سوالات فصل ۳ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۳ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس سوم

سوالات فصل ۳ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس سوم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۵۵س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۱۹س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل سوم علوم سری اول

۱- انسان ها با …… و ……… منابع، سبب بر هم خوردن چرخه های طبیعی شدهاند.
جواب: مصرف بی رویه، غیرمنطقی

۲- چند نمونه از چرخه های طبیعی را نام ببرید. 
جواب: چرخه کربن، چرخه آب، چرخه سنگ، چرخه گیاهان

۳- ارتباط چرخه ها بر یکدیگر را توضیح دهید.
جواب: چرخه های طبیعی همه با یکدیگر ارتباط دارند و هیچکدام مستقل از دیگری عمل نمیکند به طوری که تغییری هر چند اندک در یکی از چرخه ها، بر فعالیت های طبیعی چرخه های دیگر اثر می‌گذارد و در نتیجه توازن چرخه ها در کره زمین به هم میخورد.

۴- اگر ارتباط چرخه ها از بین برود چه اتفاقی در پی خواهد داشت؟
جواب: توازن چرخه ها در کره زمین به هم میخورد.

۵- چرخه را تعریف کنید؟
جواب: مجموعه‌ای از تغییر هاست که هیچ گاه به پایان نمیرسد و بارها و بارها تکرار میشود. (توجه: چرخه ها ابتدا و انتهایی ندارند.)

۶- خداوند چرا این چرخه ها را آفریده است؟
جواب: آفریدگار هستی با قرار دادن چرخه های طبیعی، زمین را گهواره‌ای مناسب برای زندگی جانداران و انسان قرار داده است.

۷- در چرخه کربن تغییر های گوناگونی در چه چیزهایی به وجود می‌آید؟
جواب: تغییر های گوناگونی در هوا کره، سنگ کره و آب کره رخ میدهد و کربن به شکل کربن‌دی‌اکسید مصرف یا تولید میشود.

۸- کربن در چرخه خود در هوا به صورت مولکول است. 
جواب: کربن‌دی‌اکسید

۹- گیاهان چگونه در چرخه کربن مشارکت میکنند؟ 
جواب: گیاهان با گرفتن کربن به صورت کربن‌دی‌اکسید و فتوسنتز و تبدیل آن به مواد غذایی، کربن موجود در هوا را به بدن جانوران انتقال میدهند.

۱۰- کدام مورد درباره چرخه کربن صحیح نیست؟
۱- کربن ذخیره شده در جانداران به صورت هیدروکربن های طبیعی است مانند پروتئین، نشاسته و …
۲- کربن ذخیره شده در خاک میتواند منشاء آلی داشته باشد یعنی از موجودات گذشته زمین باشد.
۳- کربن ذخیره شده در هوا توسط گیاهان ساخته شده و تنها این موجودات میتوانند برای هوا ترکیب- های کربن دار تولید کنند. ❌
۴-  چرخه کربن، چرخه دو طرفه است، یعنی اگر گیاهان از کربن موجود در زمین استفاده میکنند زمین نیز کربن موجود از تجزیه بدن گیاهان را به دست میاورد.
جواب: گزینه (۳) گیاهان کربن‌دی‌اکسید هوا را گرفته و فتو سنتز میکنند یعنی در واقع کاهش دهنده کربن هوا هستند.

۱۱- مهمترین عامل منفی موثر بر چرخه طبیعی کدام مورد است؟
جواب: ۱- مصرف سوخت های فسیلی

۱۲- نتایج افزایش بی‌اندازه کربن‌دی‌اکسید در هوا را بنویسید.
جواب: افزایش دمای کره زمین و در نتیجه ذوب شدن یخ های قطبی و ایجاد تغییرات قابل توجه در فصل هاست.

۱۳- الف) نفت خام چیست؟
جواب: مایعی غلیظ و سیاه رنگ است که مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن میباشد.

۱۴- چه موادی در نفت خام یافت میشود؟
جواب: گوگرد و نمک و آب

۱۴- شناخت نفت خام سبب چه چیز هایی شد؟
جواب: سبب شد تا استفاده از آن گسترش یابد و در مد کوتاهی راه و روش زندگی انسانها تحت تاثیر این مایع سیاه رنگ قرار گیرد.

۱۵- سه کاربرد نفت و فراورده های نفتی را بنویسید.
جواب: صنعت حمل و نقل صنایع کشاورزی تولید پلاستیک

۱۶- به نظر شما نفت خام برای کدام یک از مصارف زیر مناسب نیست و باید کمتر استفاده شود؟
۱ ) گرم کردن خانه ۲) حمل و نقل ۳) تولید پلاستیک ۴) تولید حلال های صنعتی
جواب: گزینه ۱

۱۷- بیشتر نفت مصرفی در جهان صرف سوخت و تامین انرژی میشود.

۱۸- در سال های اخیر میزان مصرف نفت خام نسبت به اکتشافات نفت پیشی گرفته است.

۱۹- نفت خام ترکیب چه چیزهایی است؟
جواب: مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است.

۲۰- هیدروکربن از چه عناصری تشکیل شده است؟
جواب: از دو عنصر کربن و هیدروژن·

۲۱- کربن‌دی‌اکسید یک هیدروکربن کوچک محسوب میشود.
جواب: نادرست کربن‌دی‌اکسید اتم هیدروژن ندارد پس هیدروکربن نیست.

۲۲- ساده ترین هیدروکربن است که در آن هر اتم کربن با ۴ اتم هیدروژن پیوند کووالانسی تشکیل داده است.
جواب: CH4 متان

۲۳- چند نمونه هیدروکربن نام ببرید.
جواب: متان- بوتان- اوکتان

۲۴- نام کدام هیدروکربن با فرمول شیمیایی آن هم خوانی ندارد؟
الف) متان CH4
ب) اوکتان C8H18
ج) اتیلن C2H6
جواب: گزینه (ج) فرمول شیمیایی اتیلن C2H4 است.

۲۵- هر چه تعداد کربن های یک هیدروکربن بیشتر باشد نقطه جوش آن …بیشتر… میشود.

۲۶- چرا نقطه جوش بوتان بالاتر از نقطه جوش متان است؟
جواب: چون بوتان کربن بیشتری دارد.

۲۷- نقطه جوش هیدروکربن های استخراج شده از نفت خام جزو خصوصیت …فیزیکی… آن ها محسوب می شود. 

۲۸- هر چه تعداد کربن در هیدروکربن ها بیشتر باشد نیروی ربایش مولکولی و نقطه جوش چه تغییری می کند؟
جواب: هر چه تعداد کربن در هیدروکربن ها بیشتر باشد نیروی ربایش مولکول ها بیشتر و نقطه جوش نیز افزایش می‌باند.

۲۹- سه ظرف حاوی هیدروکربن های هیدروکربن را روی سطح شیبدار به طور همزمان خالی میکنیم به نظر شما هر ظرف متعلق به کدام هیدروکربن است؟
آ) ظرف شماره 1: مایع درون ظرف به سرعت روی سطح جاری میشود.
جواب: C15H32
ب) ظرف شماره :۲ مایع درون ظرف بسیار کند حرکت میکند به طوری که از همه دیرتر به پایین سطح میرسد.
جواب: C21H44
پ) ظرف شماره :۳ مایع درون ظرف نسبت به ظرف شماره ۱ کندتر و نسبت به ظرف شماره ۲ تندتر جاری میشود. 
جواب: C19H40

۳۰- دستگاه تقطیر را تعریف کنید؟
جواب: دستگاهی که مخلوط دو مایع را بر اساس اختلاف نقطه جوش از یکدیگر جدا میکند.

۳۱- اساس کار تقطیر ساده چیست؟
جواب: اختلاف نقطه جوش دو مایع

۳۲- تقطر ساده برای جداسازی دو مایعی که اختلاف نقطه جوش آنها  …زیاد… است به کار میرود.

۳۳- اساس کار دستگاه تقطیر ساده، اختلاف در …نقطه جوش… دو مایع است.

۳۴- چگونه میتوان اجزای نفت خام را از هم جدا کرد؟
جواب: با تقطیر، در برج تقطیر (و با توجه به اختلاف نقطه جوش اجزای نفت خام با همدیگر.)

۳۵- الف) در پالایشگاه ها به چه روشی اجزای نفت را از هم جدا میکنند؟
جواب: با روش تقطیر
ب) نام وسیله ای که این کار را انجام می دهد چیست؟
جواب: برج تقطیر

۳۶- برش نفتی چیست؟
جواب: مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک به هم دارند برش نفتی نامیده میشوند.

۳۷- در برج تقطیر برخی از مولکول ها در حال گازی باقی میمانند و از …بالای… برج به عنوان برش گازی خارج میشوند.

۳۸- هر برش نفتی نسبت به برش بالاتر خود نقطه جوش …بالاتری  دارد یعنی موادی که در برش نفتی بالاتر هستند تعداد کربن …کمتریدارند.

۳۹- در برج تقطیر هر چه نقطه جوش ترکیبی کمتر باشد در لایه برش نفتی بالاتری قرار میگیرد.

-۴۱ کدام هیدروکربن در برش نفتی پایینتری از برج تقطیر خارج میشود؟
۱- سوخت اتومبیل
۲- سوخت ترن ها و قطار
۳- واکس
۴- عطر واسپری

۴۰- دو نوع الیاف نام ببرید.
جواب: ۱- الیاف طبیعی مثل پنبه و پشم ۲- الیاف مصنوعی (پلاستیک ها)

۴۱- نام دیگر اتن …اتیلناست.

۴۲- اتن (اتیلن) چیست؟
جواب: گاز بی رنگی است که به طور طبیعی بوسیله برخی از میوه های رسیده آزاد میشود ولی از نفت خام هم جدا میشود و میتوان از آن فراورده های جدیدی ساخت.

۴۳- سه خصوصیت اتن را بنویسید؟ 
جواب: فرمول آن C2H4 است- حالت آن گازی است- بی رنگ و بی بو است.

۴۴- چه استفاده هایی از اتن میشود؟
جواب: میتوان برای تبدیل میوه های نارس به رسیده و همچنین برای تولید پلاستیک استفاده کرد.

۴۵- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۱- نام ماده ای که باعث رسیدن میوه ها میشود.
جواب: اتن
۲- ماده ای که از اتصال مولکول های آن نوعی پلاستیک تشکیل میشود.
جواب: اتن
-۳ یک راه کاهش تولید کربن‌دی‌اکسید هوا را بنویسید.
جواب: باز گردانی
۴- منشا تولید گاز اتن چیست.
جواب: نفت خام
-۵ یکی از موادی که در پایینترین لایه برج تقطیر خارج میشود.
جواب: قیر
-۶ موجوداتی که در طبیعت میتوانند کربن‌دی‌اکسید را مصرف کنند.
جواب: گیاهان

۴۶- کدام یک از محصولات استخراج شده از نفت خام نمیباشد؟ 
۱- ظروف فلزی نگهداری مواد شیمیایی و سمی
۲-  مواد شوینده و بعضی از صابون ها و شامپو ها
۳- داروها و بعضی از طعم دهنده های مواد غذایی
۴- کود های شیمیایی و آفت کش ها
گزینه ۱ فلزات از سنگ معدن استخراج میشوند.

۴۷- …اسپرین و …استامینوفن نمونه هایی از داروهایی است که از نفت خام استخراج میشود.

۵۱- پلی‌تن چیست؟ و چگونه به دست میآید؟ 
جواب: فراوردهای است که طی یک تغییر شیمیایی از اتن به دست میآید. در این تغییر، تعداد زیادی از مولکول های کوچک اتن کنار هم قرار گرفته و به مولکول های بزرگ پلی‌تن تبدیل میشوند.

۴۸- اتن در ساختار مولکولی خود پیوند دو گانه دارد، وقتی به …پلی‌تن… تبدیل شود پیوند دو گانه اتن باز میشود. (یگانه میشود.)

۴۹- تبدیل اتن به پلی‌تن یک تغییر …شیمیاییاست و به واکنش …پلیمریمشهور است.

۵۰- پلیمری شدن را تعریف کنید؟
جواب: هر گاه مولکول های کوچک با شکستن یک پیوند در مولکول خود با پیوند کووالانسی جدید به همدیگر متصل شوند و زنجیره بلند کربنی تشکیل دهند به این واکنش پلیمری شدن میگویند.

۵۱- از سوختن گاز شهری (متان) دو ماده …کربن دی‌‌اکسید و …بخار آبحاصل میشود.

۵۲- افزایش روز افزون مصارف نفتی به عنوان منابع تولید انرژی باعث …ذوب شدن یخ های قطبی… و …جابه جایی فصل ها… میشود.

۵۳- پنج تاثیر منفی افزایش تولید کربن‌دی‌اکسید را بنویسید؟
جواب: تغییر فصل ها، گرم شدن کره زمین، ریزش باران های اسیدی، ذوب شدن یخ های قطبی، بالا آمدن سطح آبهای آزاد و آلودگی هوا

۵۴- به چه علت ما از پلاستیک فراوان استفاده میکنیم؟
جواب: به علت ارزان قیمت بودن و استحکام بالا که دارد.

۵۵- چهار راه کاهش آلودگیهای محیط زیست توسط پلاستیکها را بنویسید.
جواب: باز گردانی، استفاده مجدد، صرفه جویی، کاهش مصرف

سوالات متن فصل سوم علوم سری دوم

۱- منظور از چرخه های طبیعی چیست؟ مثال بزنید. 
جواب: به مجموعهای از تغییرها که بارها تکرار میشوند و هیچگاه به پایان نمیرسند چرخه طبیعی میگویند. چرخه های طبیعی باهم در ارتباط اند و تغییر در یکی از آنها بر روی چرخه های دیگر اثر میگذارند. مثال: چرخه آب، چرخه سنگ، چرخه کربن و …

۲- چرخه کربن را توضیح دهید.
جواب: دراین چرخه:
۱- گیاهان کربن دی‌اکسید را از هوا میگیرند و با غذاسازی آن را به ترکیبات کربنی تبدیل میکنند.
۲- جانوران گیاهان را میخورند و با تنفس خود Co۲ را به هوا بر میگردانند.
۳- کربن موجود در بدن گیاهان و جانوران ممکن است به صورت سوخت های فسیلی در زمین ذخیره میشوند.
۴- با سوزاندن سوخت های فسیلی کربن دی‌اکسید به هوا بر می گردد.

۳- از سوختن سوخت های فسیلی چگونه گاز کربن دی اکسید وارد هوا می شود؟
جواب: سوخت های فسیلی همگی دارای کربن هستند. هنگام سوختن، کربن با اکسیژن هوا ترکیب شده و گاز کربن دی اکسید تولید می شود.

۴- افزایش بی اندازه گاز کربن دی‌اکسید چه آثاری به دنبال دارد؟
جواب: موجب افزایش دمای کره زمین و در نتیجه ذوب یخ های قطبی میشود و تغییرات زیادی در فصل های سال ایجاد میکند.

۵- نفت خام مایعی ای …غلیظ…. و ….سیاه رنگ… است.

۶- چه میزان نفت مصرف شده برای تامین انرژی و چه میزان برای ساختن فراورده های سودمند مصرف میشود؟
جواب: چهار پنجم نفت خام برای تامین انرژی و یک پنجم برای ساختن فراورده ها استفاده می شود.

۷- نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام …هیدروکربن…. است.

۸- به همراه نفت خام چه موادی در زمین یافت می شود؟
جواب: آب و نمک و گوگرد

۹- هیدروکربن ها از چه عنصرهایی ساخته شده اند و بین آن ها چه پیوندی وجود دارد؟
جواب: از دو عنصر هیدروژن و کربن ساخته شده اند و بین آنها پیوند کووالانسی وجود دارد.

۱۰- ساده ترین هیدروکربن چه نام دارد، فرمول آن چیست و مولکول هایش از چه عنصرهایی ساخته شده اند؟
جواب: گاز متان که در مولکول آن یک کربن و چهار اتم هیدروژن وجود دارد.

۱۱- نقطه جوش مواد به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب: به نیروی ربایش بین ذرات سازنده آن بستگی دارد یعنی هرچه نیروی ربایش بین ذرات بیشتر باشد، نقطه جوش آن ماده بیشتر میشود.

۱۲- در هیدروکربن ها نقطه جوش به چه عاملی بستگی دارد؟ 
جواب: هرچه قدر تعداد کربن بیشتر باشد، نیروی ربایش بین مولکول ها بیشتر است. در نتیجه نقطه جوش بالاتر است.

۱۳- برای جداسازی مخلوط های مایع در مایع که نقطه جوش اجزای آنها باهم متفاوت است، (مانند اجزای نفت خام)از چه روشی استفاده میشود؟ توضیح دهید.
جواب:  از روش تقطیر به این صورت که مخلوطی را حرارت میدهیم، مایعی که نقطه جوش پایینتری دارد، ابتدا بخار میشود، ان را سرد میکنیم تا دوباره مایع شود. در نتیجه این مواد از هم جدا میشوند.

۱۴- در پالایشگاه نفت برای جداسازی اجزای نفت خام از چه روش و چه دستگاهی استفاده می شود؟ توضیح دهید. 
جواب: از روش تقطیر در دستگاهی به نام برج تقطیر استفاده می شود. به این صورت که نفت خام را گرما میدهند تا هیدروکربن ها بخار شوند و در قسمت های دیگری از برج، این بخارها سرد میشوند تا مایع شوند و از هم جدا گردند.

۱۵- منظور از برش نفتی چیست؟
جواب: در برج تقطیر به مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک به هم دارند و نمی‌توان آن ها را به طور کامل از هم جدا کرد، برش نفتی گفته میشود.

۱۶- اتن یا اتیلن چیست؟ چه فرمول و چه کاربردی دارد؟
جواب: گازی بی رنگ میباشد که فرمول آن C۲H۴ است و در موارد زیر کاربرد دارد:
۱- تبدیل میوه های نارس به میوه های رسیده
۲- ماده اولیه ساخت پلاستیک

۱۷- گاز …اتن یا اتیلن…. به وسیله برخی میوه ها مانند گوجه فرنگی و موز آزاد می شود. 

۱۸- پلی اتیلن یا پلی اتن یا پلی تن چیست و چگونه ساخته میشود؟ با فرمول. 
جواب: فراوردهای است که از تغییر شیمیایی اتن بدست میآید. به این صورت که پیوند کووالانسی دوگانه بین مولکول های کربن شکسته میشود و تعداد زیادی مولکول اتن به هم متصل میشود. در نتیجه پلی اتن ساخته میشود. به این واکنش، واکنش پلیمری شدن میگویند. پلی اتیلن یا پلی اتن

۱۹- استفاده از نفت خام چه تاثیرات منفی بر روی محیط زیست دارد؟
جواب: ۱- سوزاندن سوخت های نفتی و سوخهای فسیلی دیگر مقدار زیادی گاز کربن دی‌اکسید تولید میکند و این گاز موجب گرم شدن زمین و در نتیجه ذوب یخهای قطبی و جابجایی فصل ها می شود.
۲- پلاستیک هایی که از نفت خام تهیه میشوند عمر طولانی دارند و تجزیه نمیشوند، در نتیجه محیط زیست را آلوده میکنند

جزوه سوالات فصل سوم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۳ علوم نهم (بهفر)
2.1MB
سوالات متن فصل ۳ علوم نهم (گرگان)
1.4MB
دانلود جزوه فصل ۳ همراه سوالات
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۳ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۴ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل دوم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۳ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.