سوالات درس ۱ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۱ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل اول علوم هفتم

سوالات درس ۱ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل اول علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم /

فصل ۱

۱ـ یک فناوری نام برده و یک ضرر و فایده آن را نام بنویسید.
جواب: خودرو ـ آلودگی دارد. سهولت در حمل ونقل.

۲ ـ شما چه تعریفی از علوم دارید؟
جواب: یکی از دانستنی های انسان است که با استفاده از آن به حل مسائل علمی و عملی می پردازد.

۳ ـ مهمترین نکته در علوم چیست؟
جواب: سوال کردن و یافتن جواب.

۴ ـ فناوری یعنی چه؟
جواب: یعنی تبدیل علم به عمل.

۵ ـ علوم تجربی به چند شاخه تقسیم شده است؟ نام ببرید.
جواب: چهار شاخه . فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ، زمین شناسی.

۶ ـ زهرا و مریم می خواهند به وسیله یک آزمایش حل شدن سه ماده ی : شکر ، سدیم کلرید )نمک خوراکی( وبراده ی آهن را درآب بررسی کنند. در دو بطری آب شیر و در دیگری آب داغ میریزند. آیا می توانند به نتیجه ی درستی برسند؟ چرا؟
جواب: خیر زیرا باید دمای هر دو بطری آب یکسان باشد.

۷ ـ بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی ما چیست؟
جواب: طراحی و انجام آزمایش وانجام آزمایش و توجه به نتایج آن.

۸ ـ فرضیه چیست؟
جواب: پاسخ احتمالی به پرسش یا پرسش های اولیه همان فرضیه است.

۹ ـ با یادگیری دانش و پرورش مهارت ، میتوانیم به حل مسائل بپردازیم.

۱۰ ـ سد کرخه ، بزگترین سد رسی خاورمیانه است.

۱۱ ـ فعالیت مشترک همه ی دانشمندان و متخصصان با یکدیگر چه نتیجه ای دارد؟
جواب: پیشرفت سریع علم.

۱۲ ـ چند مورد از موفقیت های متخصصان ایرانی را نام ببرید.
جواب: سد کرخه، پهپاد ، داروهای زیست فناوری، گوساله بِنیانا.

۱۳ ـ پیش بینی را تعریف کنید.
جواب: به پیش بینی نتایج آزمایش پیش بینی می گویند.

۱۴ ـ جدول زیر را کامل کنید.

خودرونیرو گاه هسته ای
عیبآلودگی دارد آلودگی دارد
فایدهحمل و نقل انرژی زیادی دارد

 

۱۵ـ مشاهده یعنی چه؟
جواب: به کار گیری حواس پنجگانه برای جمع آوری اطلاعات.

۱۶ ـ مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید.
جواب: ۱-مشاهده ۲- پرسش یا مسئله ۳-فرضیه ۴-آزمایش ۵-نتیجه گیری ۶ -نظریه

۱۷ ـ متخصصان علوم تجربی چگونه علوم را توسعه بخشیدند؟
جواب: به وسیله ی تفکر، تجربه و به کار بستن مهارت های گوناگون.

صحیح با غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.
۱۸ـ ساخت هوا پیما نمونه ای از تبدیل علم به عمل است. درست
۱۹ ـ نمک در آب حل می شود. درست
۲۰-اختراع و استفاده از اینترنت در دنیای امروزی هیچ عیبی ندارد. غلط

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۲ علوم هفتم استفاده نمایید.