سوالات درس ۱۳ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۱۳ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل سیزدهم علوم هفتم

سوالات درس ۱۳ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل سیزدهم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم /

فصل ۱۳

۱ ـ انواع دندانها در انسان را نام ببرید.
جواب: ۱ ـ پیش ۲ ـ نیش ۳ ـ آسیای کوچک ۴ ـ آسیای بزرگ.

۲ ـ تعداد دندان در انسان بزرگسال ۳۲ عدد است.

۳ ـ از هر نوع دندان به چه تعداد وجود دارد؟
جواب: ۸پیش ـ ۴ نیش ـ ۸ آسیای کوچک ـ ۱۲ آسیای بزرگ.

۴ ـ قسمت های مختلف تاج دندان را نام ببرید.
جواب: عاج – مینا – مغز.

۵ ـ بزاق دهان دارای آب و آنزیم است.

۶ ـ آنزیم چیست؟
جواب: آنزیم ها مولکول هایی اند که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند.

۷ ـ خوردن شیرینی زیاد چه اثری بر دندان دارد؟
جواب: موجب از بین رفتن مینای دندان می شود و دندان از بین میرود.

۸ ـ وظیفه اپی گلوت را بنویسید .
جواب: هنگام بلع نای را می بندد.

۹ـ وظیفه سلول های پوششی معده را بنویسید.
جواب: ترشح شیره گوارشی.

۱۰ ـ شیره گوارشی معده شامل آنزیم و اسید است.

۱۱ ـ مدت توقف غذا در معده به چه چیزی بستگی دارد؟
جواب: نوع غذایی که خورده ایم .

۱۲ ـ لاکتوز چیست؟
جواب: به قند موجود در شیر لاکتوز می گویند.

۱۳ـ دو ویتامین B و K توسط باکتری روده ی بزرگ ساخته می شوند.

۱۴ ـ وظیفه کبد را بنویسید.
جواب: ساختن کیسه صفرا

۱۵ ـ غذا های چرب مدت بیشتری در معده می مانند.

۱۶ ـ روده باریک محل نهایی گوارش غذا است.

۱۷ ـ امروزه از آنزیم در صنعت استفاده میکنند. برای مثال افزودن آنزیم به پودر ماشین های لباس شویی.

۱۸ ـ بیشتر آنزیم های باریک روده در پانکراس تولید می شود.

۱۹ ـ هنگام بلع فقط راه ورود به مری باز است.

۲۰ ـ دیوار لوله گوارش از بافت پوششی و پیوندی و ماهیچه ای ساخته شده است.

سوالات متن علوم هفتم درس ۱۳ (مولایی)
0.3MB
هایلایت کتاب علوم هفتم درس ۱۳ (بفهر)
2.2MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۳ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۱۴ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس دوازدهم علوم هفتم استفاده نمایید.