سوالات درس ۷ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۷ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل هفتم علوم هفتم

سوالات درس ۷ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل هفتم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم / فصل ۷
۱ـ رایج ترین راه های دستیابی به منابع آب زیرزمینی را بنویسید؟
جواب: حفر چاه یا قنات.

۲ـ زمین های که نفوذ پذیری زیاد دارند، برای کشاورزی مناسب نیستند .دلیل چیست ؟
جواب: زیرا آب به سرعت به پایین می رود و آب کمتری برایر استفاده ی ریشه باقی می ماند.

۳ ـ غار چگونه به وجود می آید؟
جواب: با نفوذ آب های سطحی در سنگ های آهکی ، آن ها را در خود حل می کند وفضای خالی به وجود می آورد. با ادامه ی این فرایند، فضای خالی زیادی به وجود می آید و غار تشکیل می شود.

۴ ـ ویژگی آبهای زیرزمینی را بنویسید.
جواب: بی رنگ ، بی بو، فاقد مواد شیمیایی ، دمای ثابت.

۵ ـ چشمه آب گرم بیشتر در کجا وجود دارند؟
جواب: در اطراف آتش فشان ها.

۶ ـ چشمه ها چگونه به وجود می آیند؟
جواب: در صورتی که در مناطق شیب دار آب های زیر زمینی به طور طبیعی به سطح زمین برسند، چشمه به وجود می آید.

۷ ـ انواع سفره های آب زیرزمینی را نام ببرید.
جواب: آزاد، تحت فشار.

۸ ـ عمق چاه به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب: شیب زمین ، جنس زمین، مقدار بارندگی، محل چاه ، میزان برداشت از چاه، پوشش گیاهی.

۹ ـ چه رابطه ای بین عمق چاه و سطح ایستابی وجود دارد؟
جواب: هرچه عمق چاه بیشتر باشد ، عمق سطح ایستابی بیشتر است.

۱۰ ـ آیا خاک رس برای ذخیره آب زیرزمینی مناسب است؟ چرا؟
جواب: خیر، زیرا خاک رس گرچه دارای فضای خالی است، ولی به دلیل دانه ریز بودن ، برای بهره برداری از آب های زیرزمینی مناسب نیست.

۱۱ ـ منظور از منطقه اشباع چیست ؟
جواب: به منطقه ای که فضای خالی توسط آب پر شده ، منطقه اشباع می گویند.

۱۲ ـ سرعت حرکت آبهای سطحی به چه عواملی بستگی دار؟
جواب: شیب زمین ، پوشش گیاهی ، جنس زمین.

۱۳ ـ جهت حرکت آب های سطحی چگونه است؟
جواب: اگر سرعت آب زیاد باشد ، رود خانه مسیر مستقیم دارد و اگر سرعت کم باشد ، مسیر مار پیج پیدا می کند.

۱۴ ـ نفوذ پذیری ماسه و خاک رس را با هم مقایسه کنید.
جواب: ماسه نفوذ پذیری بیشتر و خاک رس نفوذ پذیری کمتری دارد.

۱۵ـ مهمترین املاح موجود در آب زیرزمینی کلسیم و منیزیم هستند.

۱۶ ـ انرژی موجود در چرخه آب از خورشید تامین می شود.

۱۷ـ نفوذ پذیری ماسه از خاک رس بیشتر است.

۱۸ـ سفره آب های زیرزمینی معمولا در رسوبات سخت نشده تشکیل می شوند.

۱۹ـ سفره آب های زیرزمینی تحت فشار ،بیشتر درنواحی کوهستانی تشکیل می شود.

۲۰ـ سفره آب های زیرزمینی آزاد بیشتر در دشت ها ودامنه کوه ها ایجاد می شود.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۷ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۸ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ششم علوم هفتم استفاده نمایید.