سوالات درس ۱۳ هدیه ها سوم ابتدایی

سوالات درس ۱۳ هدیه ها سوم ابتدایی

سوال و جواب درس سیزدهم هدیه های آسمان سوم

سوالات درس ۱۳ هدیه ها سوم ابتدایی

سوال و جواب درس سیزدهم هدیه های آسمان سوم

سوالات متن هدیه ها سوم / درس سیزدهم :: انتخاب پروانه

۱- چرا باید حجاب داشته باشیم؟
پاسخ: چون خدای مهربان به ما دستور داده است که وقتی به سن تکلیف رسیدید در برابر نامحرمان خودتان را بپوشانید و با حجاب داشته باشید.

۲- کدام محرم و کدام نامحرم هستند؟
پاسخ:
محرم: عمو، برادر، خاله، عمه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، خواهر.
نا محرم: پسر دایی، پسر عمو، پسر خاله، پسرعمه، شوهرخواهر.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۳ هدیه ها سوم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۴ هدیه سوم و برای بخش قبلی از سوالات درس دوازدهم هدیه سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ۱۳ هدیه سوم نیز دیدن فرمایید.