سوالات فصل ۷ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۷ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس هفتم

سوالات فصل ۷ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس هفتم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۲۹س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۱۱س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۷ علوم سری اول

۱- دانشمندان علت انقراض دایناسور ها را چه میدانند؟ شرح دهید. 
جواب: برخورد یک شهاب سنگ بزرگ به قسمتی از زمین و بلند شدن گرد و غبار زیادی در هوا که مانع رسیدن نور خورشید به سطح زمین شد و در نتیجه هوای سطح زمین سرد شده و گیاهان از بین رفتند به مرور جانداران دیگر از بین رفتند و باعث شد این عصر به عصر یخبندان مشهور شود.

۲- دو خصوصیت مهم سنگ های رسوبی ……. و ……. است که باعث اهمیت و کاربرد انها در مطالعه تاریخچه زمین میباشند.
جواب: لایه لایه بودن – داشتن فسیل

۳- فسیل چیست؟
جواب: آثار و بقایای جانداران قدیمی در بین مواد پوسته زمین فسیل نام دارند.

۴- مهمترین عامل تشکیل فسیل چیست؟
جواب: دور ماندن اجساد جانداران از فاسد شدن فوری مهمترین عامل تشکیل فسیل است.

۵- اکسیژن هوا رطوبت و باکتری ها مانع ایجاد فسیل از بدن جاندار میشوند. 
جواب: درست

۶- یک جاندار پس از مرگ باید دور از چه عواملی قرار بگیرد تا تبدیل به فسیل شود (سه مورد نام ببرید)
جواب: اکسیژن – رطوبت – باکتری تجزیه کننده

۷- چرا تعداد فسیل های دریایی بیشتر از سایر فسیل هاست؟ 
جواب: زیرا شرایط فسیل شدن برای جانداران دریایی بیشتر مهیا است. (تنوع جانداران – رسوب گذاری شدید)

۸- از بدن کدام موجود فسیل کمتری تشکیل میشود؟
۱- شاخ های گوزن
۲- صدف حلزون
۳- استخوان ماهی
جواب: گزینه ۱- از بدن جانوران خشکی‌زی فسیل کمتری تشکیل میشود.

۹- بهترین مکان برای تشکیل فسیل های قسمتهای سخت جانداران ……. است. 
جواب: رسوبات دریایی

۱۰- نام چند محیط غیر دریایی که فسیل تشکیل میشود را بنویسید.
جواب: نمک زار – قیر- یخچال های قطبی و کوهستان- خاکستر های آتش فشان – صمغ درختان

۱۱- بهترین شرایط فسیل شدن برای حشرات ……. است. 
جواب: صمغ درختان

۱۲- سه مکان بنویسید که امکان تشکیل فسیل کامل را دارد؟
جواب: صمغ درختان- یخچال های طبیعی- نمکزارها

۱۳- هر گاه اجساد در لایه های رسوبی دفن شوند هنگام نفوذ آبهای زیرزمینی مولکول هایی از ……. موجود در آب زیرزمینی جایگزین ان میشود و طی این عمل موادی از ترکیبات …….  و ……. در قسمهای سخت جاندار رسوب کرده و ترکیب شیمیایی مواد عوض میشود. 
جواب: موادمعدنی- آهک- سیلیسی

۱۴- انواع فسیل های سنگی را به طور مختصر بنویسید. 
جواب: آ) فسیل هایی که از قسمت های سخت مانند استخوان، دندان، شاخ و … تشکیل میشود.
ب) فسیل هایی از آثار فعالیت های زیستی جانداران مانند شواهدی از راه رفتن، خزیدن، ردپا و … که بر جای مانده‌اند.

۱۵- فسیل قالب خارجی چیست؟
جواب: اگر فقط آثار و شکل برجستگی و اجزای سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات بر جای بماند و به فسیل تبدیل شود قالب خارجی تشکیل شده است.

۱۶- فسیل های راهنما را تعریف کنید.
جواب: فسیل هایی که برای مطالعه گذشته زمین مناسب هستند را فسیل های راهنما میگویند.

۱۷- چهار مورد از ویژگی های فسیل های راهنما را بنویسید. 
جواب: ۱- همه جا پیدا میشوند.
۲- تشخیص آنها آسان است.
۳- نمونه های موجود ان فراوان هستند
۴- متعلق به جانداران ساده‌اند.

۱۸- پنچ مورد از کاربردهای فسیل را بنویسید. 
جواب: ۱- یافتن سوخت های فسیلی
۲- اثبات جابه جایی قاره ها
۳- تعیین سن لایه های تشکیل دهنده پوسته
۴- تعیین نوع آب و هوای گذشته
۵- آشنایی با مسیر تکامل جانداران و نظم حاکم بر خلقت

۱۹- با استفاده از شباهت دو حاشیه ……. و ……. و یافتن فسیل های مشابه در سنگهای رسوبی آنها میتوان ثابت کرد که ابتدا این دو قاره پیوسته و به هم چسبیده بودند. 
جواب: غربی آفریقا – شرقی آمریکای جنوبی

۲۰- لایه های رسوبی معمولا به صورت ……. و ……. ته نشین میشوند.
جواب: افقی – لایه لایه

۲۱- لایه های رسوبی که از حالت افقی خارج شده باشد نشان دهنده تغییر لایه ها در زمان ……. از رسوب گذاری است.
جواب: بعد

۲۲- برای تخمین سن لایه های زمین به چه مواردی در لایه های سنگ های رسوبی توجه میکنند؟ 
جواب: ۱- ترتیب قدمت لایه ها
۲- افقی بودن لایه ها
۳- حال کلیدی برای گذشته است.

۲۳- در چندین لایه رسوبی معمولا ……..
۱- لایه های بالایی از لایه های پایینی قدیمی ترند.
۲- فسیل های لایه پایینی از لایه های بالایی قدیمی ترند.
۳- لایه های بالایی فاقد فسیل هستند.
۴- لایه های رسوبی عمیقتر زمین فسیل های قسمتهای سخت ندارد.
گزینه ۲

۲۴- با توجه به شکل سن لایه ها را از کم به زیاد از سمت راست به چپ بنویسید؟سن لایه هاجواب: F-A-B-C-D-E

۲۵- زغال سنگ در واقع فسیل چه جانداری است و نشان دهنده چه نوع آب و هوایی در گذشته میباشد؟ 
جواب: گیاهان- گرم و مرطوب

۲۶- از روی فسیل ها میتوان به نوع جانداران، مکان خشکیها و دریاها، نوع آب و هوای مناطق مختلف و حتی حواد طبیعی مانند سیل، زلزله و عصر یخبندان و… پی برد. (ص غ)
جواب: درست

۲۷- وجود فسیل مرجان در یک لایه رسوبی نشان دهنده محیط ……. در گذشته آن منطقه بوده است.
جواب: گرم و کم عمق

۲۸- دانشمندان از روی فسیل ها دریافتند در آفرینش جهان ابتدا جانداران اولیه با ساختمان بدنی ……. و در ادامه موجوداتی با ساختمان بدنی ……. آفریده شده است.
جواب: ساده‌تر- پیچیده تر

۲۹- کدام جانور با محلی که برای زندگی آن بیان شده مطابقت ندارد؟
۱- ماموت در مناطق سرد و قطبی
۲- مرجانها در آبهای گرم و شور و کم عمق
۳- خزه آب و هوای گرم و خشک
۴- فسیل سنگی انسانهای درون غار کنار آتشفشان
جواب: گزینه- ۳ خزه در آب و هوای گرم و مرطوب رشد

سوالات متن فصل ۷ علوم سری دوم 

١- فسیل چیست؟
جواب: فسیل ها آثار و بقایای اجساد جانداران قدیمی هستند که در بین مواد، رسوبات و سنگ های رسوبی پوسته زمین وجود دارند.

٢- در دریاها چگونه فسیل تشکیل میشود؟
جواب: با فرسایش سطح خشکی ها مواد به دریا انتقال مییابد و لایه لایه ته نشین شده، رسوبات تشکیل میشوند، همزمان اجساد جانداران در داخل رسوبات دفن شده وبا گذشت زمان رسوبات و اجساد داخل آن ها به سنگ های رسوبی فسیل دار تبدیل میشوند.

٣- دلایل اهمیت سنگ های رسوبی در مطالعه تاریخچه زمین چیست؟
جواب: سنگ های رسوبی: ۱- لایه لایه اند و ۲-دارای فسیل میباشند بنابراین در مطالعه تاریخچه زمین اهمیت زیادی دارند. بخش وسیعی از سطح زمین را سنگ های رسوبی پوشانده است.

۴- فسیل شناسان از فسیل ها به عنوان شواهدی برای ……….. و ……….. تاریخچه زمین استفاده می کنند.
جواب: تفسیر- بازسازی

۵- شرایط لازم برای تشکیل فسیل چیست؟
جواب: ۱- دور ماندن جانداران از فاسد شدن فوری؛ یعنی جسد جاندار باید در محلی قرار گیرد که تحت تأثیر عواملی مانند: اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتری ها و موجودات زنده دیگر قرار نگیرد.
۲- وجود جاندارانی که دارای قسمت های سخت مانند استخوان، دندان و صدف هایی با پوسته آهکی و سیلیسی هستند. (این جانداران نسبت به جاندارانی که قسمت های سخت ندارند شانس بیشتری برای فسیل شدن دارند)

۶- شرایط فسیل شدن درجه محیطهایی مناسب تراست؟ درجه محیط های دیگری هم فسیل تشکیل میشود؟ شرایط در محیط جواب: های دریایی مناسبتر از محیط های خشکی میباشد به همین دلیل بیشتر فسیل ها در اقیانوس ها و دریاها تشکیل شده‌اند.
در محیط های غیر دریایی، مانند یخچال های طبیعی، خاکستر های آتشفشانی، صمغ گیاهان، مواد نفتی، دریاچه‌ها، مرداب ها، باتلاق ها و معادن نمک هم فسیل تشکیل می شود.

٧- فسیل ها از چه راه هایی تشکیل میشوند؟
جواب: ۱) پس از مرگ قسمت های نرم جسد از بین رفته و قسمت های سخت قبل از اینکه از بین بروند، توسط رسوبات پوشیده شده و به فسیل تبدیل میشوند.
٢) بدن جانداران بس از مرگ در محیطی دور از دسترس عوامل تجزیه کننده قرار میگیرند و به طور کامل به فسیل تبدیل میشوند حتی قسمت های نرم هم به فسیل تبدیل می شود. مانند حشرات داخل صمغ گیاه و ماموت های داخل یخچال های طبیعی
۳ )گاهی ممکن است قسمت های سخت بدن جاندار که در رسوبات دفن شده به تدریج در آب حل شود و مواد معدنی آب جایگزین آن گردد یعنی بدن جاندار بدون اینکه شکل ظاهریش عوض شود با ترکیباتی از سیلیس یا آهک جایگزین شده است.
۴)آثار باقیمانده فعالیت های زیستی مانند آثار راه رفتن (رد پا)، آثار خزیدن و آثار استراحت کردن.
۵) اگر فقط آثار و شکل برجستگی ها و اجزای سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات باقی بماند و به فسیل تبدیل شود قالب خارجی تشکیل می شود.
۶) در صورتی که مواد و رسوبات نرم به داخل صدف یا اسکلت جاندار نفوذ کند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سیس سخت شود قالب داخلی به وجود میاید.

۸- فسیل راهنما چیستت و چه ویژگی هایی دارد؟
جواب: فسیل هایی که برای بررسی حوادث گذشته زمین مناسب اند، فسیل راهنما نامیده می شوند. ویژگی های خاصی دارند مانند: همه جا پیدا میشوند، تشخیص آن ها آسان است، نمونه های فراوان دارند و متعلق به جانداران ساده اند نه پیچیده.

۹- چند مورد از کاربردهای فسیل ها را نام برده و توضیح دهید.
جواب: 
۱)کشف سوخت های فسیلی: با حفر چاه های اکتشافی فسیل های ذره بینی را مطالعه کرده و احتمال وجود ذخایر نفت و گاز بررسی می شود.
۲) اثبات جا به جایی قاره ها: دانشمندان با توجه به تشابه فسیل های سنگ های حاشیه غربی آفریقا و حاشیه شرقی آمریکای
جنوبی اثبات کردند که در ابتدا این دو قاره به هم چسبیده بودند.
۳)تعیین سن لایه های تشکیل دهنده پوسته زمین: هر فسیل راهنما محدوده سنی مشخصی دارد مثلا فسیل یک نوع دایناسور مربوط به ۱۲۰ میلیون سال پیش است بنابراین سنگ هایی که این فسیل را دارند، سنشان در همین حدود است.
۴) تعیین نوع آب و هوای گذشته زمین و عمق حوضه‌های دریایی: به عنوان مثال وجود زغال سنگ بیانگر وجود جنگل و آب و هوای گرم و مرطوب در گذشته آن منطقه است.
۵)کشف وجود نظم حاکم بر خلقت: دانشمندان دریافتند که خداوند در آفرینش جهان ابتدا جانداران اولیه با ساختمان بدنی ساده و در ادامه موجودات بعدی را با ساختمان بدنی پیچیده‌تر آفریده است.

۱۰- مطالعه فرایند های طبیعی امروزی چه کمکی شناخت شرایط گذشته زمین می کند؟
جواب: فرایند هایی که امروزه تغییراتی در سطح زمین ایجاد می کنند مشابه شرایط گذشته است و می توان گفت حال کلیدی برای گذشته است.

۱۱- دانشمندان در تعیین سنگ ها به چه مواردی توجه دارند؟
جواب: ۱) محدوده سنی فسیل های راهنما
۲)هر لایه از لایه بالایی خود قدیمیتر و از لایه زیری خود جدیدتر است(به شرطی که لایه های رسوبی وارونه نشده باشند)
۳)لایه ها هنگام تشکیل افقی میباشند ، اگر از حالت افقی خارج شده باشد نشانگر تغییرات در مراحل بعدی است.

جزوه سوالات فصل هفتم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۷ علوم نهم (بهفر)
1.7MB
سوالات متن فصل ۷ علوم نهم (گرگان)
1.7MB
دانلود جزوه فصل ۷ همراه سوالات
0.8MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۷ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۸ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل ششم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۷ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.