سوالات درس ۹ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۹ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل نهم علوم هفتم

سوالات درس ۹ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل نهم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم / فصل نهم

۱ ـ منبع اصلی انرژی های ما چیست؟
جواب: خورشید.

۲ ـ انرژی خورشیدی در چه قسمتی از آن تولید می شود؟
جواب: در بخش مرکزی آن تولید می شود.

۳ ـ دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است؟
جواب: دمای مرکزی چندین میلیون و دمای سطحی آن حدود ۵۵۰۰ درجه سانتی گراد است.

۴ ـ استفاده زیاد از سوخت فسیلی چه معایبی را دارد؟
جواب: آلودگی دارد، به اتمام می رسد.

۵ ـ منظور از انرژی تجدید ناپذیر چیست؟
جواب: به منابعی ای که جایگزینی آن ها پس از مصرف به سادگی امکان پذیر نیست وبرای ساخت آن میلیون ها سال زمان نیاز است.

۶ـ وظیفه صفحه خورشیدی چیست؟
جواب: تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی الکتریکی.

۷ ـ منظور از انرژی تجدید پذیر چیست؟
جواب: به منابعی که به طور مداوم جایگزین می شود و هیچ گاه تمام نمی شود منابع تجدید پذیر گویند.

۸ ـ باد چیست ؟
جواب: همان هوای در حال حرکتی است که در اثر گرم شدم نا برابر سطح زمین ایجاد می شود.

۹ ـ زیست گاز چیست؟
جواب: به گازی که از پسماند محصولات کشاورزی در شرایط بی هوازی متصاعد می شود زیست گاز گویند.

۱۰ ـ چند کاربرد زیست گاز را بنویسید.
جواب: مصارف خانگی و صنعتی.

۱۱ ـ صفحه خورشیدی در چه وسایلی وجود دارد؟
جواب: ماشین حساب ، ماهواره، چراغ های راهنمایی و رانندگی ، بام و نمای ساختمان.

۱۲ ـ انرژی مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی چگونه تامین می شود؟
جواب: از هشت جفت صفحه ی خورشیدی که مساحت هر کدام ۳۷۵ متر مربع است.

۱۳ ـ چند کاربرد آسیاب بادی را بنویسید.
جواب: آرد کردن گندم ، بالا کشیدن آب از چاه .

۱۴ ـ انرژی زمین گرمایی حاصل از گرمای سنگ های داغ اعماق زمین است.

۱۵ ـ انرژی خورشیدی از تبدیل انرژی شیمیایی به نورانی تولید می شود.

۱۶ ـ عامل اصلی گرمایش زمین سوخت های فسیلی است.

۱۷ ـ منابع تجدید پذیر از منابع تجدید ناپذیر بهتر است.

۱۸ ـ انرژی بادی باعث تولید انرژی الکتریکی می شود.

۱۹ ـ انرژی زمین گرمایی از جمله منابع تجدید پذیر است.

۲۰ ـ بزرگترین نیرو گاه برق آبی به سد کارون ۳ مربوط است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۹ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۱۰ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس هشتم علوم هفتم استفاده نمایید.