سوالات درس ۱۲ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۱۲ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل دوازدهم علوم هفتم

سوالات درس ۱۲ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل دوازدهم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم /

فصل ۱۲
۱ ـ در چه صورت ارزش غذایی یک خوراک بیشتر است؟
جواب: در صورتی که مواد مغذی آن بیشتر باشد.

۲ ـ ید در چه موادی یافت می شود؟
جواب: غذا های در یایی.

۳ ـ نقش ید در بدن را بنویسید.
جواب: تنظیم فعالیت های یاخته و رشد بدن.

۴ ـ سدیم در چه مواد غذایی یافت می شود؟
جواب: در همه مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات.

۵ ـ یکی از علایم کم خونی کمبود آهن است.

۶ ـ ویتامین های محلول در آب را نام ببرید.
جواب: B-C

۷ ـ ویتامین های محلول در چربی را نام ببرید.
جواب: A-D-K

۸ ـ ویژگی ویتامین های محلول در آب را نام ببرید.
جواب: دربدن ذخیره نمی شوند و مقدار اضافی آن توسط ادرار دفع می شود.

۹ ـ ویتامین ها به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند. نام ببرید.
جواب: ۱ـ محلول در آب ۲ـ محلول در چربی.

۱۰ ـ چند ماده غذایی نام ببرید که آمینو اسید ضروری دارد.
جواب: شیر و تخم مرغ

۱۱ ـ جنس تار عنکبوت ، پرِ پرندگان و مو پروتئین است.

۱۲ ـ برای ساخت بافت ماهیچه ای به پروتئین نیاز داریم.

۱۳ ـ ازبین چربی جانوری و گیاهی کدام مفید تر است؟
جواب: گیاهی

۱۴ ـ چند چربی گیاهی را نام ببرید.
جواب: روغن زیتون – کنجد – ذرت – آفتاب گردان.

۱۵ ـ چند چربی جانوری را نام ببرید.
جواب: گوشت – شیر – تخم مرغ.

۱۶ ـ کوهان شتر از چه ماده ای درست شده ؟
جواب: چربی.

۱۷ ـ کربوهیدرات چیست؟
جواب: گروهی از مواد مغذی که انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کند.

۱۸ ـ دو گروه کربو هیدرات نام ببرید .
جواب: مرکب و ساده .

۱۹ ـ نشاسته چیست ؟
جواب: نوعی کربوهیدرات مرکب است که از کنار هم قرار گرفتن گلوکز ساخته می شود.

۲۰ ـ چند مواد مغذی مهم در خوراکی ها را نام ببرید .
جواب: پروتئین – ویتامین- کربوهیدرات – لیپید – مواد معدنی .

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۲ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۱۳ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس یازدهم علوم هفتم استفاده نمایید.