سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس پنجم ۵ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس پنجم ۵ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱. زیست بوم چیست؟
پاسخ: زیست‌بوم یک ناحیه وسیعی جغرافیایی است که در آن انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می‌کنند و ناحیه مشخصی را به وجود می‌آورند.

۲. ارزش بوم از چه چیزهای تشکیل شده است؟
پاسخ: از چند بوم سازگان یا اکوسیستم تشکیل شده است.

۳.وجود هر زیست‌بوم در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟
پاسخ: به عوامل مختلفی مانند آب و هوا و شکل ناهمواری ها میزان ارتفاع جنس زمین و جنس خاک بستگی دارد.

۴.از میان عناصر آب و هوایی کدام بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد؟
پاسخ: دما و بارش

۵. آیا تغییر دما و بارش برف پوشش گیاهی یک منطقه تاثیر می‌گذارد؟
پاسخ: با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر پوشش گیاهی نیز تغییر می‌کند.

۶.تاثیر دما و بارش در نوع و میزان پوشش گیاهی چیست؟
پاسخ: دما عامل مهمی در رویش گیاهان است و در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین است گیاهان می توانند به رویند میزان بارش نیز تاثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی یک منطقه دارد علاوه بر میزان دما و بارش عواملی مانند طول مدت فصل خشک و تبخیر نیز در پوشش گیاهی موثرند.

۷.کدام عامل جز عوامل تنوع زیست بوم ها ست.
پاسخ: آب و هوا شکل ناهمواری ها جنس خاک

۸.سطح زمین دارای چند زیست بوم است؟
پاسخ: هشت

۹.ناحیه توندرا در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی

۱۰.دو مورد از ویژگی های توندرا نام ببرید؟
پاسخ: این ناحیه زمستانهای طولانی دارد و سرمای هوا بسیار شدید است
در این ناحیه تابستان‌ها کوتاه و میانگین دما حداکثر ۱۲ درجه است.

۱۱.خزه و گل سنگ در کجا میروید؟
پاسخ: در توندرا

۱۲.در جنوب توندرا کدام زیست بوم قرار دارد؟
پاسخ: تایگا

۱۳.ناحیه تایگا در کدام قاره ها گسترش دارد؟
پاسخ: قاره های آسیا اروپا آمریکای شمالی

۱۴. دو ویژگی تایگا را نام ببرید؟
پاسخ: ۶ ماه سال میانگین دما کمتر از صفر درجه است
بارندگی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر و زمین همیشه مرطوب است.

۱۵.درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند؟
پاسخ: منطقه تایگا

۱۶.جنگل های این منطقه بخش عمده‌ای از چوب نرم برای کاغذ را تامین می کنند؟
پاسخ: منطقه تایگا

۱۷.جنگلهای کانادا از نوع چیست؟
پاسخ: از نوع تایگا

۱۸.جنگل های بارانی استوایی در کجا گسترده شده است؟
پاسخ: این زیست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است.

۱۹.دو ویژگی زیست بوم جنگل های بارانی استوایی را نام ببرید؟
پاسخ: در این منطقه هم هوا همیشه گرم و مرطوب است و میزان بارندگی سالیانه ۲۵۰۰ میلی متر است
این زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و انواع حشره ها و پرندگان خزندگان و پستانداران در آن زندگی می کنند.

۲۰.جنگلهای طبقاتی در کدام زیست بوم قرار دارد؟
پاسخ: جنگل های بارانی استوایی

۲۱‌.چند نمونه از گیاهان ناحیه جنگل های بارانی استوایی را نام ببرید؟
پاسخ: درختان شاه پسند نارگیل قهوه هوا بامبو

۲۲. کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد؟
پاسخ: جنگل های بارانی استوایی

۲۳.ساوان چگونه ناحیه ای است؟
پاسخ: ساوان منطقه علفزارها با درختان تک و منفرد است که در مجاورت جنگل های استوایی قرار دارد بیشترین وسعت ساوان درقاره آفریقا است.

۲۴.ویژگی های ساوان را نام ببرید؟
پاسخ: آب و هوای ساوان در طول سال گرم است و دو فصل گرم و مرطوب وجود دارد
در ساوان علفخواران تنومند سون گورخر فیل و زرافه کرگدن فراوانند.

۲۵.بیشترین وسعت ساوان در کدام قاره است؟
پاسخ: قاره آفریقا

۲۶.درخت مشهور ساوان چه نام دارد ؟
پاسخ: بائوباب

۲۷. به کجا بیابان گفته می‌شود؟
پاسخ: به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانه آنها کمتر از ۵۰ میلیمتر باشد خیابان گفته می شود.

۲۸.بخش عمده بیابان های گرم و خشک جهان در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در مجاورت مدار راس السرطان وراس الجدی در واقع شده‌اند مانند صحرای بزرگ آفریقا ربع‌الخالی در عربستان و لوت در ایران

۲۹.کدام بیابان سرد جهان است؟
پاسخ: بیابان گبی

۳۰. بیابان ها از نظر پوشش گیاهی چگونه هستند؟
پاسخ: بیابان ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند و فقط درختان یا بوته های خاردار که در مقابل خشکی هوا و تبخیر مقاومت و یا آب را در خود ذخیره می کنند می توانند در آنجا زندگی کنند.