سوالات درس ۳ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۳ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل سوم علوم هفتم

سوالات درس ۳ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل سوم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم / فصل ۳

۱ ـ ماده چیست؟
جواب: به هر چیزی که حجم و جرم دارد ماده می گویند.به هرچیزی که در اطراف ما وجود دارد، ماده می گویند.

۲ ـ حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟
جواب: جامد- مایع – گاز

۳ ـ عنصر چیست؟ چند عنصر نام ببرید.
جواب: شکل خالصی از ماده است که از یک نوع اتم تشکیل شده . مانند عنصر مس ، طلا.

۴ ـ ترکیب را تعریف کنید؟
جواب: به اتصال دو یا چند اتم متفاوت ترکیب می گویند.

۵ ـ چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید.
جواب: سرم شست و شو – استفاده در غذا – شکاندن یخ های خیابان – مواد کنسرو شده.

۶ ـ چند کاربرد نفت خام را بنویسید.
جواب: لاستیک – حشره کش – دارو – لباس.

۷ ـ نام علمی آهک چیست؟
جواب: کلسیم اکسید.

۸ ـ هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟
جواب: ۸ الکترون- ۸ پروتون – ۸نوترون.

۹ ـ هر اتم کربن دی اکسید چند الکترون و چند پروتون دارد؟
جواب: ۶ الکترون – ۶ پروتون – ۶نوترون.

۱۰ ـ چرا گازها تراکم پذیر هستند؟
جواب: زیرا فاصله بین مولکول ها یا اتم های آنها زیاد است.

۱۱ ـ انبساط را تعریف کنید.
جواب: کاهش حجم در اثر سرما را انبساط گویند.

۱۲ ـ انقباض را تعریف کنید.
جواب: افزایش حجم در اثر گرما را انقباض گویند.

۱۳ ـ نماد الکترون e نماد پروتون p و نماد نوترون N است.

۱۴ ـ در کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید وجود دارد.

۱۵ ـ عناصر فلزی ساختاری از اتم و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختاری از مولکول دارند.

۱۶ ـ ذوب را تعریف کنید. با مثال.
جواب: تبدیل جامد به مایع ـ ذوب شدن یخ .

۱۷ ـ انجماد را تعریف کنید. با مثال.
جواب: تبدیل مایع به جامد ـ تبدیل آب به یخ.

۱۸ ـ تبخیر را تعریف کنید . با مثال .
جواب: تبدیل مایع به گاز ـ تبدیل آب به گاز.

۱۹ ـ ۲۰ مولکول گوگرد چند اتم دارد؟
جواب: ۱۶۰ اتم .

۲۰ ـ اتم چیست؟
جواب: به ذره های ریز سازنده ی ، مواد اتم می گویند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۳ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۴ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس دوم علوم هفتم استفاده نمایید.