سوالات فصل ۲ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۲ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس دوم

سوالات فصل ۲ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس دوم

سوالات متن علوم نهم /

توجه: فایل PDF سوالات متن علوم نهم انتهای مطلب قرار داده شده است.

۱- اتم ها به روش های گوناگون با هم ترکیب میشوند، ………. و ………. را ایجاد میکنند.
جواب: یون ها، مولکول ها

۲- بیشتر عنصرها در طبیعت به حالت ……….  یافت نمیشوند، بلکه به حالت ………. وجود دارند.
جواب:  آزاد (عنصری)، ترکیب

۳- ویژگی مواد به ………. آن ها بستگی دارد.
جواب:  نوع ذره های سازنده

۴- شکر از………. ساخته شده است؛ در حالی که نمک خوراکی از………. تشکیل شده است.
جواب:  مولکول های چند اتمی، یون ها

۵- هریک از ترکیبات اتیلن گلیکول، آمونیاک، اتانول، آهک چه کاربردی دارند؟
اتیلن گلیکول:
اتیلن گلیکول (ضد یخ) را در رادیاتور خودرو میریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کند.
آمونیاک: را به زمین های کشاورزی تزریق میکنند تا گیاهان بهتر رشد کنند.
اتانول: برای ضد عفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی به کار میرود.
آهک: برای اینکه مربای کدو حلوایی ترد شود، آن را قبل از پختن برای مدتی در آب آهک قرار میدهند

۶- هنگامی که یک ترکیب یونی را در آب میریزیم چه اتفاقی میافتد و رسانایی آب چه تغییری میکند؟
جواب: اگر یک ترکیب یونی مانند پتاسیم پرمنگنات را در آب حل کنیم یون های سازنده آن (یون های مثبت و منفی) در سراسر محلول پخش میشوند و سبب رسانایی جریان الکتریکی میشوند.

۷- هنگامی که یک ترکیب مولکولی را در آب میریزیم چه اتفاقی میافتد و رسانایی آب چه تغییری می کند؟
جواب: مولکول ها سازنده این مواد در سراسر محلول پخش میشوند اما محلول به دست آمده، رسانای جریان الکتریکی نیست. محلول شکر و اتیلن گلیکول در آب چنین رفتاری دارند.

۸ ….یون ها…… ، ذره هایی با بار الکتریکی مثبت یا منفی‌اند این ذره ها میتوانند در محلول حرکت کنند و سبب برقراری جریان الکتریکی در محلول شوند در حالی که ، …..مولکول ها…..  بار الکتریکی ندارند و رسانای جریان الکتریکی نیستند.

۹- منظور از کاتیون یا یون مثبت چیست؟
جواب: وقتی اتم الکترون از دست میدهد به یون مثبت یا کاتیون تبدیل میشود.

۱۰- منظور از آنیون یا یون منفی چیست؟
جواب: وقتی اتم الکترون میگیرد به یون منفی یا آنیون تبدیل میشود.

۱۱- پیوند یونی چگونه تشکیل میشوند؟ با مثال:
جواب:  وقتی اتم های فلز کنار اتم های نافلز قرار میگیرند، اتم های فلز با از دست دادن الکترون به کاتیون و اتم های نافلز با گرفتن الکترون از اتم فلز به آنیون تبدیل میشوند. و بین فلز و نافلز یک پیوند شیمیایی ایجاد میشود که به آن پیوند یونی میگویند.
مثال: وقتی اتم های فلز براق و سمی سدیم (Na) در کنار گاز سمی و زرد رنگ کلر (Cl)در کنار هم قرار میگیرند اتم های سدیم الکترون از دست میدهند و اتم های کلر آن الکترون را دریافت می کنند و نمک خوراکی یا سدیم کلرید (NaCl) تشکیل میشود.

۱۲- چرا برخی از اتم ها تمایل به شرکت در واکنشهای شیمیایی دارند؟
جواب: برای آنکه به ذره هایی تبدیل شوند که در مدار آخر خود ۸ الکترون دارند. (با از دست دادن یا دریافت الکترون)

۱۳- منظور از قانون پایستگی جرم در واکنش های شیمیایی چیست؟
جواب: در واکنش های شیمیایی مجموع جرم واکنش دهنده ها با مجموع جرم فراورده ها برابر است.

۱۴- یون ها چه نقشی در بدن ما دارند؟
جواب: یون ها در تنظیم فعالیت های بدن نقش اساسی دارند.

۱۵- بیشترین کاتیون موجود در خون کدام است؟
جواب: یون سدیم یکی از مهمترین یون های موجود در بدن است که مقدار آن در خون از کاتیون های دیگر بیشتر است.

۱۶-
الف) یون سدیم مورد نیاز بدن چگونه تامین میشود ؟

جواب: از طریق خوردن نمک خوراکی یا سدیم کلرید

ب)این یون چه نقشی در بدن ما دارد؟
جواب: یون سدیم در حالت محلول رسانای جریان الکتریکی است. یکی از وظایف اصلی این یون ایجاد جریان الکتریکی در مغز و اعصاب و ماهیچه های بدن به ویژه قلب است. از این رو یون سدیم برای بدن ضروری است.

۱۷- چرا باید مقدار خوردن نمک خوراکی باید کنترل شود؟
جواب: اگر مقدار نمک موجود در رژیم غذایی ما به مقدار زیادی کاهش یا افزایش یابد، فعالیت یاخته های بدن مختل میشود. به همین دلیل باید مقدار نمک خوراکی موجود در مواد رژیم غذایی را کنترل کرد. به طوری که توصیه میشود افرادی که بیماری قلبی، فشار خون و … دارند و افرادی که سن آنها بالای ۵۰ سال است، از رژیم غذایی کم نمک استفاده کنند

۱۸- یون آهن دوبار مثبت(+Fe ۲) چه نقشی در بدن دارد و از چه غذاهایی تامین میشود؟
جواب: – در ساختمان هموگلوبین(گلبولهای قرمز) بکار رفته اند این اتم های آهن اکسیژن را از شش ها گرفته به سلول ها میرسانند
و کربن دی‌اکسید تولید شده در سلول‌ها را به شش‌ها بر میگردانند.
– آهن مورد نیاز بدنمان را میتوانیم با مصرف مواد پروتئینی مانند گوشت، جگر و سویا و … تامین کنیم. اما در دوران بارداری، شیردهی، رشد و نوجوانی و در مواقعی که خون زیادی از بدن رفته باشد، بدن به اهن بیشتری نیاز دارد. در این شرایط برای درمان کم خونی و جبران کمبود آهن، پزشکان مصرف قرص آهن (فروس سولفات) را افزون بر مصرف بیشتر غذاهای سرشار از آهن (جگر و گوشت) سفارش و تجویز میکنند.

۱۹- ترکیب های یونی چه ویژگی های دارند؟با مثال.
جواب:  یک ترکیب یونی از کنار هم قرارگرفتن یون های مثبت و منفی پدید می‌آید.
در واقع یون های با بار مخالف روی هم اثر میگذارند و یکدیگر را میربایند. برای نمونه در نمک سدیم کلرید، یون های سدیم و کلرید بر یکدیگر جاذبه وارد میکنند و همدیگر را میربایند ترکیب های یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.
ترکیب های یونی شکننده هستند و دراثر ضربه خرد میشوند. این مواد در حالت جامد رسانای جریان الکتریکی نیستند:
اغلب ترکیب های یونی در آب حل میشوند، سدیم کلرید از جمله نمک هایی است که به خوبی در آب حل میشود و در آب دریا وجود دارد. حل شدن نمک ها در آب، سبب تغییر در خواص فیزیکی آب میگردد.
برای مثال، آب دریا در نقطه بالاتری می‌جوشد، رسانای جریان الکتریکی است و از آب خالص چگالی بیشتری دارد.

۲۰- منظور از پیوند یونی چیست؟
جواب: به جاذبه بین یون های مثبت و منفی، پیوند یونی میگویند.

۲۱- آب مقطر رسانای جریان الکتریکی ….نیست….. از این رو، مولکول های آب …..بار الکتریکی…. ندارند.

۲۲- پیوند اشتراکی چیست و چگونه تشکیل میشود؟
جواب: وقتی که اتم های دو نافلز کنار یکدیگر قرار میگیرند، یک اشتراک الکترونی بین آن ها رخ میدهد یعنی بین اتم ها هیچ الکترونی داد و ستد نمیشود. در این حالت اتم ها با هم ترکیب میشوند و پیوند اشتراکی تشکیل میدهند در این پیوند مولکول ها بار الکتریکی ندارند. برای مثال در مولکول آب دو پیوند اشتراکی وجود دارد. هر پیوند اشتراکی شامل دو الکترون است که هریک از اتم های هیدروژن و اکسیژن، یک الکترون به اشتراک گذاشته اند.سوالات فصل ۲ علوم نهم با جواب

۲۳- منظور از اشتراک الکترونی گسترده تر چیست؟ با مثال.
جواب: برخی اتم ها به جای یک پیوند با تعداد پیوندهای اشتراکی بیشتری به یکدیگر متصل میشوند. برای نمونه در مولکول اکسیژن، اتم های اکسیژن با دو پیوند به هم متصل شده‌اند. اتم ها در مولکول کربن، نیتروژن و اکسیژن میتوانند بیش از یک پیوند تشکیل دهند.

جزوه سوالات فصل دوم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۲ علوم نهم (بهفر)
1.7MB
سوالات متن فصل ۲ علوم نهم (گرگان)
2.4MB
دانلود جزوه فصل ۲ همراه سوالات
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۲ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۳ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل اول علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۲ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.