سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس نهم مطالعات چهارم

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس نهم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۹ :: نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

۱- با شروع چه کاری انسان ها یک جانشین شدند؟
پاسخ: کشاورزی

۲- چرا در گذشته همه‌ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند؟
پاسخ: با رواج کار کشاورزی مواد غذایی کافی تولید و حتی ذخیره میشد. در نتیجه همه افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند.

۳- با رواج کشاورزی مردم به چه کارهای دیگری مشغول شدند؟
پاسخ: عده ای از مردم به کارهای دیگری مثل ساختن ابزارهای کشاورزی و قایق و نیز داد و ستد مشغول بودند.

۴- تقسیم کار در زندگی انسانها چه موقع و چگونه بهوجود آمدند؟
پاسخ: با رواج کشاورزی، غذا به اندازهی کافی برای همه تولید و ذخیره میشد و دیگر همه‌ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند؛ بنابراین، عده ای از مردم به کارهای دیگر رو آوردند. برای مثال، عده ای به ساختن ابزار کشاورزی، قایق و مانند اینها مشغول شدند و بعضی هم به داد و ستد پرداختند.

۵- در زمانهای قدیم انسانها چگونه داد و ستد میکردند؟
پاسخ: از راه مبادله‌ی کالا به کالا

۶- داد و ستد بهصورت مبادله‌ی کالا به کالا چگونه بود؟
پاسخ: برای مثال، اگر کشاورزی بیشتر از مصرف خود و خانوادهاش گندم داشت، مقداری از آن را به کسی که ابزارهای کشاورزی میساخت یا ظرفهای سفالی تولید می کرد، میداد و وسیلهای را که به آن نیاز داشت، میگرفت.

۷- داد و ستد بهصورت مبادله‌ی کالا به کالا چه مشکلاتی را به وجود میآورد؟
پاسخ: ۱) بایستی کسی را پیدا میکردند تا کالای او را نیاز داشته باشند
۲) افراد راضی به معامله باشند
۳) برابری و ارزش یکسان کالاها و…

۸- برای حل مشکلات مبادله‌ی کالا به کالا چه چیزی اختراع شد؟
پاسخ: پول (سکه)

۹- تمدن های بزرگ چگونه به وجود آمد؟
پاسخ: با پیدایش شهرهای بزرگ، تمدن های بزرگ به وجود آمدند.

۱۰- در گذشته، اداره‌ی سرزمینها به عهده‌ی چه کسی بود؟
پاسخ: فرمانروایان

۱۱- فرمانروایان برای برقراری نظم در سرزمین خود چه کار میکردند؟
پاسخ: قانون وضع میکردند.

۱۲- فرمانروایان برای وسیع کردن قلمرو حکومت خود چه میکردند؟
پاسخ: به سرزمینهای دیگر حمله و آنها را تصرف میکردند.

۱۳- چگونه زمینه برای اختراع خط فراهم شد؟
پاسخ: رونق داد و ستد و نیاز انسان به نوشتن قرارداد ها و نگه داشتن بعضی اطلاعات، زمینه را برای اختراع خط فراهم کرد.

۱۴- ویژگیهای تمدن را نام ببرید.
پاسخ: آثار هنری، خط، حکومت و فرمانروا، داد و ستد، عقاید مذهبی، قانون و مقررات، تقسیم کار و مهارت در کارها

۱۵- همزمان با پیدایش تمدنهای باستانی در ایران، در کجا تمدنهای دیگری پدید آمدند؟
پاسخ: در سرزمین بین النهرین (بین رود دجله و فرات)

۱۶- چند تمدن را نام ببرید و هر یک در کنار کدام رودها پدید آمدهاند؟
پاسخ: تمدن :آشور، بابل، مصر و سومر
ـ آشور در کنار رود دجله، بابل در کنار رود بینالنهرین، سومر در کنار رود کارون، مصر در کنار رود نیل

۱۷- دو تمدن باستانی را که در گذشته های دور در ایران پدید آمدند و از بین رفتند، نام ببرید.
پاسخ: شهر سوخته، جیرفت

۱۸- تمدن ایلام چه زمانی و در کجا به وجود آمد؟
پاسخ: حدود چهار تا پنج هزار سال پیش در ناحیه ای که امروز خوزستان نام دارد.

۱۹- تمدن ایلام کنار کدام رود به وجود آمد؟
پاسخ: رود کارون

۲۰- تمدن ایلام در محدوده‌ی کدام استان امروزی ایران پدید آمد؟
پاسخ: خوزستان

۲۱- در زمان تمدن ایلام، چه شهری پایتخت بود؟
پاسخ: شوش

۲۲- در دوره‌ی تمدن، شغل مردم ایلام چه بود؟
پاسخ: مردم ایلام به کشاورزی، دامداری، فلز کاری، سفالگری، نجاری، مجسمه سازی، تجارت و … مشغول بودند.

۲۳- یکی از بناهای به جا مانده از شهر شوش در زمان تمدن را نام ببرید.
پاسخ: پرستشگاه چُغاز نبیل

۲۴- پرستشگاه چُغاز نبیل در کدام شهر قرار دارد؟
پاسخ: شوش

۲۵- چگونه میتوان پی برد که ایلامی ها از خط میخی استفاده میکردند؟
پاسخ: از لوح های گلی به جا مانده از آن روزگار

۲۶- ایلامی ها از خط میخی استفاده میکردند.

۲۷- ایلامی ها پیش از خط میخی از چه خط ی استفاده میکردند؟
پاسخ: خط تصویری

۲۸- خط تصویری چگونه بود؟
پاسخ: برای نوشتن هر چیز شکل آن را میکشیدند.

دانلود سوالات تایپی کتاب مطالعات چهارم PDF
0.8MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۰ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس هشتم مطالعات چهارم استفاده نمایید.