سوالات درس ۸ هدیه ها سوم ابتدایی

سوالات درس ۸ هدیه ها سوم ابتدایی

سوال و جواب درس هشتم هدیه های آسمان سوم

سوالات درس ۸ هدیه ها سوم ابتدایی

سوال و جواب درس هشتم هدیه های آسمان سوم

سوالات متن هدیه ها سوم / درس هشتم :: جشن تکلیف

۱- عبادت به چه معنایی است؟ مثال بزنید .
پاسخ: عبادت یعنی انجام کار های خوب و شایسته ای که خداوند به ما دستور داده است. مانند اینکه: نماز بخوانیم، همیشه راست گو باشیم، به بزرگترها به خصوص پدر و مادر احترام بگذاریم. همیشه با ظلم و ظالمان مبارزه کنیم .

۲- وقتی به سن تکلیف میرسیم خدا برای کار های ما دستوراتی مشخص کرده است. نام این دستورات را بیان کنید :
پاسخ: واجب و حرام

۳-واجب را تعریف کنید . مثال بزنید .
پاسخ: کار هایی که حتماً باید انجام دهیم. مثال: نماز؛ نیکی به پدر و مادر

۴-حرام را تعریف کنید . مثال بزنید .
پاسخ: کار هایی که نباید انجام دهیم. مثال: تهمت زدن- دروغ گفتن

۵-شیوه ی درست انجام دستورات خدا را …مرجع تقلید… به شما می آموزد.

۶- جمله های درست و نادرست را مشخص کن:
الف) دختران در نه سالگی به سن تکلیف میرسند.
پاسخ: درست
ب) خانم مدیر از فاطمه خواست نامه را برای بچه ها بخواند
پاسخ: نادرست

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۸ هدیه ها سوم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۹ هدیه سوم و برای بخش قبلی از سوالات درس هفتم هدیه سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ۸ هدیه سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.