وارد می شود

۲۰ -امروز با استفاده از چه چیزهایی می توانیم مسیرها و فاصله آنها را در دریاها پیدا کنیم؟
جواب: با استفاده از رایانه و سامانه موقعیت یاب جهانی یا جی پی اس

۲۱ -امروزه همه نواحی و کشورهای جهان برای رفع نیازهای خود به هم وابسته اند

۲۲ -در کشورما چه موادی صادر و وارد می شود؟
جواب: بعضی مواد اولیه و کالاها مانند قلی و خشکبار و پتروشیمی و گاز و نفت و مس و محصولات کشاورزی صادر می شود و بعضی کالاها وارد می شود مانند کاغذ و وسایل برقی و ماشین آلات و دارو

۲۳ -بخش عمده صادرات و واردات کشور ما از کجا انجام می شود؟
جواب: از طریق بندرها و بوسیله کشتی

۲۴ -حمل و نقل هوایی به وسیله کدام وسیله است و چه مزایا و معایبی دارد؟
جواب: هواپیما برای حمل مسافر و کالاهای سبک بسیار مناسب است زیرا سرعت زیادی دارد و مسافت های طولانی را در مدت کمی طی می کند ولی هزینه مسافرت با آن زیاد است

۲۵ -هدایت هواپیما به عهده کیست؟
جواب: خلبان و کمک خلبان

۲۶ -خلبان دوره های آموزشی خاصی را گذرانده است و گواهی نامه خلبانی دارد

۲۷ -خلبان قبل از پرواز چه وظایفی دارد؟
جواب: خلبان قبل از پرواز مقدار سوخت هواپیما و سیستم ایمنی آن را بررسی می کند و از شرایط آب و هوایی مسیر خود آگاه می شود و با هماهنگی برج مراقبت پرواز را انجام می دهد

۲۸ -با هواپیما می توانیم به بعضی از شهرهای داخل یا خارج از کشور سفر کنیم

۲۹ -پرواز های خارجی در کجا انجام می شود؟
جواب: بعضی از شهرها فرودگاه بین المللی دارند و پرواز های خارجی از این فرودگاه ها انجام می شود

 

سوالات متن روی کتاب PDF
1.4MB
جزوه نکات و سوال و جواب
0.3MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۰ مطالعات پنجم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس هشتم مطالعات پنجم استفاده نمایید.