سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس پنجم ۵ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس پنجم ۵ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱. زیست بوم چیست؟
پاسخ: زیست‌بوم یک ناحیه وسیعی جغرافیایی است که در آن انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می‌کنند و ناحیه مشخصی را به وجود می‌آورند.

۲. ارزش بوم از چه چیزهای تشکیل شده است؟
پاسخ: از چند بوم سازگان یا اکوسیستم تشکیل شده است.

۳.وجود هر زیست‌بوم در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟
پاسخ: به عوامل مختلفی مانند آب و هوا و شکل ناهمواری ها میزان ارتفاع جنس زمین و جنس خاک بستگی دارد.

۴.از میان عناصر آب و هوایی کدام بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد؟
پاسخ: دما و بارش

۵. آیا تغییر دما و بارش برف پوشش گیاهی یک منطقه تاثیر می‌گذارد؟
پاسخ: با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر پوشش گیاهی نیز تغییر می‌کند.

۶.تاثیر دما و بارش در نوع و میزان پوشش گیاهی چیست؟
پاسخ: دما عامل مهمی در رویش گیاهان است و در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین است گیاهان نمی توانند برویند میزان بارش نیز تاثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی یک منطقه دارد علاوه بر میزان دما و بارش عواملی مانند طول مدت فصل خشک و تبخیر نیز در پوشش گیاهی موثرند.

۷.کدام عامل جز عوامل تنوع زیست بوم ها است؟
پاسخ: آب و هوا شکل ناهمواری ها جنس خاک

۸.سطح زمین دارای چند زیست بوم است؟
پاسخ: هشت

۹.ناحیه توندرا در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی

۱۰.دو مورد از ویژگی های توندرا نام ببرید؟
پاسخ: این ناحیه زمستان های طولانی دارد و سرمای هوا بسیار شدید است
در این ناحیه تابستان ها کوتاه و میانگین دما حداکثر ۱۲ درجه است.

۱۱.خزه و گل سنگ در کجا میروید؟
پاسخ: در توندرا

۱۲.در جنوب توندرا کدام زیست بوم قرار دارد؟
پاسخ: تایگا

۱۳.ناحیه تایگا در کدام قاره ها گسترش دارد؟
پاسخ: قاره های آسیا اروپا آمریکای شمالی

۱۴. دو ویژگی تایگا را نام ببرید؟
پاسخ: ۶ ماه سال میانگین دما کمتر از صفر درجه است
بارندگی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر و زمین همیشه مرطوب است.

۱۵.درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند؟
پاسخ: منطقه تایگا

۱۶.جنگل های این منطقه بخش عمده‌ای از چوب نرم برای کاغذ را تامین می کنند؟
پاسخ: منطقه تایگا

۱۷.جنگلهای کانادا از نوع چیست؟
پاسخ: از نوع تایگا

۱۸.جنگل های بارانی استوایی در کجا گسترده شده است؟
پاسخ: این زیست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است.

۱۹.دو ویژگی زیست بوم جنگل های بارانی استوایی را نام ببرید؟
پاسخ: در این منطقه هم هوا همیشه گرم و مرطوب است و میزان بارندگی سالیانه ۲۵۰۰ میلی متر است
این زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و انواع حشره ها و پرندگان خزندگان و پستانداران در آن زندگی می کنند.

۲۰.جنگلهای طبقاتی در کدام زیست بوم قرار دارد؟
پاسخ: جنگل های بارانی استوایی

۲۱‌.چند نمونه از گیاهان ناحیه جنگل های بارانی استوایی را نام ببرید؟
پاسخ: درختان شاه پسند نارگیل قهوه هوا بامبو

۲۲. کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد؟
پاسخ: جنگل های بارانی استوایی

۲۳.ساوان چگونه ناحیه ای است؟
پاسخ: ساوان منطقه علفزارها با درختان تک و منفرد است که در مجاورت جنگل های استوایی قرار دارد بیشترین وسعت ساوان درقاره آفریقا است.

۲۴.ویژگی های ساوان را نام ببرید؟
پاسخ: آب و هوای ساوان در طول سال گرم است و دو فصل گرم و مرطوب وجود دارد
در ساوان علفخواران تنومند چون گورخر فیل و زرافه کرگدن فراوانند.

۲۵.بیشترین وسعت ساوان در کدام قاره است؟
پاسخ: قاره آفریقا

۲۶.درخت مشهور ساوان چه نام دارد ؟
پاسخ: بائوباب

۲۷. به کجا بیابان گفته می‌شود؟
پاسخ: به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانه آنها کمتر از ۵۰ میلیمتر باشد بیابان گفته می شود.

۲۸.بخش عمده بیابان های گرم و خشک جهان در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در مجاورت مدار راس السرطان و راس الجدی در واقع شده‌اند مانند صحرای بزرگ آفریقا ربع‌الخالی در عربستان و لوت در ایران

۲۹.کدام بیابان سرد جهان است؟
پاسخ: بیابان گبی

۳۰. بیابان ها از نظر پوشش گیاهی چگونه هستند؟
پاسخ: بیابان ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند و فقط درختان یا بوته های خاردار که در مقابل خشکی هوا و تبخیر مقاومت و یا آب را در خود ذخیره می کنند می توانند در آنجا زندگی کنند.

سری دوم سوالات درس پنجم مطالعات نهم

بخش زیر به درخواست کاربران همیار اضافه شده و لازم نیست هر دو سری سوالات بالا و پایین را بخوانید !

درس پنجم (پراکندگی زیست بوم های جهان) تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار

۱- زیست بوم (بیوم) چیست؟
پاسخ:
زیست بوم یک ناحیه وسیع جغرافیایی است که در آن، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و ناحیه مشخصی را بوجود می آورند.

۱- هر زیست بوم از چه چیزهایی تشکیل شده است؟
پاسخ: از چند بوم سازگان (اکوسیستم) تشکیل شده است.

۳- وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟
پاسخ:
به عوامل مختلفی چون آب و هوا و شکل ناهمواری ها، میزان ارتفاع زمین و جنس خاک بستگی دارد.

۴- کدام عامل مهمترین و بیشترین تأثیر در زیست بوم ها دارد؟
الف) آب و هوا (✅)
ب) شکل ناهمواری (×)
ج) جنس خاک (×)
د) باد (×)

۵- از میان عناصر آب و هوایی، دو عنصر .. دما.. و .. بارش.. بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد.

۶- آیا تغییر دما و بارش بر پوشش گیاهی یک منطقه تأثیر دارد؟
پاسخ: با تغییردما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر، پوشش گیاهی تغییر می کند.

۷- کدام عامل جزء عوامل تنوع زیست بوم ها نیست؟
الف) آب و هوا (×)
ب) شکل ناهمواری (×)
ج) جنس خاک (×)
د) باد (✅)

۸- تأثیر دما و بارش در نوع و میزان پوشش گیاهی چیست؟
پاسخ: دما عامل مهمی در رویش گیاهان است و در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین است، گیاهان نمی توانند برویند. میزان بارش نیز تأثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی یک منطقه دارد. علاوه بر میزان دما و بارش، عوامل دیگری چون طول مدت فصل خشک و تبخیر نیز در پوشش گیاهی مؤثرند.

۹- سطح زمین دارای چند زیست بوم است؟
پاسخ: هشت

۱۰- ناحیه توندرا در کجا قرار دارد؟
پاسخ: در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی .

۱۱- ناحیه توندرا چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ:
– این ناحیه، زمستان های طولانی دارد و سرمای هوا در آن، بسیار شدید است، به طوری که به ۳۴ درجه سانتی گراد زیر صفر نیز می رسد.
– در این ناحیه، تابستان ها کوتاه و میانگین دما، حداکثر ۱۴درجه سانتی گراد است.
– زمین های توندرا از یخ و برف پوشیده شده است. در تابستان با ذوب شدن یخ ها، در زیر خاک، باتلاق های کم عمق ایجاد می شود.
– در توندرا فقط گیاهانی چون خزه و گل سنگ می توانند برویند.
– بزرگ جثه ترین جانور توندرا، خرس قطبی است.

۱۲- در این ناحیه فقط گیاهانی چون خزه و گل سنگ می توانند برویند ؟
پاسخ: توندرا

۱۳ – این ناحیه گسترده ترین زیست بوم جهان می باشد؟
پاسخ: تایگا

۱۴- در جنوب توندرا کدام زیست بوم قرار دارد؟
پاسخ: تایگا

۱۵- ناحیه تایگا در کدام قاره ها گسترش دارد؟
پاسخ: قاره های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی.

۱۶- ناحیه تایگا چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ:
– شش ماه از سال میانگین دما کمتر از صفر درجه است.
– بارندگی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر و زمین همیشه مرطوب است.
– به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است.
– درختان این ناحیه، مانند کاج و سرو، همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند.
– تقریبا تمام جنگل های کشور کانادا از نوع تایگاست.

۱۷- درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند؟
الف) توندرا (×)
ب) تایگا (✅)
ج)ساوان (×)
د) بیابان (×)

۱۸- جنگل های کدام منطقه بخش عمده ای از چوب نرم برای کاغذ را تأمین می کنند؟
الف) توندرا (×)
ب) تایگا (✅)
ج)ساوان (×)
د) بیابان (×)

۱۹- تمام جنگل های کدام کشور از نوع تایگا است؟
الف) کانادا (✅)
ب) استرالیا (×)
ج)آمریکا (×)
د) برزیل (×)

۲۰- جنگل های بارانی اِستوایی در کجا گسترده شده است؟
پاسخ: این زیست بوم در مجاورت خط اِستوا در چند قاره گسترده شده است.

۲۱- جنگل های طبقاتی مربوط به کدام زیست بوم است؟
الف) توندرا (×)
ب) جنگل های بارانی اِستوایی (✅)
ج)ساوان (×)
د) بیابان (×)

۲۲- ویژگی های زیست بوم جنگل های بارانی استوایی را بنویسید؟
پاسخ:
– در این منطقه، هوا همیشه گرم، رطوبت حدود ۸۰ درصد و میزان بارندگی سالیانه ۲۵۰۰ میلی متر است.
– جنگل های بارانی اِستوایی چند طبقه اند. در زیر درختان بلندتر، درختان کوتاه تر و علف ها، که رشد بسیار سریعی دارند، وجود دارند.
– این زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و انواع حشره ها، پرندگان، خزندگان و پستانداران در آن زندگی می کنند.
– درختان شاه پسند (مانگرو)، نارگیل، قهوه سودانی، هِوآ و بامبو از جمله گیاهان این ناحیه اند.

۲۳- نمونه هایی از گیاهان ناحیه جنگل های بارانی اِستوایی را نام ببرید.
پاسخ: درختان شاه پسند (مانگرو)، نارگیل، قهوه سودانی، هِوآ و بامبو.

۲۴- کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد؟
پاسخ: جنگل های بارانی اِستوایی

۲۵- ساوان چگونه ناحیه ای است؟
پاسخ: ساوان منطقه علفزار ها با درختان تک و منفرد است که در مجاورت جنگل های اِستوایی واقع شده است. بیشترین وسعت ساوان در قاره آفریقاست.

۲۶- ویژگی های ناحیه ساوان را بنویسید.
– آب و هوای ساوان در تمام طول سال، گرم است و در آن، دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد
– ساوان از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است
– در ساوان، علف خواران تنومند چون گورخر، فیل، زرافه و کرگدن فراوان اند و گوشت خواران درنده، چون شیر از این گیاه خواران تغذیه می کنند.

۲۷- بیشترین وسعت ساوان در کدام قاره قرار دارد؟
پاسخ: قاره آفریقا

۲۸- کدام ناحیه دارای دو فصل خشک و مرطوب می باشد؟
پاسخ: ساوان

۲۹- درختان .. بائوباب .. از گونه های گیاهی مشهور ساوان هستند.

۳۰ – بیابان به کجا گفته می شود؟
پاسخ: به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانه آنها کمتر از ۵۰ میلی متر باشد، بیابان گفته می شود.

۳۱- بخش عمده ای از بیابان های گرم و خشک جهان در کجا واقع شده اند؟
پاسخ: در مجاورت مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند، مانند صحرا در آفریقا، ربع الخالی در عربستان و لوت در ایران.

۳۱- کدام بیابان جزء بیابان های سرد جهان است؟
الف) ربع الخالی (×)
ب) گبی (✅)
ج) لوت (×)
د) صحرا (×)

۳۳- بیابان ها از نظر پوشش گیاهی چگونه اند؟
پاسخ: بیابان ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند و فقط درختان یا بوته های خاردار، که در مقابل خشکی هوا و تبخیر مقاوم اند یا آب را در خود ذخیره می کنند، می توانند در آنجا زندگی کنند.

دانلود سوالات متن مطالعات نهم PDF
0.5MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۶ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس چهارم مطالعات نهم استفاده نمایید.